Hotel - complaints

 0    15 fiche    dareksochacki
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
I'm afraid the light in my room doesn't work
commencer à apprendre
Obawiam się, że światło w moim pokoju nie działa
Sorry to bother you, but there is no towel in my room.
commencer à apprendre
Przepraszam, że przeszkadzam, ale w moim pokoju nie ma ręcznika.
Sorry, but my room is too cold.
commencer à apprendre
Przepraszam, ale mój pokój jest za zimny.
I'm sorry but my room is very noisy.
commencer à apprendre
Przepraszam, ale mój pokój jest bardzo głośny.
Are you kidding me?
commencer à apprendre
Czy ty kpisz ze mnie?
I expected a nice view from my room, but it's not as advertised.
commencer à apprendre
Spodziewałem się ładnego widoku z mojego pokoju, ale nie jest taki jak w reklamie.
parking lot
commencer à apprendre
parking
parking space
commencer à apprendre
miejsce do parkowania
a remote
commencer à apprendre
pilot (do TV)
the toilet won't flush
commencer à apprendre
toaleta nie splukuje
the door won't close
commencer à apprendre
drzwi się nie zamkną
I don't know how to use the safe
commencer à apprendre
Nie wiem, jak korzystać z sejfu
I don't know how to turn on the AC
commencer à apprendre
Nie wiem, jak włączyć AC
the AC won't turn off.
commencer à apprendre
AC nie wyłącza się.
I ordered a meal an hour ago, and I'm still waiting.
commencer à apprendre
Zamówiłem posiłek godzinę temu i wciąż czekam.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.