Finanse i Ekonomia - Finance and Economy

5  1    49 fiche    VocApp
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
bon skarbowy
commencer à apprendre
treasury bond
dirhem
commencer à apprendre
dirham
fałszywe pieniądze
sfałszowane
commencer à apprendre
counterfeit money
kapitał obrotowy
commencer à apprendre
current capital
konsumpcja
commencer à apprendre
consumption
krach finansowy
commencer à apprendre
crash
kuna
commencer à apprendre
kuna
międzybankowy rynek dewizowy
commencer à apprendre
interbank foreign exchange market
Międzynarodowy Fundusz Walutowy
commencer à apprendre
International Monetary Fund
mocna waluta
commencer à apprendre
safe-haven currency
obligacja
papier wartościowy
commencer à apprendre
bond
obligacja państwowa
commencer à apprendre
government bond
opodatkowanie
commencer à apprendre
introduction
płatność na konto
commencer à apprendre
payment on account
płatność przy odbiorze
potocznie
commencer à apprendre
COD
płatność w naturze
commencer à apprendre
payment in kind
podatek drogowy
commencer à apprendre
road traffic tax
podatek gruntowy
commencer à apprendre
land value tax
podatek gruntowy
commencer à apprendre
site valuation tax
podatek od towarów i usług
commencer à apprendre
value added tax
podstawa opodatkowania
commencer à apprendre
tax base
prać brudne pieniądze
commencer à apprendre
to launder money
pranie brudnych pieniędzy
commencer à apprendre
money laundering
Produkt Krajowy Brutto
commencer à apprendre
Gross Domestic Product
Produkt Krajowy Netto
commencer à apprendre
Net Domestic Product
Produkt Narodowy Brutto
commencer à apprendre
National Gross Product
Produkt Narodowy Brutto
commencer à apprendre
Gross National Product
Produkt Narodowy Netto
commencer à apprendre
Net National Product
prowizja maklerska
commencer à apprendre
brokerage commission
przedmioty wartościowe / kosztowności
commencer à apprendre
valuables
rosnąca gospodarka
commencer à apprendre
growing economy
słaba waluta
commencer à apprendre
soft currency
słabnąca gospodarka
commencer à apprendre
slowling economy
spółka jawna
commencer à apprendre
general partnership
spółka kapitałowa
commencer à apprendre
venture capital company
spółka komandytowa
commencer à apprendre
limited partnership business entity
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
commencer à apprendre
limited liability company
świadectwo urodzenia
commencer à apprendre
birth certificate
transakcja wymienna
commencer à apprendre
exchange transaction
ulgi podatkowe
[BrE]
commencer à apprendre
tax relief
ulgi podatkowe
[AmE]
commencer à apprendre
tax exemption
ulgi podatkowe
commencer à apprendre
tax deduction
upośledzony
commencer à apprendre
crippled
weksel
commencer à apprendre
note (payable)
wierzyciel
commencer à apprendre
creditor
wong
commencer à apprendre
won
wskaźnik ekonomiczny
commencer à apprendre
economic indicator
wzrost gospodarczy
commencer à apprendre
economic growth
zwłoki
commencer à apprendre
corpse

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.