Ceļošana un brīvdienas - Travel and holidays

 0    48 fiche    VocApp
Imprimer jouer consultez
 
question réponse
safari
Mēs devāmies safari braucienā, lai vērotu dzīvniekus viņu dabiskajā vidē.
commencer à apprendre
a safari
We went on a safari to watch animals in their natural habitat.
viesnīca ar brokastīm
Ja vēlies gultasvietu un kaut ko ēdamu no rīta, ir pieejamas viesnīcas ar brokastīm.
commencer à apprendre
bed and breakfast
If you want a bedroom and something to eat in the morning, they have bed and breakfast (B&B) accommodation.
plecu soma
Atvainojiet, vai Jums plecu somā ir elektroniskās ierīces?
commencer à apprendre
a shoulder bag
Excuse me, are you carrying any electronic devices in your shoulder bag?
apdrošināšana
Tev būs jāizņem nelaimes gadījumu apdrošināšana.
commencer à apprendre
insurance
You'll need to take out accident insurance.
kompleksās brīvdienas
Mēs nesenīt atgriezāmies no kompleksajām brīvdienām Ēģiptē.
commencer à apprendre
a package holiday
We've just returned from a package holiday in Egypt.
eja
Vai vēlaties sēdēt pie loga vai pie ejas?
commencer à apprendre
an aisle
gaitenis lidmašīnā, autobusā vai vilcienā
Would you like a seat by the window or one by the aisle?
tūre
Vislabākais veids, kā apskatīt Londonu, ir izvēloties tūri ar gidu.
commencer à apprendre
a tour
The best way to see London is by taking a guided tour.
+41 fiche
La leçon fait partie du cours
"FCE"
(Un total de 1 251 fiche)

Essayez le cours gratuitement

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.