House vocabulary

 0    51 fiche    Midian7
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
curtains
I have to close/open the curtains.
commencer à apprendre
zasłony
Muszę zasunąć/rozsunąć zasłony.
blinds
Could you pull up/down the blinds?
commencer à apprendre
Żaluzje
Czy możesz podnieść/opuścić żaluzje?
cupboard
I bought a new cupboard yesterday.
commencer à apprendre
szafka np. kuchenna
Wczoraj kupiłem nową szafkę.
sofa
We have a really nice sofa.
commencer à apprendre
sofa
Mamy bardzo ładną sofę.
couch
This couch is very old.
commencer à apprendre
kanapa
Ta kanapa jest bardzo stara.
armchair
We sold our old armchair.
commencer à apprendre
fotel
Sprzedaliśmy nasz stary fotel.
chair
There are 4 chairs in the kitchen.
commencer à apprendre
krzesło
W kuchni są 4 krzesła.
shelf
I left my mobile phone on the shelf.
commencer à apprendre
półka
Zostawiłem telefon komórkowy na półce.
mirror
She looked at herself in the mirror.
commencer à apprendre
lustro
Ona przejrzała się w lustrze
rug
The rugs need cleaning.
commencer à apprendre
dywanik
Dywany wymagają czyszczenia.
carpet
The carpet needs cleaning.
commencer à apprendre
dywan
Dywan wymaga czyszczenia.
towel
Please dry your hands with towel.
commencer à apprendre
ręcznik
Osusz ręce ręcznikiem.
cushion
This cushion is so soft.
commencer à apprendre
poduszka
Ta poduszka jest taka miekka.
pillow
We had to purchase 1000 new pillows to our chain of hotels.
commencer à apprendre
poduszka
Musieliśmy zakupić 1000 nowych poduszek do naszej sieci hoteli.
tap
Turn the tap on/off.
commencer à apprendre
kran
Odkręć/zakręć kran.
sink
We installed a new sink.
commencer à apprendre
zlew
Zainstalowaliśmy nowy zlew.
freezer
The freezer is out of order.
commencer à apprendre
zamrażalnik
Zamrażalnik jest zepsuty.
dishwasher
They have to load/unload the dishwasher.
commencer à apprendre
zmywarka
Oni muszą włożyć/wyciągnąć naczynia ze zmywarki.
cooker
Do you have a gas or electric cooker?
commencer à apprendre
kuchenka
Masz kuchenke gazowa czy elektryczną?
washing machine
Put the washing in the washing machine. Take the washing out of the washing machine.
commencer à apprendre
pralka
Włóż pranie do pralki. Wyciągnij pranie z pralki.
shower
The shower is broken - you'll have to have a bath
commencer à apprendre
prysznic
Prysznic jest zepsuty, będziesz musiał wziąć kąpiel.
bath
Fill the bath with water.
commencer à apprendre
wanna
Napełnij wannę wodą.
washbasin
There is no washbasin in my bathroom.
commencer à apprendre
umywalka
W mojej łazience nie ma umywalki.
heater
This heater doesn't work.
commencer à apprendre
grzejnik
Ten grzejnik nie działa.
radiator
Turn the radiator up/down.
commencer à apprendre
kaloryfer
Zwiększ/zmniejsz temperaturę na kaloryferze.
equipment
He bought a new piece of equipment.
commencer à apprendre
wyposażenie, sprzęt, urządzenie
On kupił nowe urządzenie.
drawer
I keep my socks in the bottom drawer.
commencer à apprendre
szuflada
Trzymam skarpetki w dolnej szufladzie.
furniture
The furniture in the office has been replaced.
commencer à apprendre
meble
Meble w biurze zostały wymienione.
painting
This painting is beautiful!
commencer à apprendre
obraz
Ten obraz jest piękny!
poster
Tom has hundreds of posters of his favourite pop stars.
commencer à apprendre
plakat
Tom ma setki plakatów swoich ulubionych artystów popowych.
wallpaper
I am going to hang the wallpaper in the living room.
commencer à apprendre
tapeta
Mam zamiar położyć tapetę w salonie.
windowsill
There are some plants on the windowsill.
commencer à apprendre
parapet
Na parapecie jest parę kwiatkow.
blanket
Can I have another blanket?
commencer à apprendre
koc
Czy mogę dostać jeszcze jeden koc?
chest of drawers
This antique chest of drawers cost me a fortune.
commencer à apprendre
komoda
Ta zabytkowa komoda kosztowala mnie fortunę.
desk
His desk is always full of documents.
commencer à apprendre
biurko
Jego biurko jest zawsze pełne dokumentów.
duvet
She covered him with a duvet.
commencer à apprendre
kołdra
Przykryła go kołdrą.
fireplace
There is a huge fireplace in the living room.
commencer à apprendre
kominek
W salonie jest ogromny kominek.
wardrobe
She hung her dress in the wardrobe.
commencer à apprendre
szafa
Powiesiła swoją sukienkę w szafie.
fridge
Don't forget to put the milk back in the fridge.
commencer à apprendre
lodówka
Nie zapomnij schować mleka do lodówki.
oven
There are two main kinds of ovens, electric and gas ones.
commencer à apprendre
piekarnik
Istnieją dwa główne rodzaje piekarników, elektryczny i gazowy.
mug
Who knocked over that mug of coffee?
commencer à apprendre
kubek
Kto przewrócił ten kubek z kawą?
plate
On the plate there were potatoes, a piece of fish and some brussels sprouts.
commencer à apprendre
talerz
Na talerzu były ziemniaki, kawałek ryby i brukselka.
fork
I have just bought a set of aluminium forks.
commencer à apprendre
widelec
Właśnie kupiłem komplet aluminiowych widelców.
frying pan
The best frying pans are produced in Scandinavia.
commencer à apprendre
patelnia
Najlepsze patelnie produkowane są w Skandynawii.
coat hanger
We haven't bought a coat hanger yet.
commencer à apprendre
wieszak
Jeszcze nie kupiliśmy wieszaka.
spoon
There are about thirty kinds of spoons.
commencer à apprendre
łyżka
Istnieje około trzydziestu rodzajów łyżek.
kettle
Could you put the kettle on?
commencer à apprendre
czajnik
Czy mógłbyś nastawić czajnik?
pot
Fill a large pot with salted water and bring it to the boil.
commencer à apprendre
garnek
Napełnij duży garnek osoloną wodą i doprowadź do wrzenia.
hairdryer
I can't find my hairdryer. Do you know where it is?
commencer à apprendre
suszarka do włosów
Nie moge znaleźc mojej suszarki do włosów. Wiesz gdzie ona jest?
plant
Water the plants twice a week, preferably in the morning.
commencer à apprendre
roślina
Podlewaj rośliny dwa razy dziennie, najlepiej rano.
knife
Be careful with that knife or you'll cut yourself!
commencer à apprendre
nóż
Uważaj z tym nożem, bo się skaleczysz.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.