Greka starożytna. Najpopularniejsze wyrazy Nowego Testamentu #5

 0    31 fiche    szymonpawlus
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
ἀγαθός, ή, όν
commencer à apprendre
dobry
ἡ ἀγάπη, ης
commencer à apprendre
miłość
ἡ ἀλήθεια, ας
commencer à apprendre
prawda
ἀνίστημι
commencer à apprendre
podnoszę, wskrzeszam, wzbudzam, zmartwychwstaję
ἀπέρχομαι
commencer à apprendre
odchodzę
ἀποθνῄσκω
commencer à apprendre
umieram, konam
ὁ βασιλεύς, έως (III dekl.)
commencer à apprendre
król
δεῖ
commencer à apprendre
należy, trzeba
ἡ δύναμις, εως (III dekl.)
commencer à apprendre
moc, potęga, siła
ἡ ἐκκλησία, ας
commencer à apprendre
kościół, zgromadzenie, wspólnota
ἐκκαλέω
commencer à apprendre
zwołuję
ἡ συναγωγή, ῆς
commencer à apprendre
synagoga, zebranie, zgromadzenie
συνάγω
commencer à apprendre
zbieram, zagarniam, sprowadzam razem
ἡ ἐξουσία, ας
commencer à apprendre
moc, władza
ζητέω
commencer à apprendre
szukam, staram się, badam
ὁ θάνατος
commencer à apprendre
śmierć, zgon
ἴδιος, α, ον
commencer à apprendre
swój własny, swój, własny, odrębny
κρίνω
commencer à apprendre
sądzę, rozróżniam, uważam
μέλλω
commencer à apprendre
mam (coś czynić), zamierzam
μένω
commencer à apprendre
pozostaję, trwam, przebywam
ἡ ὁδός, ου
commencer à apprendre
droga, trakt, nauka
ὁ οἶκος, ου
commencer à apprendre
dom, mieszkanie
ὅλος, η, ον
commencer à apprendre
cały, wszystek
ὁράω
commencer à apprendre
widzę, spostrzegam
ὅσος, η, ον (zaimek względny przymiotnikowy)
commencer à apprendre
jaki, jak wielki, równie wielki jak
ὅτε (przysłówek względny czasowy)
commencer à apprendre
gdy, kiedy, podczas gdy
παρακαλέω
commencer à apprendre
przywołuję, wzywam, proszę, pocieszam
πῶς (partykuła pytajna)
commencer à apprendre
jak? Jakoś
σῴζω
commencer à apprendre
zbawiam, wybawiam, ratuję
ἡ ψυχή, ῆς
commencer à apprendre
dusza, życie, dech
ἡ ὥρα, ας
commencer à apprendre
godzina, pora, chwila

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.