Feb 17 ENG

 0    32 fiche    mickfoit
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Make no bones
commencer à apprendre
nedělat drahoty, nepokrytě jednat
MURPHY UČEBNICE: All the students had to do a test. DO A TEST
commencer à apprendre
dělat test (psát)
We did an exam yesterday. DID AN EXAM
commencer à apprendre
Dělat zkoušku
Idea
commencer à apprendre
Námět (filmu)
Pay to account no.
commencer à apprendre
zaplaťte na účet č.
Take a rain check on st.
commencer à apprendre
Nechat něco na jindy (odmítnout nabídku a odložit to)
Too good an offer to refuse
commencer à apprendre
příliš dobrá nabídka
Contentious
commencer à apprendre
kontroverzní, sporný
It is the first time I have realised...
commencer à apprendre
present + present perfect
Go on sale
commencer à apprendre
jít do prodeje
At primary school
commencer à apprendre
na základce
I went shopping in town
commencer à apprendre
nakupovat do města
Haunt
commencer à apprendre
často navštěvované místo
Crackling
commencer à apprendre
1) křupavá kůžička 2) 2) křupání, praskání, praskot
Emaciated
commencer à apprendre
vyhublý, vyzáblý
Parking space
commencer à apprendre
parkovací místo
He went to piss
commencer à apprendre
šel chcát
We eat lunch in the office or at a café
commencer à apprendre
v kanceláři, v kavárně
read the newspaper
commencer à apprendre
číst noviny
Children’s clothes, Men’s clothes, Women’s clothes
commencer à apprendre
dětský, ženský apod.
Ladies‘ clothes
commencer à apprendre
dámský
You can buy bread (any goods) at a bakery (any shop) z učebnice
commencer à apprendre
AT+a+shop
Lewis’s answer, Chriss’s answer, John Knox’s house
commencer à apprendre
- tradiční jménakončící na s: ‘s
Sokrates‘ answer
commencer à apprendre
- stará a cizí jména: jen: ‘
Buy books over the internet
commencer à apprendre
přes internet
Car rental service
commencer à apprendre
půjčovna aut
VAT
commencer à apprendre
pronunciation spell out /V.A.T./
In the main square
commencer à apprendre
na náměstí
It is on Swan Street
commencer à apprendre
v ulici
Quite near to the Castle
commencer à apprendre
blízko k
Can you recommend somewhere else?
commencer à apprendre
Nějaké jiné místo
Historic buildings
commencer à apprendre
historické budovy

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.