famous idioms meaning

 0    55 fiche    mikolajdalecki
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
kłopotliwy problem wymagający rozwiązania
commencer à apprendre
a hot potato
speak of an issue (mostly current) which many prople are talking about and which. is usually disputed
powiedz, o czym tak myślisz
commencer à apprendre
a penny for your thoughts
a way of asking what someone is thinking
po czynach ich poznacie
commencer à apprendre
Actions speak louder than words
people’s intentions can be judged better by what they do than what they say
dolewać oliwy do ognia
commencer à apprendre
add insult to injury
to futher a loss with mockery or indignity; to worsen an unfavorable situation
natychmiast, bez wahania
commencer à apprendre
at the drop of a hat
without any hesitation; instantly
zaczynać na nowo, rozpoczynać od początku
commencer à apprendre
back to the drawing board
when an attempt fails and it’s time to start all over
piłka jest po czyjejś stronie
commencer à apprendre
the ball is in somebody's court
it is up to you to make the next decision or step
skupiać się na niewłaściwym problemie, mylić się w ocenie czegoś
commencer à apprendre
bark up the wrong tree
Looking in the wrong place. Accusing the wrong person
cieszyć się, że ktoś wyjeżdża, cieszyć się z czyjegoś wyjścia, być zadowolonym z tego, że ktoś wychodzi
commencer à apprendre
be glad to see the back of somebody
be happy when a person leaves
owijać w bawełnę
commencer à apprendre
beat around the bush
avoiding the main topic. Not speaking directly about the issue
powiedzenie używane w celu podkreślenia tego jak bardzo lubimy daną rzecz (dosł. "najlepsza rzecz od wynalezienia krojonego chleba")
commencer à apprendre
best thing since sliced bread
a good invention or innovation. a good idea or plan
zdobądź to, co najlepsze z obu światów
commencer à apprendre
get the best of both worlds
all the advantages
porywać się na coś, co kogoś przerasta, rzucać się z się z motyką na słońce
commencer à apprendre
bite off more than one can chew
to take on a task that is way to big
szczęście w nieszczęściu
commencer à apprendre
blessing in disguise
something good that isn’t recognized at first
pracować po nocach
commencer à apprendre
burn the midnight oil
to work late into the night, alluding to the time before electric lighting
Nie oceniaj książki po okładce
commencer à apprendre
don't judge a book by its cover
cannot judge something primarily on appearance
kosztować majątek
commencer à apprendre
to cost an arm and a leg
upiec dwie pieczenie na jednym ogniu
commencer à apprendre
kill two birds with one stone
this idiom means, to accomplish two different things at the same time
kropla przepełniająca czarę goryczy
commencer à apprendre
the last straw
the final problem in a series of problems
nie wywołuj wilka z lasu
commencer à apprendre
let sleeping dogs lie
meaning - do not disturb a situation as it is - since it would result in trouble or complications
zdradzić komuś tajemnicę, puścić parę z ust, wygadać się
commencer à apprendre
let the cat out of the bag
to share information that was previously concerned
krótko mówiąc
commencer à apprendre
to make the long story short
come to the point - leave out details
w czyimś szaleństwie jest metoda
commencer à apprendre
there's method to somebody's madness
an assertion that, despite one’s approach seemming random, there actually is structure to it
przegapić okazję
commencer à apprendre
miss the boat
thus idiom is used to say that someone missed his or her chance
brak manier
commencer à apprendre
not a spark of decency
szalony, powalony, szurnięty, głupi, ograniczony, tępy, nieogarnięty
commencer à apprendre
not playing with a full deck
someone who lacks intelligence
szalony, stuknięty
commencer à apprendre
off one's rocker
creazy, demented, out of one’s mind, in a confused or befuddled state of mind, senile
mieć łeb na karku (ogarniać co się dzieje dookoła, rozumieć co się dzieje dookoł
commencer à apprendre
be on the ball
When someone understands the situation well
raz na ruski rok, od wielkiego dzwonu (bardzo rzadko) informal
commencer à apprendre
once in a blue moon
Meaning: Happens very rarely
obraz wyraża więcej niż tysiąc słów, obraz przemawia prościej i skuteczniej niż słowa
commencer à apprendre
a picture is worth a thousand words
A visual presentation is far more descriptive than words
małe piwo, bułka z masłem, pestka
commencer à apprendre
a piece of cake
A job, task or other activity that is easy or simple
w życiu, za nic w świecie, za żadne skarby (ktoś by czegoś nie zrobił)
commencer à apprendre
someone wouldn't be caught dead
Would never like to do something
Wiem tyle samo, co ty.
commencer à apprendre
Your guess is as good as mine.
To have no idea, do not know the answer to a question
ktoś nie powienien martwić się na zapas
commencer à apprendre
cross that bridge when one comes to it
Deal with a problem if and when it becomes necessary, not before.
płakać nad rozlanym mlekiem
commencer à apprendre
cry over spilt milk
When you complain about a loss from the past
ciekawość to pierwszy stopień do piekła (dosł. ciekawość zabiła kota)
commencer à apprendre
curiosity is the first step to hell (literally curiosity killed a cat)
Being inquisitive can lead you into an unpleasant situation
ograniczać koszty, ciąć wydatki
commencer à apprendre
cut corners
When something is done badly to save money
być zadowalającym, spisywać się, być wystarczająco dobrym, aby coś zrobić
commencer à apprendre
cut the mustard
To succeed; to come up to expecatations; adequeate enough to compete or participat
adwokat diabła (osoba zaciekle broniąca kogoś lub czegoś w sposób odkrywający słabości drugiej strony)
commencer à apprendre
devil's advocate
To present a counter argument
nie mów "hop", póki nie przeskoczysz; nie dziel skóry na niedźwiedziu; nie chwal dnia przed zachodem słońca
commencer à apprendre
don't count your chickens before they hatch
The idiom is used to express "Don't make plans for something that might not happen"
dosł. nie rezygnuj z etatu, nie rzucaj swojej pracy
commencer à apprendre
don't give up the day job
You are not very good at something. You should definitely not do it professionally.
nie stawiaj wszystkiego na jedną kartę
commencer à apprendre
don't put all your eggs in one basket
DO not put all your resources in one possibility
trudne sytuacje wymagają poświęceń
commencer à apprendre
desperate times call for desperate measures
When you are extremely desperate you need to take drastic actions
Wydarzenie dobiegło końca
commencer à apprendre
Elvis has left the building
The show has come to an end. It's all over.
nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło; szczęście w nieszczęściu
commencer à apprendre
every cloud has a silver lining
Be optimistic, even difficult times will lead to better days.
coś zupełnie innego, coś zupełnie odwrotnego
commencer à apprendre
a far cry from something
very different situation
czuć się źle
commencer à apprendre
feel under the weather
Meaning: feel slightly ill
wierzyć komuś na słowo, dać komuś kredyt zaufania
commencer à apprendre
give somebody the benefit of the doubt
Believe someone's statement, without proof
dowiedzieć się o czymś pocztą pantoflową
commencer à apprendre
hear something on the grapevine
This idiom means "to hear rumors" about something or someone.
trafić w sedno
commencer à apprendre
hit the nail on the head
Do or say something exactly right
iść do łóżka
commencer à apprendre
hit the sack
To go to bed
w porywie chwili, w przypływie emocji, pod wpływem emocji
commencer à apprendre
in the heat of the moment
Overwhelmed by what is happening in the moment
do tanga trzeba dwojga
commencer à apprendre
it takes two to tango
Actions or communications need more than one person
poddać się modzie, zacząć robić to, co wszyscy
commencer à apprendre
jump on the bandwagon
Join a popular trend or activity
trzymać coś na dystans, trzymać coś z dala od siebie (zazwyczaj jakiś problem)
commencer à apprendre
keep something at bay
Keep something away

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.