Headway Intermediate Unit 11

 0    114 fiche    ilonastrauss
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
znajomy
Ten mężczyzna nie był jej przyjacielem, jedynie znajomym, którego wcześniej spotkała raz czy dwa.
commencer à apprendre
acquaintance
The man was not a friend, just an acquaintance she had met once or twice before.
pozwolić sobie
commencer à apprendre
afford
wzburzony
Od kiedy zerwała ze swoim chłopakiem, jest bardzo wzburzona.
commencer à apprendre
agitated
Ever since she broke up with her boyfriend she is very agitated.
rocznica
Dziś obchodzimy 6. rocznicę naszego wejścia na rynek chiński.
commencer à apprendre
anniversary
Today we are celebrating the 6th anniversary of our entrance on the Chinese market.
najwyraźniej
commencer à apprendre
apparently
dostępny
Wszystkie materiały są dostępne na recepcji.
commencer à apprendre
available
All the materials are available at the reception desk.
bateria
commencer à apprendre
battery
ptasi mózg
commencer à apprendre
bird-brained
uciekać z
Ucieknijmy z tej imprezy - jest strasznie nudna.
commencer à apprendre
break out of
Let's break out of this party - it's terribly boring.
zerwać
Wydaje mi się, że Tommy i Carly niedługo zerwą ze sobą. Ostatnio tyle się kłócą.
commencer à apprendre
break up
I think Tommy and Carly are going to break up soon. They've been arguing so much.
siniak
Pięć dużych siniaków pojawiło się na jej nodze po tym, jak sturlała się w dół zejściówki.
commencer à apprendre
bruise
Five big bruises appeared on her leg after she rolled down the companionway.
włamać się
commencer à apprendre
burgle
świecznik
commencer à apprendre
candlestick
na zdrowie
Za Anglię! Na zdrowie.
commencer à apprendre
cheers
For England! Cheers.
szympans
commencer à apprendre
chimpanzee
klub razem
commencer à apprendre
club together
Wskazówka
commencer à apprendre
clue
wpaść na coś, wymyślić coś
Wpadłem na świetny pomysł. Pojedźmy wszyscy razem na wakacje!
commencer à apprendre
come up with
I've come up with a brilliant idea. Let's all go on holiday together!
krykiet
commencer à apprendre
cricket
wrona
commencer à apprendre
crow
winowajca
commencer à apprendre
culprit
odwodnić
commencer à apprendre
dehydrate
“kropka”.
commencer à apprendre
dot
straszny
commencer à apprendre
dreadful
wyrzucać
Nie chcę już tych półek na książki, więc wyrzucę je przy drodze.
commencer à apprendre
dump
I don't want these bookshelves anymore, so I'm going to dump them on the side of the road.
jadać na mieście
Jadamy na mieście w weekendy.
commencer à apprendre
eat out
We eat out at the weekends.
zjadać, zjeść
commencer à apprendre
eat up
podstawowy
commencer à apprendre
elementary
wzrok
commencer à apprendre
eyesight
wypadać, pokłócić się
Komórka wypadła jej z torby gdy szła do pracy.
commencer à apprendre
fall out
Her mobile phone fell out of her bag on her way to work.
pióro
commencer à apprendre
feather
hazard
commencer à apprendre
gamble
zrobić rundkę
commencer à apprendre
have around
ufnie
commencer à apprendre
hopefully
pośpiesznie
commencer à apprendre
hurriedly
identyczny
Ciężko było odróżnić Jane od Judy, ponieważ były bliźniaczkami i wyglądały identycznie.
commencer à apprendre
identical
It was hard to tell Jane and Judy apart because they were twins and looked identical.
niecierpliwie
commencer à apprendre
impatiently
intruz
commencer à apprendre
intruder
śledztwo
commencer à apprendre
investigation
popędliwie
commencer à apprendre
irritably
galaretka
commencer à apprendre
jelly
wykład
Marek czasami zasypia podczas wykładów.
commencer à apprendre
lecture
Sometimes Mark falls asleep during lectures.
kłamca
commencer à apprendre
liar
błyskawica
commencer à apprendre
lightning
piorunochron
commencer à apprendre
lightning conductor
skok w dal
commencer à apprendre
long jump
wygląda jak
commencer à apprendre
look like
loteria
commencer à apprendre
lottery
guz
Muszę cię zwolnić, bo po prostu jesteś leniem.
commencer à apprendre
lump
I need to fire you, simply because you're a lump.
wymyślić coś, przygotować
commencer à apprendre
make sth up
pogodzić się z kimś
commencer à apprendre
make up (with sby)
imitować
commencer à apprendre
mimic
woda mineralna
commencer à apprendre
mineral water
motyw
Wiemy, że kobieta została zamordowana, ale czy wiemy, jaki był motyw?
commencer à apprendre
motive
We know the woman was murdered, but do we know what the motive was?
naturalnie
commencer à apprendre
naturally
bez żartów
commencer à apprendre
no kidding
oczywiście / w oczywisty sposób
commencer à apprendre
obviously
na palcach
commencer à apprendre
on tiptoe
złudzenie optyczne
commencer à apprendre
optical illusion
zaspanie
commencer à apprendre
oversleep
papuga
commencer à apprendre
parrot
osobiście
commencer à apprendre
personally
prawdopodobnie
commencer à apprendre
presumably
promować
commencer à apprendre
promote
radar
policyjna kontrola radarowa
commencer à apprendre
radar
a radar trap
plądrować
commencer à apprendre
ransack
naprawdę / rzeczywiście
Czy on naprawdę przeprowadził się do Stanów?
commencer à apprendre
really
Did he really move to the US?
odzwierciedlić
commencer à apprendre
reflect
odrzucać
commencer à apprendre
refuse
odpowiedzialny
Jestem odpowiedzialny za kluczowych klientów.
commencer à apprendre
responsible
I'm responsible for the key clients.
rugby
Rugby to gra zespołowa, w którą gra się owalną piłką.
commencer à apprendre
rugby
Rugby is a team game played with an oval ball.
oszczędzać
commencer à apprendre
save up
skandal
commencer à apprendre
scandal
kurczyć się
Moja nowa bluzka skurczyła się po tym, jak wyprałam ją w zimnej wodzie.
commencer à apprendre
shrink
My new blouse shrank after I washed it in cold water.
drapacz chmur
commencer à apprendre
skyscraper
płatek śniegu
commencer à apprendre
snowflake
podeszwa
Jestem jedynym Anglikiem w mojej klasie. Cała reszta jest z Kanady.
commencer à apprendre
sole
I'm the sole English person in my whole class. Everyone else is from Canada.
rozwiązać
commencer à apprendre
solve
ustalić, uporządkować
Planowanie imprezy wymknęło się spod kontroli. Musimy ustalić, kto organizuje co.
commencer à apprendre
sort out
The party-planning has got out of control. We need to sort out who will organise what.
zapasowy
Zawsze miej pod ręką zapasowe baterie.
commencer à apprendre
spare
Always have some spare batteries handy.
kolec
commencer à apprendre
spike
strajk
Gdyby Howard nie uważał, George by go uderzył.
commencer à apprendre
strike
If Howard hadn't been careful, George would have struck him.
podejrzany, podejrzliwy
commencer à apprendre
suspicious
zająć (czas), obejmować (stanowisko)
commencer à apprendre
take up
próg
commencer à apprendre
threshold
sprzątać
commencer à apprendre
tidy up
być szczerym
commencer à apprendre
to be honest
tłumaczenie
To piękne tłumaczenie dzieła Oscara Wilde'a.
commencer à apprendre
translation
This is a beautiful translation of Oscar Wilde's work.
sztuczka
commencer à apprendre
trick
korepetytor
commencer à apprendre
tutor
niewątpliwie
commencer à apprendre
undoubtedly
wyjąć wtyczkę
Wyłącz z kontaktu wszystkie komputery zanim wyjdziesz.
commencer à apprendre
unplug
Unplug all the computers before you leave.
dobrze komuś wychodzić / ćwiczyć (fizycznie)
Nasz plan poszedł całkiem nieźle. / Gimnastykuję się trzy razy w tygodniu.
commencer à apprendre
work out
Our plan has worked out pretty well. / I work out three times a week.
wypracować coś, znaleźć odpowiedź, rozgryźć coś
commencer à apprendre
work sth out
chwiejny
commencer à apprendre
wobbly
zyliony, ogromna ale nieokreślona liczba
commencer à apprendre
zillions
winowajca
commencer à apprendre
culprit
tajemnica, zagadka
commencer à apprendre
mystery
rozwiązać, znależć rozwiązanie
commencer à apprendre
solve
korepetytor
commencer à apprendre
tutor
znajomy
Ten mężczyzna nie był jej przyjacielem, jedynie znajomym, którego wcześniej spotkała raz czy dwa.
commencer à apprendre
acquaintance
The man was not a friend, just an acquaintance she had met once or twice before.
współlokator
commencer à apprendre
flatmate
guz, brył, gruda
commencer à apprendre
lump
włamywacz
commencer à apprendre
burglar
złodziej
commencer à apprendre
robber
włamać się
commencer à apprendre
burgle
plądrować
commencer à apprendre
ransack
ucieczka
commencer à apprendre
escape
skończyć się, wyczerpać
commencer à apprendre
run out of
opiekować się kimś
commencer à apprendre
look after sb
wyszukać słowo, sprawdzić znaczenie
commencer à apprendre
look up a word
być dobrym w
Paul jest dobry z matematyki, liczy tak szybko jak komputer.
commencer à apprendre
to be good at
Paul is good at mathematics, he counts as fast as a computer.
dobrze się z kimś dogadać, być w dobrych relacjach
commencer à apprendre
gett on well with someone
przekazać
commencer à apprendre
hand over

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.