forces of nature

 0    41 fiche    ggkazio
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
victim
commencer à apprendre
ofiara
crowd
commencer à apprendre
tłum, paczka
develop
commencer à apprendre
rozwijać, powstawać, zachorować, pojawiać się
drought
There had been no rain in Australia for three months, causing a terrible drought.
commencer à apprendre
susza
W Australii nie padało przez trzy miesiące, co spowodowało ogromną suszę.
sea currents
commencer à apprendre
prądy morskie
shore
commencer à apprendre
brzeg
species
During the trip we saw some rare species of animals.
commencer à apprendre
gatunek
Podczas wycieczki widzieliśmy kilka rzadkich gatunków zwierząt.
crickets
commencer à apprendre
świerszcze
rate
commencer à apprendre
tempo, stawka
split up
commencer à apprendre
zrywać (np. o związku)
uncommon
commencer à apprendre
rzadki
compare
commencer à apprendre
porównać
nuisance
commencer à apprendre
utrapienie, zmartwienie, kłopot
mild
I prefer mild flavours.
commencer à apprendre
łagodny
Preferuję łagodne smaki.
due
commencer à apprendre
z powodu
hive
commencer à apprendre
ul
chase
commencer à apprendre
ścigać, gonić coś
sting
commencer à apprendre
żądło, użądlić
locust
commencer à apprendre
szarańcza
swarm
commencer à apprendre
rój
jellyfish
commencer à apprendre
meduza
crops
commencer à apprendre
zboża, plony
nocturnal
commencer à apprendre
nocny
chirp
commencer à apprendre
ćwierkanie
germ
commencer à apprendre
zarazek, drobno ustrój
bleat
commencer à apprendre
beczeć
hiss
commencer à apprendre
syk, syczeć
squeak
commencer à apprendre
pisk, piszczeć
harvest
commencer à apprendre
żniwa, zbierać plony, uprawa
movement
commencer à apprendre
ruch
twitter
commencer à apprendre
świergot
roar
The lion roared at the tourists to let them know who was boss.
commencer à apprendre
ryk
Lew ryknął na turystów, żeby pokazać im, kto tu rządzi.
neigh
commencer à apprendre
rżenie (konia)
grunt
commencer à apprendre
chrząknięcie
cluck
commencer à apprendre
gdakanie
a school
Emily is very glad with her new school.
commencer à apprendre
ławica
Emily jest bardzo zadowolona ze swojej nowej szkoły.
a flock (of sheep)
commencer à apprendre
stado, gromada
herd (of cows)
commencer à apprendre
stado krów, pędzić, gromadzić
pride (of lions)
commencer à apprendre
stado, pycha / duma
troop
commencer à apprendre
grupa, drużyna, oddział, stado
doves
commencer à apprendre
gołąbki

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.