historia kl V dział I pierwsze cywilizacje

 0    60 fiche    gabrielahomecka
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question język polski réponse język polski
Izraelici
commencer à apprendre
w X wieku p.n.e. stworzyli w Palestynie silne państwo ich władcami byli Dawid i Salomon
Sumerowie
commencer à apprendre
w starożytnej Mezopotamii stworzyli najstarsze państwa, stworzyli pismo
Egipcianie
commencer à apprendre
zbudowali państwo w dolinie Nilu, dla swoich władców wznosili wielkie grobowce
Chińczycy
commencer à apprendre
stworzyli we wschodniej Azji wielką cywilizację. W III w. p.n.e. zjednoczyli się w cesarstwo
sarkofag
commencer à apprendre
ozdobna trumna do pochówku władców w starożytnym Egipcie
kasty
commencer à apprendre
zamknięte grupy ludności tworzące społeczeństwo w Indiach
hieroglify
commencer à apprendre
znaki pisma obrazkowego służące w starożytnym egipcie do zapisywania tekstów religijnych i dokumentów państwowych
zikurraty
commencer à apprendre
świątynie o schodkowym kształcie wznoszone przez mieszkańców mezopotamii
menora
commencer à apprendre
siedmioramienny świecznik symbol Izraela
jedwab
commencer à apprendre
delikatna i bardzo cenna tkanina pochodząca z Chin
ariowie
commencer à apprendre
lud który około 1500 r. p.n.e. podbił dolinę Indusu i podzielił społeczeństwo na kasty
Fenicjanie
commencer à apprendre
kupiecki lud zamieszkujący wybrzeże morza śródziemnego. Stworzył pierwsze pismo alfabetyczne, bez samogłosek, od prawej do lewej
Grecy
commencer à apprendre
dodali do alfabetu samogłoski i wprowadzili zasadę pisania od lewej do prawej
korzyści z wynalezienia pisma
commencer à apprendre
1. trwałe zapiswanie informacji 2. ułatwienie w handlu
Australopitek
commencer à apprendre
4 miliony lat temu
człowiek zręczny
commencer à apprendre
homo habilis 2,5 miliona lat temu
człowiek wyprostowany
commencer à apprendre
homo erectus 1,9 miliona lat temu
człowiek rozumny
commencer à apprendre
homo sapiens 200 tysięcy lat temu
pięściak
commencer à apprendre
kamienne narzędzie o ostrych krawędziach i kształcie dopasowanym do dłoni, używany do cięcia skór
koczowniczy tryb życia
commencer à apprendre
przenoszenie się z miejsca na miejsce w poszukiwaniu dobrych terenów łowieckich i zbierackich
osiadły tryb życia
commencer à apprendre
osiedlenie w pobliżu swoich pól i budowanie stałych domostw
rewolucja neolityczna
commencer à apprendre
przejście z koczowniczego na osiadły tryb życia i z myśliwstwa i zbieractwa na rolnictwo i hodowlę
korzyści z wynalezienia ognia
commencer à apprendre
1. źródło ciepła i światła 2. możliwość przygotowania żywności dającej więcej energii 3. obrona przed dzikimi zwierzętami
korzyści z wykształcenia mowy
commencer à apprendre
1. szybsza i skuteczniejsza wymiana informacji 2. możliwość przekazania doświadczeń kolejnym pokoleniom
ziemianki
commencer à apprendre
prymitywne domostwa częściowo wykopane w ziemi
epoka kamienia
commencer à apprendre
okres w dziejach kiedy głównym surowcem do wyrobu narzędzi i broni był kamień
epoka brązu
commencer à apprendre
okres w dziejach kiedy głównym surowcem do wyrobu narzędzi i broni był brąz, czyli stop miedzi z cyną
epoka żelaza
commencer à apprendre
okres w dziejach kiedy głównym surowcem do wyrobu narzędzi i broni było żelazo - trwa do dzisiaj
cywilizacja
commencer à apprendre
rozwinięte społeczeństwo, które budowało miasta i posługiwało się pismem
Bliski Wschód
commencer à apprendre
obszar leżący na styku Azji Europy i Afryki
Mezopotamia
commencer à apprendre
kraina w Afryce w dolinach rzek Tygrys i Eufrat
dokonania Sumerów
commencer à apprendre
1. pismo klinowe 2. żagiel, 3. koło 4. koło garncarskie 5. miasta państwa, 6 podatki, 7. rozwój matematyki - sześćdziesiątkowy system liczenia
podatek
commencer à apprendre
obowiązkowa danina na rzecz państwa w celu pokrycia jego wydatków
osiągnięcia Babilończyków
commencer à apprendre
1. kodeks Hammurabiego - zbiór surowych praw 2. obserwacje astronomiczne 3. kalendarz 12 miesięcy i siedem dni w tygodniu 4. matematyka - ułamki i duże liczby
faraon
commencer à apprendre
król Egiptu najważniejsza osoba w państwie, nieograniczona władza, przedstawiciel bogów na ziemii, ustanawiał prawa, którym sam nie podlegał, główny sędzia i kapłan
kapłani w starozytnym egipcie
commencer à apprendre
sprawowali funkcje religijne oraz doradzali faraonowi, byli wykształceni, prowadzili szkoły i obserwacje astronomiczne, zajmowali się balsamowaniem zwłok
urzędnicy w starożytnym Egipcie
commencer à apprendre
druga nieliczna wykształcona warstwa społeczna, za ich pośrednictwem faraon rządził państwem
rzemieślnicy w starożytnym egipcie
commencer à apprendre
wytwarzali narzędzia i inne przedmioty codziennego użytku
żołnierze
commencer à apprendre
wywodzili się spośród chłopów, bronili egiptu przed najeźdźcami
chłopi
commencer à apprendre
najliczniejsza grupa ludności w starożytnym egipcie, uprawiali ziemię i budowali kanały nawadniające, świątynie i piramidy
niewolnicy
commencer à apprendre
przeważnie jeńcy wojenni służyli w domach bogatych egipcjan
politeizm
commencer à apprendre
wiara w wielu bogów
monoteizm
commencer à apprendre
wiara w jednego boga
religie politeistyczne
commencer à apprendre
religia egipcjan, hinduizm
religie monoteistyczne
commencer à apprendre
judaizm, chrześcijaństwo, islam
judaizm
commencer à apprendre
religia monoteistyczna, wiara w Jahwe boga niewidzialnego, wszechobecnego i wszechmocnego
Tora
commencer à apprendre
święta księga Judaizmu składa się z pierwszych pięciu ksiąg Starego Testamentu
Palestyna
commencer à apprendre
kraina w Afryce położona między rzeką Jordan a Morzem śródziemnym
Mojżesz
commencer à apprendre
wyprowadził Izraelitów z niewoli Egipskiej, otrzymał 10 przykazań
Dawid i Salomon
commencer à apprendre
królowie izraelscy na czas ich panowania przypada największa świetność Izraela
Abraham
commencer à apprendre
przyprowadził Izraelitów do Palestyny
Dekalog
commencer à apprendre
dziesięć przykazań ofiarowanych przez Boga Mojżeszowi
osiągnięcia cywilizacji Indii
commencer à apprendre
system dziesiętny, wodociągi, kanalizacja własne pismo
hinduizm
commencer à apprendre
politeistyczna religia w Indiach jedną z jej zasad jest reinkarnacja, czyli wędrówka dusz
osiągnięcia starożytnych chińczyków
commencer à apprendre
1. porcelana, 2. proch strzelniczy, 3. jedwab, 4. igła magnetyczna, 5. Papier, 6. druk 7 medycyna - ziołolecznictwo
wynalezienie pisma
commencer à apprendre
koniec prehistorii i początek starożytności
papirus
commencer à apprendre
materiał pisarski powstały z trzciny rosnącej nad Nilem
pagoda
commencer à apprendre
chińska świątynia
osiągnięcia starożytnych egipcjan
commencer à apprendre
1. opracowanie pisma obrazkowego - hieroglify, 2. rozwój medycyny - dzięki mumifikacji zwłok, 3. rozwój matematyki - obliczenia potrzebne do budowy piramid 4. obswerwacje astronomiczne - opracowanie kalendarza 365 dni, miesiąc 30 dni
Daleki Wschód
commencer à apprendre
kraina w Azji u wybrzeży Oceanu Spokojnego

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.