environment protection

 0    53 fiche    wiktorialakomiec98
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
z odnawialnych źródeł energii
commencer à apprendre
develop renewable energy
angażować się w
commencer à apprendre
get involved in
zmniejszenie pakowania produktów
commencer à apprendre
reduce packaging of products
kończyć się/brakować
commencer à apprendre
run out of something
energii wiatrowej
commencer à apprendre
wind power
sortowac śmieci
commencer à apprendre
sort of rubbish
wyłączyć światła
commencer à apprendre
turn off the lights
zużyć
commencer à apprendre
use up
przedłużony
commencer à apprendre
extended
ochrony przyrody
commencer à apprendre
wildlife conservation
przyśpieszyć
commencer à apprendre
speed up
benzyna bezołowiowa
commencer à apprendre
unleaded petrol
lawina
commencer à apprendre
avalanche
trzęsienie ziemi
commencer à apprendre
earthquake
fala upałów
commencer à apprendre
heatwave
wybuch wulkanu
commencer à apprendre
volcanic eruption
susza
commencer à apprendre
drought
głód
commencer à apprendre
famine
pożary lasu
commencer à apprendre
forest fire
osunięcie się ziemi
commencer à apprendre
landslide
czarna dziura
commencer à apprendre
black hole
kosmos
commencer à apprendre
outer space
badania kosmosu
commencer à apprendre
space exploration
konsekwencja
commencer à apprendre
consequence
przyczynić się
commencer à apprendre
contribute
zalety paneli panelowych
commencer à apprendre
advantages sollar panels
wilgotny
commencer à apprendre
humid
brzeg
commencer à apprendre
bank (of a river)
globalne ocieplenie
commencer à apprendre
global warming
jaskinia
commencer à apprendre
a cave
dolina
commencer à apprendre
valley
wybrzeże
commencer à apprendre
seaside
pustynia
commencer à apprendre
a desert
powódź
commencer à apprendre
a flood
wodospad
commencer à apprendre
a waterfall
wzgórze
commencer à apprendre
hill
zmiana klimatu
commencer à apprendre
climate change
zalety sollar panele: dzięki nim środowisko jest czystsze
commencer à apprendre
advantages sollar panels: thanks to them the enviroment this is cleaner
zmniejsza rachunki za prąd
commencer à apprendre
reduces electricity bills
łatwy w użyciu, ponieważ można je zainstalować na dachu
commencer à apprendre
easy to use because you can install them on your roof
wady sollar panele: zależność pogody, magazynowanie energii słonecznej jest drogie
commencer à apprendre
disadvantages sollar panels: weather dependet, solar energy storage is expensive
zużywa dużo miejsca
commencer à apprendre
uses a lot of space
związane z zanieczyszczeniem
commencer à apprendre
associated with pollution
elektrownie
commencer à apprendre
power plants
elektrownie produkują dużo zanieczyszczeń, emisji szkodliwych substancji
commencer à apprendre
power plants produce a lot of polluction, emission of harmful substances
ulewa
commencer à apprendre
downpour
mżawka
commencer à apprendre
drizzle
ulewa
commencer à apprendre
heavy rain
wykopać
commencer à apprendre
dig up
wyrywać chwasty
commencer à apprendre
pull up weeds
zakaz używania plastikowych toreb
commencer à apprendre
ban the use of plastic bags
obniżyć
commencer à apprendre
cut down on
zapewniać
commencer à apprendre
provide

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.