Happiness and sadness

 0    17 fiche    beataszturemska
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
zachwycony na kawałki, zachwycony na kawałki
commencer à apprendre
thrilled to bits, thrilled to pieces
na szczycie świata
commencer à apprendre
on top of the world
w siódmym niebie
commencer à apprendre
on cloud nine
nad Księżycem
commencer à apprendre
over the moon
w siódmym niebie
commencer à apprendre
in seventh heaven
wyskoczyć z radosci
commencer à apprendre
get a kick out of something
zrób coś dla zabawy
commencer à apprendre
do something for kicks
skakać z radości. podskoczyłem z radości, kiedy uzyskałem wyniki moich egzaminów.
commencer à apprendre
jump for joy. jumped for joy when I got the results of my exams.
unosić się / chodzić w powietrzu
commencer à apprendre
be floating/walking on air
coś sprawia, że twój dzień
commencer à apprendre
something makes your day
nie z tego powodu, nieco nieszczęśliwy lub nieco chory
commencer à apprendre
out of sorts, slightly unhappy or slightly ill
na wysypiskach
commencer à apprendre
down in the dumps
być końcem świata
commencer à apprendre
to be end of the world
uśmiechnij się i znieść to
commencer à apprendre
just grin and bear it
niedola / zrzęda
commencer à apprendre
a misery guts/a grouch
kwaśne winogrona
commencer à apprendre
sour grapes
stłumić coś
commencer à apprendre
put a damper on sth

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.