high note 3/ 10g

 0    38 fiche    Britney Bitch
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
świadomy czegoś
commencer à apprendre
aware of something
troszczyć sie o kogoś
commencer à apprendre
care of somebody
obywatel
commencer à apprendre
citizen
obywatelstwo
commencer à apprendre
citizenship
znaczny
commencer à apprendre
considerable
krytykować
commencer à apprendre
criticize
bezpośrednio
commencer à apprendre
directly
zaangażować się w coś
commencer à apprendre
engage in something
zaangażowany
commencer à apprendre
engaged
wyrazić swoje rozczarowanie
commencer à apprendre
express your disappointment
wyrazić swoją krytykę
commencer à apprendre
express your criticism
wyrazić swoje zdanie, wyrazić swoją opinię
commencer à apprendre
express your opinion
udzielić konstruktywnej informacji zwrotnej
commencer à apprendre
give constructive feedback
aktywnie pomagać komuś
commencer à apprendre
help somebody actively
w potrzebie
commencer à apprendre
in need
uczyć się na własnych błędach
commencer à apprendre
learn from your mistakes
sprawy lokalne
commencer à apprendre
local issues
stracić z czymś kontakt
commencer à apprendre
lose contact with something
ofiarować datek
commencer à apprendre
make a donation
złożyć wizytę
commencer à apprendre
make a visit
burmistrz
commencer à apprendre
mayor
ograniczony, o wąskich horyzontach
commencer à apprendre
narrow-minded
przestrzegać prawa
commencer à apprendre
obey the law
tworzyć negatywny wizerunek (czyli to co robimy na codzień🤡)
commencer à apprendre
paint a negative image
płacić podatki
commencer à apprendre
pay taxes
punkt widzenia
commencer à apprendre
point of view
proponować
commencer à apprendre
propose
język pełen szacunku, uprzejmy/grzeczny
commencer à apprendre
respectful language
samolubny, egoistyczny
commencer à apprendre
selfish
służyć
commencer à apprendre
serve
podkreślić, zaakcentować
commencer à apprendre
stress
mocny/dosadny język, przekleństwa
commencer à apprendre
strong language
popierać pomysł
commencer à apprendre
support an idea
wziąć za coś odpowiedzialność
commencer à apprendre
take responsibility for something
tolerancyjny
commencer à apprendre
tolerant
godny zaufania
commencer à apprendre
trustworthy
zrozumienie, pojmowanie
commencer à apprendre
understanding
głosować w wyborach
commencer à apprendre
vote in elections

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.