Greka starożytna. Najpopularniejsze wyrazy Nowego Testamentu #4

 0    29 fiche    szymonpawlus
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
ἀγαπάω
commencer à apprendre
kocham, miłuję
ὁ αἰών, ῶνος (III dekl.)
commencer à apprendre
wiek, wieczność
ἄλλος, η, ο (zaimek lub przymiotnik)
commencer à apprendre
inny, drugi
ἀμήν
commencer à apprendre
amen
ἀποστέλλω
commencer à apprendre
wysyłam, posyłam
ὁ ἀρχιρεύς, έως (III dekl.)
commencer à apprendre
arcykapłan, najwyższy kapłan
ἀφίημι
commencer à apprendre
odpuszczam, przebaczam
βάλλω
commencer à apprendre
rzucam, ciskam
βλέπω
commencer à apprendre
patrzę, widzę, spoglądam
ὁ δοῦλος, ου
commencer à apprendre
sługa, niewolnik, poddany
δύο (liczebnik)
commencer à apprendre
dwa, dwoje, dwaj
ἐγείρω
commencer à apprendre
budzę, podnoszę, wstaję, wskrzeszam
ἡ ἔγερσις, εως (III dekl.)
commencer à apprendre
zmartwychwstanie
ἕως
commencer à apprendre
aż do momentu gdy, dopóki
ζάω (ζῶ)
commencer à apprendre
żyję, istnieję
ἡ ζωή, ῆς
commencer à apprendre
życie
καλέω
commencer à apprendre
wołam, powołuję, nazywam
ὁ λαός, οῦ
commencer à apprendre
lud, tłum, ludność
νῦν (przysłówek)
commencer à apprendre
teraz, obecnie
ὅταν (spójnik zdań czasowych)
commencer à apprendre
gdy, kiedy, ilekroć
οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν
commencer à apprendre
ani jeden, żaden, nikt
οὐδέ (spójnik zaprzeczający)
commencer à apprendre
i nie, ani, ani nie
πάλιν (przysłówek)
commencer à apprendre
ponownie, znowu, ponadto
παραδίδωμι
commencer à apprendre
przekazuję, wydaję, zdradzam
ὁ προφήτης, ου
commencer à apprendre
prorok, wieszcz
ἡ σάρξ, σαρκός (III dekl.)
commencer à apprendre
ciało, mięso
σύν (przyimek z dat.)
commencer à apprendre
σύν (przyimek z dat.) grecque
z, razem z, wspólnie
το σῶμα, σώματος (III dekl.)
commencer à apprendre
ciało, zwłoki
ἡ φωνή, ῆς
commencer à apprendre
dźwięk, głos

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.