Frazālie darbības vārdi 1 - Phrasal verbs 1

 0    21 fiche    VocApp
Imprimer jouer consultez
 
question réponse
līdzināties
Tev nav ne jausmas, cik ļoti līdzīga esi savai vecmammai.
commencer à apprendre
to take after sb
arī: to look like
You don't even know how much you take after your grandmother.
piebremzēt
Ja tu nepiebremzēsi, es šaubos, ka mēs tur nokļūsim sveiki un veseli.
commencer à apprendre
to slow down
If you don't slow down, I doubt we can get there in one piece.
salūzt
Kāpēc esi tik vēlu? Vai autobuss salūza?
commencer à apprendre
to break down
Why are you late? Did the bus break down again?
saskarties
Viņa ir vissarežģītākā studente ar kuru esmu saskāries.
commencer à apprendre
to come across sb / sth
arī: to encounter
She is the most difficult student I have ever come across.
nolikt
Tūlīt pat noliec to kasti!
commencer à apprendre
to put sth away
Put this box away right now!
meklēt
Es meklēju savu pulksteni. Vai esi to redzējis?
commencer à apprendre
to look for sb (sth)
I'm looking for my watch. Have you seen it?
aizpildīt
Jums jāaizpilda reģistrācijas veidlapa, pirms Jūs varat izmantot bibliotēku.
commencer à apprendre
to fill sth in
You have to fill in a registration form before you can use the library.
+14 fiche
La leçon fait partie du cours
"FCE"
(Un total de 1 251 fiche)

Essayez le cours gratuitement

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.