Greka starożytna. Najpopularniejsze wyrazy Nowego Testamentu #2

 0    48 fiche    szymonpawlus
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
ἅγιος, α, ον
commencer à apprendre
święty
ὁ ἀδελφός, οῦ
commencer à apprendre
brat
ἀκούω (z acc.)
commencer à apprendre
słucham, słyszę, wysłuchuję
ἀκούω (z gen.)
commencer à apprendre
jestem posłuszny, słucham (kogoś)
ἀλλά (spójnik)
commencer à apprendre
lecz, ale
ὁ ἀνηρ, ἀνδρος (III dekl.)
commencer à apprendre
mężczyzna, mąż, człowiek
ἀποκρίνομαι (deponens)
commencer à apprendre
odpowiadam, odzywam się
ἡ γῆ, γῆς
commencer à apprendre
ziemia
γινώσκω (ze spójnikiem ὅτι)
commencer à apprendre
wiem
γινώσκω (z accusatiwem)
commencer à apprendre
znam, poznaję
ἡ γυνή, γυναικός (III dekl.)
commencer à apprendre
kobieta, żona
δίδωμι
commencer à apprendre
daję, daję w podarunku
δύναμαι
commencer à apprendre
mogę, potrafię
ἐάν (spójnik i partykuła)
commencer à apprendre
jeśliby, na wypadek gdyby, jeśli
ἑαυτοῦ, ῆς, οῦ, pl. ῶν (zaimek zwrotny bez nom.)
commencer à apprendre
siebie, siebie samego, sam
εἰ (spójnik i partykuła)
commencer à apprendre
jeśli, jeżeli, o ile, gdyby, jeśliby
εἶδον (jako aor. od ὁράω)
commencer à apprendre
zobaczyłem, ujrzałem
ὁράω
commencer à apprendre
widzę, zauważam
τὸ εἶδος, ους (III dekl.)
commencer à apprendre
postać, wygląd, widzenie
εἷς, μία, ἕν (liczebnik)
commencer à apprendre
jeden, jedna, jedno
ἐκεῖνος, η, ο (zaimek wskazujący)
commencer à apprendre
tamten, tamta, tamto, ów, owa, owo
ἐξέρχομαι
commencer à apprendre
wychodzę, odchodzę
θέλω
commencer à apprendre
chcę, życzę sobie, pragnę
ἤ (spójnik)
commencer à apprendre
lub, albo, czy
ἡ ἡμέρα, ας
commencer à apprendre
dzień
λαλέω
commencer à apprendre
mówię, przemawiam, głoszę
λαμβάνω
commencer à apprendre
biorę, chwytam, przyjmuję
ὁ λόγος, ου
commencer à apprendre
słowo, mowa, nauka
ὁ μαθητής, οῦ
commencer à apprendre
uczeń, zwolennik
μετά (przyimek z gen.)
commencer à apprendre
z, razem z
μετά (przyimek z acc.)
commencer à apprendre
po (w znaczeniu potem), za, z tyłu
οἶδα (dawne perf. od ὁράω, obecnie używane jako praesens)
commencer à apprendre
wiem, znam, umiem
το ὄνομα, ατος (III dekl.)
commencer à apprendre
imię, nazwa
οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν
commencer à apprendre
ani jeden, żaden, nikt
οὖν (spójnik i partykuła)
commencer à apprendre
więc, przeto, zatem
ὁ οὐρανός
commencer à apprendre
niebo, niebiosa
οὕτως (przysłówek)
commencer à apprendre
w ten sposób, tak, tak samo
ὁ πατήρ, πατρός (III dekl.)
commencer à apprendre
ojciec
περί (przyimek z gen.)
commencer à apprendre
o, co do, na temat, odnośnie do
περί (przyimek z acc.)
commencer à apprendre
wokół, około
πιστεύω (z acc.)
commencer à apprendre
wierzę
πιστεύω (z dat.)
commencer à apprendre
ufam, powierzam
ἡ πίστις, εως (III dekl.)
commencer à apprendre
wiara
τὸ πνεῦμα, ατος (III dekl.)
commencer à apprendre
duch, dusza, dech, tchnienie, wiatr
πολύς, πολλή, πολύ (przymiotnik)
commencer à apprendre
liczny, częsty mnogi
ὁ υἱός, οῦ
commencer à apprendre
syn, dziecko, potomek
ὑπό (przyimek z gen.)
commencer à apprendre
przez, z powodu, dzięki
υπό (przyimek z acc.)
commencer à apprendre
pod, podczas, w czasie

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.