glossika3 2601-2625

 0    25 fiche    Madora
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
It takes longer by train than car.
commencer à apprendre
Podróż pociągiem trwa dłużej niż samochodem.
Walter did worse than I did on the test.
commencer à apprendre
Walter napisał test gorzej niż ja.
My friends arrived earlier than I expected.
commencer à apprendre
Moi przyjaciele przybyli wcześniej, niż oczekiwałem.
The buses run more often than the trains.
commencer à apprendre
Autobusy kursują częściej niż pociągi.
There were a lot of people on the bus. It was more crowded than usual.
commencer à apprendre
W autobusie było wielu ludzi. Był bardziej zatłoczny niż zwykle.
Could you speak a bit more slowly?
commencer à apprendre
Czy mógłbyś mówić trochę wolniej?
This bag is slightly heavier than the other one.
commencer à apprendre
Ta torba jest trochę cięższa niż ta druga.
Her illness was far more serious than we thought at first.
commencer à apprendre
Jej choroba była znacznie poważniejsza, niż myśleliśmy na początku.
I've waited long enough and I‘m not waiting any longer.
commencer à apprendre
Czekałem wystarczająco długo i nie mam zamiaru czekać ani chwili dłużej.
We expected their house to be very big, but it's no bigger than ours.
commencer à apprendre
Spodziewaliśmy się, że ich dom będzie bardzo duży, ale nie jest większy niż nasz.
This hotel is better than the other one, and it's no more expensive.
commencer à apprendre
Ten hotel jest lepszy niż ten drugi, ale nie jest droższy.
What time should we leave? — The sooner the better.
commencer à apprendre
O której powinniśmy wyjść? - Im wcześniej tym lepiej.
When you're traveling, the less luggage you have the better.
commencer à apprendre
Kiedy podróżujesz, im mniej masz bagażu, tym lepiej.
The sooner we leave, the earlier we'll arrive.
commencer à apprendre
Im szybciej wyjdziemy, tym wcześniej dotrzemy na miejsce.
The more I thought about the plan, the less I liked it.
commencer à apprendre
Im więcej myślę o planie, tym mniej mi się to podoba.
The shopping mall wasn't as crowded as usual. - The shopping mall was less crowded than usual.
commencer à apprendre
Centrum handlowe nie było tak zatłoczone jak zwykle. - Centrum handlowe było mniej zatłoczone niż zwykle.
I don't know as many people as you do. - I know fewer people than you do.
commencer à apprendre
Nie znam tak wielu ludzi jak ty. - Znam mniej ludzi niż ty.
I'm sorry I'm late. I got here as fast as I could.
commencer à apprendre
Przepraszam, za spóźnienie. Przyszedłem tak szybko, jak tylko mogłem.
You‘re free to have as much food as you want.
commencer à apprendre
Możesz jeść tyle, ile chcesz.
Could you send me the money as soon as possible?
commencer à apprendre
Mógłbyś wysłać mi pieniądze tak szybko, jak to możliwe?
Gas is twice as expensive as it was a few years ago.
commencer à apprendre
Gaz jest dwa razy droższy niż kilka lat temu.
Tom's salary is the same as mine. - Tom gets the same salary as me.
commencer à apprendre
Wynagrodzenie Toma jest takie samo jak moje. - Tom dostaje takie samo wynagrodzenie jak ja.
They have more money than we do. - They have more money than us.
commencer à apprendre
Oni mają więcej pieniędzy niż my.
I can't run as fast as he can. - I can't run as fast as him.
commencer à apprendre
Nie umiem biegać tak szybko jak on.
The film we just watched was the most boring movie I've ever seen.
commencer à apprendre
Film, który właśnie oglądaliśmy, był najnudniejszym filmem, jaki kiedykolwiek widziałem.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.