Greka starożytna. Najpopularniejsze wyrazy Nowego Testamentu #3

 0    37 fiche    szymonpawlus
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
ὁ ἄγγελλος, ου
commencer à apprendre
anioł, posłaniec, zwiastun
ἡ ἁμαρτία, ας
commencer à apprendre
grzech, chybienie celu
ἄν
commencer à apprendre
partykuła bez własnego znaczenia, warunkuje lub ogranicza znaczenie czasownika. Najczęściej określa możliwość lub życzenie w przyszłości
ἡ βασιλεία, ας
commencer à apprendre
królestwo, panowanie
γράφω
commencer à apprendre
piszę, zapisuję, notuję
ἡ γραφή, ης
commencer à apprendre
pismo, pisanie
ἡ δόξα, ης
commencer à apprendre
chwała, majestat, okazałość
τὸ ἔθνος, ους (III dekl.)
commencer à apprendre
naród, lud, pl. poganie
εἰσέρχομαι
commencer à apprendre
wchodzę, przychodzę, przybywam
τὸ ἔργον, ου
commencer à apprendre
dzieło, czyn, praca
ἐσθίω (z acc.)
commencer à apprendre
spożywam, jem
εὑρίσκω (z acc.)
commencer à apprendre
znajduję, spotykam
ἵστημι
commencer à apprendre
stawiam, staję
καθώς (przysłówek)
commencer à apprendre
zgodnie z tym jak, jak, tak jak
ἡ καρδία, ας
commencer à apprendre
serce
ὁ κόσμος, ου
commencer à apprendre
świat, kosmos
μέγας, μεγάλη, μέγαν (przymiotnik)
commencer à apprendre
wielki, duży
μέν (partykuła)
commencer à apprendre
choć, wprawdzie
μέν...δέ
commencer à apprendre
jeden... drugi
νεκρός, ή, όν
commencer à apprendre
umarły, zmarły, martwy
ὁ νόμος, ου
commencer à apprendre
prawo, norma, reguła
ὅστις, ἥτις, ὅτι
commencer à apprendre
ktokolwiek, jakikolwiek, cokolwiek
ὁ ὄχλος, ου
commencer à apprendre
tłum, rzesza
παρά (przyimek z gen.)
commencer à apprendre
od, za sprawą
παρά (przyimek z dat.)
commencer à apprendre
u, przy, obok
παρά (przyimek z acc.)
commencer à apprendre
obok, wzdłuż, przy, przeciw
ἡ πόλις, εως (III dekl.)
commencer à apprendre
miasto, gmina, kraj
πορεύομαι (deponens)
commencer à apprendre
udaję się, podążam, idę
ἡ πορεία, ας
commencer à apprendre
podróż
τε (partykuła enklityczna)
commencer à apprendre
i, a, również
τε...τε
commencer à apprendre
zarówno... jak i, tak... jak i, nie tylko... lecz także, i...i
τότε (przysłówek czasu)
commencer à apprendre
wówczas, wtedy
wówczas, wtedy ὑπέρ (przyimek z gen.)
commencer à apprendre
na korzyść, w obronie, dla
ὐπέρ (przyimek z acc.)
commencer à apprendre
nad, ponad
ὑπέρ (przysłówek)
commencer à apprendre
nad miarę, ponad
ἡ χάρις, ιτος (III dekl.)
commencer à apprendre
łaska, łaskawość, życzliwość
ἡ χείρ, χειρός (III dekl.)
commencer à apprendre
ręka, ramię

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.