FRIEND. AND FORGIV.+COMMUN. PHRAS. 3,11,13

 0    96 fiche    lamikaenglish
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
przepraszać że
commencer à apprendre
apologize that
To zależy od ciebie
commencer à apprendre
It's up to you
ostatnio
commencer à apprendre
lately, recently
To było nieporozumienie
commencer à apprendre
It was a misunderstanding
Co ostatnio porabiałeś?
commencer à apprendre
What have you been doing lately?
Umieram z głodu
commencer à apprendre
I'm starving
spieszyć się
commencer à apprendre
be in a hurry
Co polecasz?
commencer à apprendre
What do you recommend?
przez przypadek
commencer à apprendre
accidentally, by chance, by accident
O której się zaczyna?
commencer à apprendre
What time does it start?
wjechać w
commencer à apprendre
run into
Oto moja wizytówka
commencer à apprendre
Here's my business card
Przykro mi to słyszeć
commencer à apprendre
I'm sorry to hear that
Ale okazja
commencer à apprendre
That's a bargain
Czy ktoś został ranny?
commencer à apprendre
Was anybody hurt?
Gdzie jest najbliższy bankomat?
commencer à apprendre
Where's the nearest cash machine, ATM
Nikt nie został ranny
commencer à apprendre
No one was hurt
Nie słyszę cię
commencer à apprendre
I can't hear you
ofiara wypadku
commencer à apprendre
casualty
Mógłbyś mówić głośniej?
commencer à apprendre
Could you speak up?
ofiara śmiertenla
commencer à apprendre
fatality
ani ja
commencer à apprendre
me neither
moja wina
commencer à apprendre
my fault
Fuj! Ohyda!
commencer à apprendre
Yuck!
pewnego dnia
commencer à apprendre
one day
Mniam!
commencer à apprendre
Yummy!
sklep spożywczy
commencer à apprendre
grocery store, grocer's
I co z tego?
commencer à apprendre
So what?
nagle, niespodziewanie, ni stąd ni zowąd
commencer à apprendre
suddenly, out of the blue
Bzdura!
commencer à apprendre
That's rubbish!
zepchnięty na pobocze
commencer à apprendre
pushed to the side
Co za zbieg okoliczności!
commencer à apprendre
What a coincidence!
najpierw
commencer à apprendre
at first
To bardzo pilne.
commencer à apprendre
It's very urgent.
zdawać sobie sprawę
commencer à apprendre
realize
Tylko troszeczkę
commencer à apprendre
Just a bit
całe szczęście
commencer à apprendre
luckily
Nareszcie!
commencer à apprendre
At last!
nieostrożny
commencer à apprendre
careless
Jak leci?
commencer à apprendre
How's it going?
wysiadać z samochodu
commencer à apprendre
get out of your car, step out of your car
Kope lat!
commencer à apprendre
Long time no see!
podejść do
commencer à apprendre
walk over to
Nie mogę narzekać
commencer à apprendre
Can't complain
wrzeszczeć na
commencer à apprendre
yell at
Skąd wiesz?
commencer à apprendre
How do you know?
krzyczeć na
commencer à apprendre
shout at
A to dobre!
commencer à apprendre
That's a good one!
natychmiast
commencer à apprendre
immediately
To bardzo uprzejme z twojej strony
commencer à apprendre
It's very kind of you
przebaczać
commencer à apprendre
forgive - forgave - forgiven
W każdym razie dziękuję
commencer à apprendre
Thank you anyway
traktować
commencer à apprendre
treat
Z góry dziękuję
commencer à apprendre
Thank you in advance
w takim sam sposób
commencer à apprendre
the same way
Co się dzieje?
commencer à apprendre
What's going on?
Wypadki chodzą po ludziach
commencer à apprendre
Accidents happen
Czy dobrze cię zrozumiałam?
commencer à apprendre
Did I get you right?
stracić panowanie nad sobą
commencer à apprendre
lose your temper
Nie bierz sobie tego do serca
commencer à apprendre
Don't take it to heart
zachować spokój
commencer à apprendre
keep your temper
Przepraszam, nie słuchałem
commencer à apprendre
Sorry I wasn't listening
rozbić (samochód, samolot)
commencer à apprendre
crash
Trzymam kciuki!
commencer à apprendre
Fingers crossed!
dachować
commencer à apprendre
roll over
Gdzie skończyliśmy?
commencer à apprendre
Where were we?
przejechać kogoś
commencer à apprendre
run over somebody
Spanikowałem
commencer à apprendre
I freaked out
potrącić kogoś
commencer à apprendre
knock down somebody
Głowa do góry!
commencer à apprendre
Cheer up!
porysować
commencer à apprendre
scratch
Gratuluję! Brawo!
commencer à apprendre
Good for you!
wpaść w poślizg
commencer à apprendre
skid
Dawaj! Dasz radę!
commencer à apprendre
Come on! You can do it!
zderzenie czołowe
commencer à apprendre
head-on collision
To nie jest tego warte
commencer à apprendre
It's not worth it
stłuczka
commencer à apprendre
bump
Wymiatasz!
commencer à apprendre
You rock!
obrażać
commencer à apprendre
offend
denerwować się
commencer à apprendre
get nervous
rozlać
commencer à apprendre
spill - spilt - spilt
bombardowanie
commencer à apprendre
bombing
miasto rodzinne
commencer à apprendre
hometown
satysfakcjonujący
commencer à apprendre
rewarding
wyjaśnić
commencer à apprendre
explain
przepraszać kogoś za
commencer à apprendre
apologize TO somebody FOR
opóźnienie
commencer à apprendre
delay
strącić
commencer à apprendre
knock over
usunąć plik
commencer à apprendre
delete a file
karambol
commencer à apprendre
pile-up
włamać się do
commencer à apprendre
break into
wampir
commencer à apprendre
vampire
rodzeństwo
commencer à apprendre
siblings
nagły
commencer à apprendre
sudden
hamowanie, hamować
commencer à apprendre
brake
mieć miejsce
commencer à apprendre
take place

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.