FILM (Jak ugryźć 10 mln)

 0    47 fiche    michaldziadkowiec
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
ćwierkanie ptaków
commencer à apprendre
birds chirping
zrób mi przysługę
commencer à apprendre
do me a favor
pocieszenie, pociecha
commencer à apprendre
consolation
miejscówka (w którym spędzamy czas), kropka, plama (np. krwi)
commencer à apprendre
spot
grozić, straszyć, stanowić zagrożenie
commencer à apprendre
threaten
wyrwać ząb; usunąć ząb
commencer à apprendre
pull a tooth; remove tooth
wiercić
commencer à apprendre
drill
zaczynać na nowo
commencer à apprendre
start over
przetrwać coś, stawić czemuś czoła
commencer à apprendre
to ride out something
czarujący, zauroczenie
commencer à apprendre
charming
nie mogę nic poradzić na nadużywanie alkoholu
commencer à apprendre
I can't help abusing alcohol
wykluczony, wyłączony (nie brany pod uwagę)
commencer à apprendre
excluded
hipotetycznie
commencer à apprendre
hypothetically
zdjąć coś (phrasal verb)
commencer à apprendre
take something off
rupiecie, graty, narkotyki
commencer à apprendre
junk
przyprawa kulinarna, np. sól, pieprz, musztarda, keczup
commencer à apprendre
condiment
pakować się
commencer à apprendre
pack up
wpaść na kogoś
commencer à apprendre
bump into somebody
egzekutor
commencer à apprendre
enforcer
coś wybranego
To jego wybrany/ulubiony kwiatek.
commencer à apprendre
something of choice
That's his flower of choice.
ofiara
Padła ofiarą brutalnych napastników.
commencer à apprendre
a victim
She fell victim to brutal muggers.
pogrzeb
Pogrzeb zabitego żołnierza odbędzie się w piątek.
commencer à apprendre
a funeral
The funeral of the killed soldier will take place on Friday.
ukrywać się przed
commencer à apprendre
to hide out
wsypać kogoś, wydać kogoś
commencer à apprendre
rat somebody out
świadek
Proszę usiąść na miejscu dla świadka.
commencer à apprendre
a witness
Please, take a seat in the witness box.
ochrona, zabezpieczenie
commencer à apprendre
protection, security
gang, banda, motłoch
commencer à apprendre
gang, mob
widoki
commencer à apprendre
sights
nieświadomy, niezważający na coś
commencer à apprendre
oblivious
samobójczy, mający skłonności samobójcze (o osobie)
commencer à apprendre
suicidal, suicidal (person)
skłonny do zrobienia czegoś
commencer à apprendre
prone to do something, willing to do something,
praktycznie, wirtualnie (na komputerze)
commencer à apprendre
virtually
ironicznie
commencer à apprendre
ironically
niepełnoletni/a
commencer à apprendre
an underage
oszustwo podatkowe
commencer à apprendre
tax fraud
lichwiarz (pożycza na wysoki procent)
commencer à apprendre
loan shark
przystąpić do czegoś, przejść do czegoś (czynność)
commencer à apprendre
proceed to something
zaistniały, powstały
commencer à apprendre
ensuing
bankructwo
commencer à apprendre
bankruptcy
spłacić
commencer à apprendre
pay off
znaleźne
commencer à apprendre
finder's fee
dobierać się do kogoś
commencer à apprendre
to make a pass at somebody
zarzynać, ubój, masakra
commencer à apprendre
to slaughter, slaughter
podnieść palec (w jakiejś kwesti)
commencer à apprendre
lift the finger
cholerny, przeklęty
commencer à apprendre
damn
rejs
Wydała swoje oszczędności na rejs dookoła świata.
commencer à apprendre
cruise
She spent her savings on a cruise around the world.
pokaźny, znaczny (np. o majątku)
commencer à apprendre
sizeable

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.