Human resources 2

 0    21 fiche    anna.skulimowska
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
hold follow-up interviews
commencer à apprendre
organizowanie kolejnych rozmów rekrutacyjnych
bring sb in
commencer à apprendre
poprosić kogoś o zrobienie czegoś
hold on a minute
commencer à apprendre
poczekaj chwilę
to put sth on hold
commencer à apprendre
wstrzymać coś
hold up in traffic
commencer à apprendre
utknąć w korku
follow-up task
commencer à apprendre
kolejne zadanie
aptitude
commencer à apprendre
naturalne uzdolnienie
competence
commencer à apprendre
zdolność do zrobienia czegoś dobrze, moc prawna do zrobienia czegoś
qualification
commencer à apprendre
kwalifikacje, nagłówek w CV
be sacked
commencer à apprendre
zostać wylanym
hands-on experience
Running a company lets you gain a hands-on experience in business.
commencer à apprendre
praktyczne doświadczenie
Prowadzenie firmy pozwala na zdobycie bezpośredniego doświadczenia w biznesie.
an encyclopedic knowledge
commencer à apprendre
wiedza encyklopedyczna
outside the competence of sb
commencer à apprendre
poza czyimiś kompetencjami
gaps in knowledge
commencer à apprendre
luki w wiedzy
hold a meeting
commencer à apprendre
ogranizować spotkanie
promotion prospect
commencer à apprendre
szanse awansu, dalszej kariery
pension scheme
commencer à apprendre
firma płaci dodatkowe pieniądze na prywatną emeryturę pracownika
golden handshake
commencer à apprendre
wysoka odprawa dla zwalnianego pracownika (potocznie)
claims form
commencer à apprendre
formularz wydatków służbowych poniesionych podczas wyjazdu
settle travel expenses
commencer à apprendre
rozliczać koszty podróży
sheer pleasure
commencer à apprendre
czysta przyjemność

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.