have i have got

 0    12 fiche    marcelabulat
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Nie mogę wejść na dach
commencer à apprendre
I can't get onto the roof
Dlaczego tak trzymasz twarz?
commencer à apprendre
Why are you holding your face like that?
czy mogę rzucić okiem na twoją gazetę?
commencer à apprendre
can I have a look at your newspaper, please
dlaczego nie odebrałeś telefonu?
commencer à apprendre
why didn't you answer the phone?
miałaś dobry lot?
commencer à apprendre
did you have a good flight?
Jim jest obecnie na wakacjach
commencer à apprendre
Jim is away on holiday at the moment
Zaczęło padać bardzo mocno, kiedy byłem poza domem
commencer à apprendre
It started to rain very heavily while I was out
Czy miałeś parasol?
commencer à apprendre
Did you have an umbrella?
Zwykle nie jem dużego śniadania
commencer à apprendre
I don't usually have a big breakfest
O której godzinie Jenny je lunch?
commencer à apprendre
What time does Jenny have lunch?
Czy miałeś trudności ze znalezieniem miejsca do zamieszkania?
commencer à apprendre
Did you have difficulty finding a place to live?
czy masz jakieś pytania?
commencer à apprendre
have you got any questions? Do you have any questions?

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.