ENGLISH unit 3.

 0    53 fiche    Kajtolinibaranski2004
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
question
commencer à apprendre
answer
grobowiec
commencer à apprendre
tomb
skarb
commencer à apprendre
treasure
piramida
commencer à apprendre
pyramid
mumia
commencer à apprendre
mummy
archeolog
commencer à apprendre
archaeologist
ruiny
commencer à apprendre
ruins
świątynia
commencer à apprendre
temple
atrakcja turystyczna
Stary klasztor jest główną atrakcją turystyczną tego miasta.
commencer à apprendre
tourist attraction
The old monastery is the main tourist attraction in this town.
tajemnica
commencer à apprendre
mystery
wystawa
Musisz wręcz zobaczyć nową wystawę Japońskich rzeźbiarzy.
commencer à apprendre
exhibition
You just have to see the new exhibition of Japanese sculptors.
skrzyżowanie
Zwolnij, zanim zbliżysz się do skrzyżowania.
commencer à apprendre
crossroads
Slow down before you approach the junction.
uliczna sygnalizacja
commencer à apprendre
traffic lights
rondo
Nie wiedzieliśmy którędy zjechać z ronda.
commencer à apprendre
roundabout
We didn't know where to get off the roundabout.
stacja metra
commencer à apprendre
metro station
fontanna
commencer à apprendre
fountain
fabryka
Chciałbym pracować w fabryce czekolady.
commencer à apprendre
factory
I'd like to work in the chocolate factory.
chodnik
commencer à apprendre
pavement
optyk
commencer à apprendre
optician's
stacja benzynowa
Kończyło nam się paliwo, a w pobliżu nie było żadnej stacji benzynowej.
commencer à apprendre
a petrol station
We were running out of fuel and there was no petrol station nearby.
apteka
Możesz zrealizować receptę w osiedlowej aptece.
commencer à apprendre
chemist's
You can fill in a prescription in the local chemist's.
huragan
Huragan to tropikalna burza z silnym wiatrem i deszczem.
commencer à apprendre
a hurricane
A hurricane is a tropical storm with strong winds and rain.
wybuch wulkanu
commencer à apprendre
volcano eruption
susza
Susza to długi okres kiedy nie ma deszczu, a ziemia jest sucha.
commencer à apprendre
a drought
A drought is a long period when there is no rain and land is dry.
tsunami
Tsunami to ogromna fala morska spowodowana zazwyczaj przez trzęsienie ziemi.
commencer à apprendre
tsunami
A tsunami is a huge sea wave that is usually caused by an earthquake.
tornado
Tornado to gwałtowny wiatr z trąbą powietrzną.
commencer à apprendre
tornado
A tornado is a violent storm with a whirlwind.
trzęsienie ziemi
Trzęsienie ziemi może być wywołane między innymi przez aktywność wulkaniczną.
commencer à apprendre
an earthquake
An earthquake may be caused, for example, by volcanic activity.
pożar lasu
commencer à apprendre
a forest fire
powódź
Powódź zniszczyła wszystkie mosty na rzece.
commencer à apprendre
flood
The flood destroyed all the bridges on the river.
impreza na plaży
commencer à apprendre
beach party
piknik
Przygotowałem kosz pełen pysznego jedzenia na nasz piknik.
commencer à apprendre
picnic
I've prepared a hamper full of delicious food for our picnic.
przyjęcie urodzinowe
commencer à apprendre
birthday party
uroczystość wręczenia świadectw
commencer à apprendre
graduation
bal przebierańców
commencer à apprendre
fancy dress party
"grill
"grill
commencer à apprendre
barbecue"
barbecue"
dym
commencer à apprendre
smoke
błoto
commencer à apprendre
mud
popiół
commencer à apprendre
ash
lawa
commencer à apprendre
lava
gleba
Rośliny potrzebują ziemi żeby rosnąć.
commencer à apprendre
soil
Plants need soil to grow.
skała
commencer à apprendre
rock
nagle
"
commencer à apprendre
"suddenly
dzień w dzień
day out"
commencer à apprendre
"day in
są na sprzedaż
commencer à apprendre
They are for sale
utknąłem
commencer à apprendre
I'm stuck
w tamtych czasach
commencer à apprendre
in those days
mam
commencer à apprendre
I've got it
stokrotne dzięki
commencer à apprendre
Thanks a million
czy chciałbyś przyjść na moje przyjęcie?
commencer à apprendre
would you like to come to my party?
z przyjemnoscią
commencer à apprendre
I'd love to come
obawiam się że nie dam rady przyjść
commencer à apprendre
I am afraid that I can't come
szkoda
commencer à apprendre
that's a pity
nie ma problemu
commencer à apprendre
no problem

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.