Egzamin Diaglaby

 0    221 fiche    wija2
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question język polski réponse język polski
Siła diagnostyczna testu
commencer à apprendre
określa prawdopodobieństwo, że obserwowany objaw patologiczny jest skutkiem określonej choroby
Skuteczność testu
commencer à apprendre
określa procent prawdziwie dodatnich i prawdziwie ujemnych wyników w stosunku do wszystkich wykonanych analiz.
zespół nerczycowy
commencer à apprendre
b.c. <50 g/L A <30 g/L
odwodnienie, dializa
commencer à apprendre
b.c. >80-85 g/L A>55 g/L
Szpiczak
commencer à apprendre
b.c. >110 g/L A. <34-35 g/L
Stosunek albumina/globuliny osocza wynosi
commencer à apprendre
~~ 0.93 - 2.13
przyczyny hipoproteinemii
commencer à apprendre
zahamowanie syntezy (niedobory w diecie, zaburz. wchłaniania, dysfunkcje wątroby), utrata (nerkowa/jelitowa/skórna/wysięk/krwawienie), niedobory Ig, zmiany obj. przestrzeni m/kom
przyczyny hiperproteinemii
commencer à apprendre
hipergammaglobulinemie (poliklonalne = ch. przewlekłe i autoimmunizacyjne/monoklonalne-szpiczak, ch. ciężkich łańcuchów...), odwodnienie, artefakty
choroby ze wzrostem OB
commencer à apprendre
Ostre stany zapalne, Przewlekłe zakażenia, Kolagenozy, Marskość wątroby, Zespół nerczycowy, Ciąża, połóg, Gammapatie monoklonalne, Nowotwory, Urazy, martwica tkanek, Niedokrwistości
choroby ze spadkiem OB
commencer à apprendre
noworodki, czerwienica, nadkrwistości objawowe, anemia sierpowata, krioglobulinemia, niedobory fibrynogenu
białka ostrej fazy
commencer à apprendre
CRP, a1-antytrypsyna(AAT), a1-kwaśna glikoproteina (AAG), haptoglobina(HAP), ceruloplazmina(CER), fibrynogen (FIB)
wtórne niedobory alfa1-antytrypsyny
commencer à apprendre
zespół niedomogi oddechowej noworodków  marskość wątroby (WZW, alkoholizm)  zespoły utraty białka (zespół nerczycowy, enteropatia)  ostre zapalenie trzustki
Diagnostyka różnicowa choroby Wilsona i wrodzonego niedoboru ceruloplazminy
commencer à apprendre
Ceruloplazmina w surowicy: niedobór- brak, ch. Wilsona -↓, Ferrytyna w surowicy - niedobór↑, ch. Wilsona-norma, Fe w surowicy - niedobór-↓, ch. Wilsona-norma
znaczenie diagnostyczne prokalcytoniny
commencer à apprendre
Wczesny marker sepsy(poCRP) -noworodki!!! IL-2, IL-6, TNF, PCT > CRP; Krytyczny parametr w urazach i uszkodzeniach wielonarządowych; Narasta szybciej niż CRP; Różnicowanie zakażeń bakteryjnych i wirusowych
Wzrost poziomu PCT jest
commencer à apprendre
szybszy niż CRP, ale wolniejszy niż cytokin prozapalnych (IL-10, IL-6, TNF)
wskazania do monitorowania poziomu prokalcytoninyq
commencer à apprendre
Po długotrwałych zabiegach operacyjnych. 2. Monitorowanie pacjentów z urazem wielonarządowym. 3. Monitorowanie infekcji po transplantacji narządów. 4. Monitorowanie pacjentów długo pozostających na OIOM. 5. Zakażenia u noworodków
hiperimmunoglobulinemia IgM
commencer à apprendre
ostre stany zapalne ostre WZW marskość żółciowa wątroby zakażenie pasożytami
Hiperimmunoglobulinemia IgG
commencer à apprendre
przewlekłe stany zapalne podostre i przewlekłe, WZW, marskość wątroby, AIDS, ch. autoimmunizacyjne (toczeń, choroby gośćcowe, zapalenie skórno-mięśniowe, guzkowate zapalenie okołotętnicze) sarkoidoza
Hiperimmunoglobulinemia IgA
commencer à apprendre
przewlekłe stany zapalne (łącznie z IgG) marskość wątroby choroby autoimmunizacyjne (wczesne stadia) enteropatie choroby dróg oddechowych (dychawica, rozstrzenie oskrzeli, gruźlica) kobiety w okresie karmienia piersią
Przyczyny hiperimmunoglobulinemii monoklonalnych
commencer à apprendre
 szpiczak mnogi (IgG > IgA > IgD)  makroglobulinemia Waldenström (IgM)  przewlekłe białaczki limfatyczne  chłoniaki (różne Ig w około 20% przypadków)  łagodne gammapatie monoklonalne
Oznaczanie FLC jest rekomendowane we wstępnym rozpoznaniu, diagnostyce, prognozowaniu i monitorowaniu pacjentów z
commencer à apprendre
 chorobą lekkich łańcuchów (LCMM)  szpiczakiem niewydzielającym (NSMM)  szpiczakiem mnogim (IIMM)  szpiczakiem bezobjawowym (tlącym) (SMM)  szpiczakiem odosobnionym  amyloidozą pierwotną  gammapatią monoklonalną o nieokreślonym znaczeniu (MGUS)
główne białka prawidłowego moczu
commencer à apprendre
Albumina 40% Uromukoid 40% Immunoproteiny 15% Białka mcz. <40kD 5%
mikroproteiny w moczu
commencer à apprendre
Alfa1 – mikroglobulina 31.000 Białko wiążące retinol 21.400 Łańcuchy lekkie IgG 20.000 Lizozym 14.500 Cystatyna C 13.300 Beta2 – mikroglobulina 11.800 Produkty degradacji fibrynogenu
Znaczenie diagnostyczne mikroprotein (Alfa1 – mikroglobulina Beta2 – mikroglobulina Cystatyna C)
commencer à apprendre
w moczu - ocena funkcji kanalika; w surowicy - ocena filtracji kłębkowej
chłoniaki dzieciece- translokacja
commencer à apprendre
ch. 8 -> ch. 2,14,22
przewlekłe białaczki szpikowe -translokacja
commencer à apprendre
ch. 9 -> ch. 22 (Philadelphia)
laboratoryjne wskaźniki choroby nowotworowej
commencer à apprendre
parametry laboratoryjne, których wartość ulega zmianie w przebiegu choroby nowotworowej
parametry laboratoryjne związane z chorobą nowotworow
commencer à apprendre
– ulegające zmianom pod wpływem oddziaływania nowotworu lub produktów jego metabolizmu na cały organizm lub na poszczególne narządy (bilirubina, morfologia, OB itp.)
markery nowotworowe
commencer à apprendre
związki produkowane przez komórki nowotworowe. -markery masy guza (CEA, PSA) -markery proliferacji (TPS), BhCG, aFP ,. Ig monoklonlane, Hormony (np. kalcytonina, prolaktyna).
zastosowanie markerów chorób nowotworowych
commencer à apprendre
1. Badania przesiewowe. 2. Rozpoznanie. 3. Rokowanie. 4. Monitorowanie skuteczności leczenia. 5. Wykrywanie nawrotu choroby nowotworowej.
↑B-hCG
commencer à apprendre
guzy kom. zarodkowych, nabłoniak kosmówkowy
↑AFP
commencer à apprendre
guzy kom. zarodkowych, hepatoblastoma, rak pierwotny wątroby
↑↑kalcytoniny
commencer à apprendre
rak rdzeniasty tarczycy, hiperplazja, gruczolaki komórek C.
Funkcje apolipoprotein
commencer à apprendre
Strukturalna: udział w syntezie apo B-48, apo B-100, apo A-I, Metaboliczna: aktywująca/hamująca na enzymy przemian lipoprotein w osoczu (apo A-I, apo C-II).  Receptorowa: na błonach komórkowych (apo B-100, apo E, apo A-I).
estryfikacja cholesterolu w osoczu
commencer à apprendre
Acylotransferaza lecytyna -cholesterol (LCAT): lecytyna + CHW  lizolecytyna + CHE
przyczyny niskiego HDL-CH
commencer à apprendre
Podwyższone stężenie TG w surowicy  Nadwaga i otyłość, dieta bogata w węglowodany (>60% kalorii)  Mała aktywność fizyczna  Palenie papierosów  Cukrzyca typu II  Leki - steroidy anaboliczne + czynniki genetyczne
LIPIDOGRAM
commencer à apprendre
CH, TG, HDL CH, LDL CH (wyliczany) - tylko na czczo
hiperlipoproteinemia typu 1
commencer à apprendre
hiperchylomikronemia na czczo -> brak aktywności LPL lub deficyt apoC-II (rozsiane zmiany ksantomatyczne, zmiany w siatkówce, hepatosplenomegalia, ostre, napadowe bóle brzucha, nawracające zapal trzustki)
hiperlipoproteinemia typ IIA
commencer à apprendre
hipercholesterolemia rodzinna ->defekt receptorów dla LDL - obniżenie wewnątrzkomórkowego katabolizmu LDL i podwyższenie stężenia frakcji LDL w osoczu [zmiany ksantomatyczne w II dekadzie życia]
hiperlipoproteinemia typ IIB
commencer à apprendre
Rodzinna hiperlipidemia złożona ->nadprodukcja apolipoproteiny B?
abetalipoproteinemia
commencer à apprendre
defekt syntezy chylomikronów i VLDL(biegunki, zmiany neurologiczne (osłabienie siły mięśniowej, zniesienie odruchów ścięgnowych, ataksja), akantocytoza, anemia hemolityczna, zwyrodnienie barwnikowe siatkówki)
wtórne hipolipidemie
commencer à apprendre
nadczynność tarczycy  niedożywienie  niewydolność wątroby  nowotwory
zawał serca
commencer à apprendre
zawał serca le polonais
Śmierć komórek zaczyna się po 30-60 min 80% komórek ginie w ciągu 3 h Prawie 100% ginie po 6 h od niedokrwienia Przywrócenie przepływu krwi w ciągu 4 - 6 godzin to warunek „uratowania”
Wysoka czułość
commencer à apprendre
brak wyników fałszywie ujemnych
Wysoka swoistość
commencer à apprendre
brak wyników fałszywie dodatnich
przyczyny wzrostu cTn
commencer à apprendre
zawał, zatorowość płucna, zapalenie osierdzia/mięśnia sercowego, ostra niewydolność serca, sepsa, wstrząs, leki kardiotoksyczne, urazy serca przy zabiegach, przewlekła niewyd. nerek, niedocz. tarczycy
kliniczne zastosowanie oznaczania troponin
commencer à apprendre
Rozpoznanie świeżego zawału (także okołooperacyjnego zawału chorych poddanych zabiegom innym niż kardiochirurg) Ocena skuteczności leczenia reperfuzyjnego w świeżym zawale, Ocena ryzyka w ostrych z. wieńcowych, Wykrywanie uszkodzenia kardiomiocytów
mioglobina
commencer à apprendre
18,8 kDa, we wszystkich mięśniach  uwalnia się do krwi natychmiast po uszkodzeniu, wzrost we krwi - w ciągu 2 h, szczyt po 6-9, powrót do wartości prawidłowych po 24-36 h (t1/2=15 minut)  czas oznaczania: 0-2-4-8 h(czułość~100%)
wzrost stęż. mioglobiny
commencer à apprendre
uszkodzenie mięśni szkieletowych, udar cieplny, odmrożenia, oparzenia, niedoczynność tarczycy, zatrucia alkoholem, gorączka z dreszczami. [marker nieswoisty, wysoka UJEMNA wartość predykcyjna]
Sercowe białko wiążące kwasy tłuszczowe (H-FABP) - najwcześniejszy marker zawału 
commencer à apprendre
w kardiomiocytach 10 x więcej niż w mm. szkieletowych, wzrost - po 30 min od zawału, nawet przy niewielkim obszarze uszk. do 14 x w stosunku do zdrowych, powrót do poziomu wyjsc - po 24h, ujemna wartość predykcyjna - 95%  ekwiwalent EKG
H-FABP a przewlekła niewydolność nerek
commencer à apprendre
H-FABP jest usuwane przez nerki - u pacjentów z PNN poziom 20 x większy niż u zdrowych
Preferowany biomarker martwicy kardiomiocytów
commencer à apprendre
cTn (I lub T) =Wykluczenie zawału nie może być oparte o wynik w poj. próbce krwi Nawet jednokrotne stwierdzenie ↑↑ stężenia markera sercowego powinno być uważane za diagnostyczne dla niedokrwiennego uszkodzenia serca Czas badania: 0-3- 6 - 9 h(12-24 h)
CK-MB masa alternatywą dla troponin
commencer à apprendre
Poziom CK-MB musi najpierw wzrosnąć a potem obniżyć się. Utrzymujące się bez zmian zwiększone wartości CK-MB prawie nigdy nie są wynikiem zawału serca.  Brak wzrostu w sytuacji „mikrozawału”.
wykrywanie dorzutu zawału serca
commencer à apprendre
• CK-MB - tradycyjny marker dorzutu • cTn - wartość podobna jak CK-MB: • czas 0 - 3 - 6 h  cTn>20% = dorzut zawału (stężenie >99 centyla zakresu referencyjnego)
wykrywanie niedotlenienia mięśnia sercowego
commencer à apprendre
Albumina modyfikowana niedokrwieniem (IMA) -↓ powinowactwo A do metali grup pośrednich (kobaltu i niklu) ↑ - po minutach od wystąpienia niedotlenienia-utrzymuje się przez 6-12H Wysoka ujemna wartość predykcyjna (90%)
BNP jako wskaźnik niewydolności serca
commencer à apprendre
Pomocne w ocenie stadium niewydolności serca w grupach wysokiego ryzyka (pacjenci po zawale, z ChNS, z cukrzycą, nadciśnieniem tętniczym). Wzrost: obrzęki, ciąża, PNN, nadczynność tarczycy, marskość wątroby (NIE przesiewowo)
BNP w ostrych zespolach wieńcowych
commencer à apprendre
OZW - ↑ napięcia ściany komór -↑ uwalniania BNP z o. martwiczego i przyl. Niedotlenienie - ↑wydzielania BNP ↑ po zabiegach angioplastyki; Poziom BNP koreluje z zaawans. zmian miażdzycowych w tt. wieńc.
magazynowanie witamin w wątrobie
commencer à apprendre
A (zapas na 1-2 lata),  D (zapas na 3-12 miesięcy),  B12 (zapas na 3-6 lat).
ŻÓŁĆ (500 – 1000 ml/dobę) - skład
commencer à apprendre
Woda (97% w żółci wątrobowej, 89% w żółci pęcherzykowej) - Składniki stałe, w tym: - 64% kwasy żółciowe, - 18% fosfolipidy, - 8% cholesterol, - 3% tłuszcze i kwasy tłuszczowe, - 2% bilirubina, - 5% inne.
pierwotne kw.żółciowe
commencer à apprendre
syntetyzowane w wątrobie - kwas cholowy (50%) - kwas chenodezoksycholowy (30%)
wtórne kwasy żółciowe
commencer à apprendre
powstające przy udziale bakterii w jelicie grubym - kwas deoksycholowy (15%) - kwas litocholowy (5%) - słabo rozpuszczalny w wodzie, wydalany z kałem
Krytyczne stężenie micelarne = stężenie, powyżej którego kwasy żółciowe (sole) tworzą micele
commencer à apprendre
2 mmole/l
czynniki ryzyka kamicy żółciowej
commencer à apprendre
czynniki zmieniające skład żółci (np. zastój żółci, spadek produkcji, zakażenia) - czynniki zmieniające motorykę pęcherzyka żółciowego (nerw błędny)
synteza bilirubiny
commencer à apprendre
HEM ---oksydaza hemowa--> BILIWERDYNA ----reduktaza biliwerdyny--> BILIRUBINA (+ albumina)
sprzęganie bilirubiny
commencer à apprendre
powstaje rozpuszczalna w wodzie forma bilirubiny (transferaza glukuronowa) BILIRUBINA --> DWUGLUKURONID BILIRUBINY -Wydzielenie bilirubiny sprzężonej do żółci (140 mg/dl)
przemiany bilirubiny W jelicie grubym (enzymy bakteryjne)
commencer à apprendre
odłączenie glukuronidów bezbarwne sterkobilinogeny urobilinogeny (częściowo wchłaniane)  utlenienie urobilinogenów do barwnych urobilin (sterkobilin) Wydalanie z kałem 0,5 do 2,0 g/dobę
hiperbulinemia niesprzężona
commencer à apprendre
Jeżeli przekroczona jest zdolność wiązania bilirubiny przez albuminę (20-25 mg/dl)  bilirubina przenika barierę krewmózg – rozkojarzenie fosforylacji oksydacyjnej  neurotoksyczność (BRAK bili w moczu!)
hiperbulinemia sprzężona
commencer à apprendre
tzw. "zwrotna" -jest bilirubina w moczu
żółtaczka przedwątrobowa (↑wytwarzania bilirubiny)
commencer à apprendre
hemoliza - enzymopatie krwinkowe, - hemoglobinopatie, - leki [↑↑bili wolna, ↑sprzężona, wskaźniki wątrobowe-N/↑]
żółtaczka miąższowa (↓ wydolności wątroby)
commencer à apprendre
WZW, toksyczne uszkodzenie, marskość [↑bili wolna, ↑↑sprzężona, wskazniki watrobowe↑↑↑]
żółtaczka zastoinowa (zaczopowanie przewodów wydzielniczych)
commencer à apprendre
drogi wewnątrz/zewnątrzwątobowe; ↑bili wolna, ↑↑sprzężona, wskaźniki wątrobowe -N/↑
hiperbilirubinemia noworodkowa
commencer à apprendre
Rozpad hemoglobiny płodowej -↑bilirubiny• Konflikt serologiczny – bilirubina niesprzężona ↑↑-> przechodzi przez barierę krew-mózg ↑ uszkodzenie CUN – encefalopatia wątrobowa
zespół Criglera-Najjara
commencer à apprendre
wada sprzęgania bilirubiny (↑↑↑ bili wolna) -cecha aR; typ 1-całk. brak UDP-glukuronylotransferazy, bili w osoczu>20mg/dl=>fototerapia/przeszczep; typ2-łagodniejsza=>fototerapia, fenobarbital
z. Gilberta
commencer à apprendre
łagodna, przewlekła wrodzona hiperbilirubinemia (↑ bili wolnej), 5%populacji, ↑bili w okresach głodzenia, stresu, infekcji (funkcja i morfologia wątroby bz.)
ALP – FOSFATAZA ALKALICZNA 20-70 IU/L
commencer à apprendre
Katalizujehydrolizy fosforanów W pH 10; Izoforma kostna - uczestniczy w mineralizacji kości  wątrobowa – w większości z kanalików żółciowych  Izoenzym łożyskowy –transport IgG do płodu  U dorosłych – po 50%: izoforma wątrobowa i kostna
wzrost aktywności ALP
commencer à apprendre
Cholestaza zewnątrz- i wewnątrzwątrobowa  Nowotwory wątroby  Cytomegalia  Nadczynność przytarczyc  Krzywica, osteomalacja  Choroba Pageta  Nowotwory kości  Nowotwory zarodkowe, nowotwory przysadki i grasic
spadek aktywnosci ALP (rzadkość)
commencer à apprendre
- zaburzenia wzrostu kości (achodroplazja, kretynizm)
aminotransferaza alaninowa (ALAT, GPT) <50 IUL
commencer à apprendre
Enzym cytoplazmat. Gł. w wątrobie, sercu i mięśniach t1/2= 47 h.; najwyższe wzrosty przy stanach zapalnych wątroby (HBV, HCV, toksyczne uszkodzenie), mniejsze przy przewlekłym zapaleniu, cholestazie, zawale, mononukleozie  stłuszczenie, nowotwory
aminotransferaza asparaginianowa (ASPAT, GOT) <50 IU/L
commencer à apprendre
serce, wątroba, mięśnie, nerki, erytrocyt; rośnie bardziej przy hemolizie niż ALT ↑↑↑- zawał, zabiegi, angiografia, masaż serca, ostre WZW, toksyczne uszk↑↑ - zawał, zabiegi, ch. mięśni, przewlekłe WZW ↑ - mononukleoza, etanol, zapal trzustki
GGTP - gamma-GLUTAMYLO-TRANSPEPTYDAZA < 50 IU/l
commencer à apprendre
związ. z błonami; d.żółciowe, wątroba, nerki, trzustka, prostata[surowicowy z wątroby i drog] w żółci 100 x więcej niż surowicy. •↑↑↑ - cholestaza ↑↑- zapal trzustki, ostre WZW, inf. wątroby, alkoholizm • Akt wraca do normy po 2-3 tyg abstynencji
CHOLINESTERAZA 640 – 2000 IU/L (pseudocholinoesteraza))
commencer à apprendre
produkowana głównie w wątrobie i uwalniana do krwi (enzym osoczowy) spadek następuje w marskości wątroby, ostrym WZW, zatruciu związkami fosforoorganicznymi, ostatnim trymestrze ciąży
przyczyny marskości wątroby
commencer à apprendre
65% - alkohol  10% - przewlekłe WZW  7% - choroby dróg żółciowych  5% - pierwotna hemochromatoza  12% - niezidentyfikowane  1% - rzadkie (np. choroba Wilsona)
marskość wątroby- wyniki badań
commencer à apprendre
Hiperbilirubinemia  Hiperamonemia  Hiperglikemia  Hipoalbuminemia (obrzęki)  Niedobór czynników krzepnięcia (krwawienia)
powikłania marskości watroby
commencer à apprendre
Nadciśnienie wrotne  Encefalopatia
niewydolność wątroby - wyniki badań
commencer à apprendre
Hiperbilirubinemia  Hiperestrogenemia  Hiperamonemia (przyczyna encefalopatii)  Obniżona synteza białek  hipoalbuminemia - obrzęki, wodobrzusze  niedobór czynników krzepnięcia - krwawienia  Zespół wątrobowo-mocznicowy (ONN)
Przypadki, w których dopuszcza się stosowanie osocza w metodzie klasycznej
commencer à apprendre
mała ilość krwi (noworodki, wcześniaki!!!) *  stosowanie leków trombolitycznych  niedokrwistość autoimmunohemolityczna  pacjenci dializowani
okres ważności KKCz
commencer à apprendre
Zależy od rodzaju użytego płynu konserwującego i wynosi:  na CPD - 21 dni  na CPDA - 35 dni po dodaniu roztworu wzbogacającego - 42 dni
zmiany zachodzące we krwi w trakcie przechowywania
commencer à apprendre
↓zdolności przenoszenia O2, utrata żywotności krwinek,↓ akt hemostatycznej cz. krzepnięcia(VIII i V), utrata zdolnosci funkcjonalnych i rozpad płytek, mikroagregaty, uwalnianie skł wewnątrzkom (K+, proteaz leukocytarnych), akt.cz. osoczowych (kalikreiny)
przyczyny immunizacji
commencer à apprendre
przetoczenie krwi  immunizacja celowa (dawcy krwi)  konflikt serologiczny  badania prenatalne =amniocenteza, kordocenteza, biopsja kosmówkowa
rulonizacja krwinek
commencer à apprendre
u chorych z zaburz. białek osocza (makroglobulinemia, szpiczak, ch. wątroby, nowotwory, oparzenia) obs. po przetoczeniu wielkocząst. dekstranu lub po i. v stos. preparatu cieniującego do badań rentgen.  makroskopowo nie różni się od aglutynacji
Dobieranie do przetoczenia KKCz grupy 0 bez koż. leuk.-pł. chorym innej grupy następuje
commencer à apprendre
w stanach zagrożenia życia, gdy brak krwi jednoim przy obecności alloprzeciwciał odpornośc, przy braku zgodnej krwi jednoimiennej przy bardzo słabej ekspresji antyg A/ B lub trudności w określ grupy gdy brak krwi Rh- jednoimiennej
Dobieranie do przetoczenia KKCz grupy A lub B chorym grupy AB, gdy: 
commencer à apprendre
brak krwi jednoimiennej
przy przetaczaniu krwi lekarz jest odpowiedzialny za:
commencer à apprendre
1) ustalenie wskazań do przetoczenia 2) identyfikację biorcy i kontrolę dokumentacji medycznej przed przetoczeniem * 3) zabieg przetoczenia 4) prawidłowe udokumentowanie zabiegu przetoczenia
objawy kliniczne hemolizy (ostry odczyn hemolityczny- 1/25000 przetoczeń)
commencer à apprendre
gorączka • dreszcze • nudności • wymioty • ból w kończynie transfundowanej • ból w okolicy lędźwiowej i klatce piersiowej • duszność i niepokój • wstrząs • DIC
markery laboratoryjne hemolizy -krew
commencer à apprendre
wzrost LDH  wolna hemoglobina w surowicy – szczyt do 6 godzin  wolna bilirubina w surowicy – szczyt 6-12 godzin  spadek haptoglobiny
markery laboratoryjne hemolizy - mocz
commencer à apprendre
hemoglobina – do 6 godzin  urobilinogen – 6-12 godzin
gorączkowy odczyn niehemolityczny (0,5-1%, rośnie wraz z liczbą transfuzji); gorączka i dreszcze bez obj. hemolizy
commencer à apprendre
cytokiny (IL-1beta, IL-6, IL-8, TNF-alfa) uwalniane spontanicznie podczas przechowywania krwi lub pod wpływem reakcji przeciwciał skierowanych do antygenów układu HLA, leczenie: preparaty krwiopochodne ubogoleukocytarne, antypyretyki
Związane z transfuzją ostre uszkodzenie płuc (TRALI) -rzadkość
commencer à apprendre
p/ciała przeciw antygenom układu HLA, lub swoistym antygenom granulocytarnym w osoczu dawcy lub biorcy doprowadzające do agregacji leukocytów, osadzania się agregatów w płucach i uszkodzenia endotelium, obj. przypominaja ARDS, 6h po przetoczeniu
pokrzywka (1-3%)
commencer à apprendre
r-cja alergiczna (p/ciała anty IgE) gł u osób z alergiami  częściej po przetoczeniu prep. bezkomórk zaw. osocze; rumień miejscowy, świąd, bąble; leczenie: autotransfuzja, prep komórk płukane, leki p/histaminowe na 1h przed transfuzją, leczenie wstrząsu
wstrząs septyczny (1:750000 transfuzji, śmiertelność 50-80%)
commencer à apprendre
bardzo wysoka gorączka, dreszcze, wstrząs, objawy brzuszne, DIC, ostra niewydolność nerek (BRAK bólów w okol. lędzwiowej/klatce)
poprzetoczeniowe obciążenie krążenia (TACO)
commencer à apprendre
wzrost RR o ponad 50 mmHg, zaburzenia oddychania, kaszel, duszność, sinica, obrzęk płuc, zaburzenia rytmu, niewydolność mięśnia sercowego
objawowa hemoliza nieimmunologiczna
commencer à apprendre
uszk. błony erytrocytów: złe warunki przech.  niewłaśc. ogrzewanie, ukryty defekt erytrocytów, dodanie leków/rr hipo- lub hipertonicznych do preparatu (żółtaczka, hemoglobinuria, wolna Hb w surowicy, uszk. nerek, brak gorączki!
zatrucie cytrynianem
commencer à apprendre
cytrynian wiąże Ca doprowadzając do spadku stężenia wapnia zjonizowanego w surowicy Objawy: drętwienie, mrowienie, zaburzenia rytmu serca, zaburz. neurologiczne
Czynniki wpływające na produkcję alloprzeciwciał odpornościowych
commencer à apprendre
immunogenność antygenu, dawka, predyspozycje genetyczne
masywna transfuzja
commencer à apprendre
przetoczenie 1 objętości krwi krążącej (70 mL/kg. m. c.) lub konieczność przetoczenia 10 jednostek KKCz w ciągu 24 godzin
p/ciała - markery destrukcji kom. B trzustki
commencer à apprendre
przeciwwyspowe (ICA) 80%  przeciwinsulinowe (IAA) 90-50% w zal. od wieku  przeciw dekarboksylazie kw. glutaminowego(anty-GAD65) 70-80%  przeciw fosfatazom tyrozyny (IA2) 5-75%; (IA- 2beta) 30-50%
diagnostyka cukrzycy - glikemia przygodna
commencer à apprendre
≥ 200 mg/dL (11,1 mmol/L)  wynik jest podstawą rozpoznania cukrzycy < 200 mg/dL (11,1 mmol/L)  należy wykonać oznaczenie glikemii na czczo w osoczu/surowicy krwi żylnej
prawidłowa glikemia na czczo
commencer à apprendre
70-99 mg/dL (3.9-5,5 mmol/L) (100-125- nieprawidlowa, >12 - cukrzyca)
doustny test tolerancji glukozy ➙75 g (dzieci 1,75 g/kg mc., do 75 g) glukozy w 250 mL wody (5 min.)
commencer à apprendre
< 140 mg/dL (7,8 mmol/L) ➙ prawidłowa tolerancja Glc • 140–199 mg/dL (7,8–11,0 mmol/L) ➙ nieprawidłowa tolerancja glukozy • ≥ 200 mg/dL (11,1 mmol/L) ➙cukrzyca
czynniki ryzyka cukrzycy ciężarnych
commencer à apprendre
wielorództwo, ciąża po 35 rż, porody dzieci> 4000 g, urodzenie dziecka z wadą rozwojową  poronienia  nadciśnienie, BMI > 27  cukrzyca w rodzinie  rozpoznanie cukrzycy w poprzednich ciążach
cukrzyca w ciąży - kryteria rozpoznania
commencer à apprendre
 glikemia na czczo: ≥ 126 mg/dL (7,0 mmol/L)  lub glikemia w 2 godz. OGTT 75 g ≥ 200 mg/dL (11,1 mmol/L)  glikemia przygodna ≥ 200 mg/dL (11,1 mmol/L) z towarzyszącymi objawami hiperglikemii
dobowy profil glikemii
commencer à apprendre
rano, na czczo • przed każdym głównym posiłkiem • 60-120 minut po każdym głównym posiłku • przed snem • o godzinie 24.00 • między godziną 2.00 a 4.00
fruktozamina (powstaje po reakcji glukozy z grupą aminową reszt lizynowych głównie albuminy)
commencer à apprendre
odzwierciedla średnie stęż. glc w czasie 1-2 tyg przed badaniem• oznaczenia w przypadku: trudności oznacz. HbA1c (żółtaczka hemolityczna) u ciężarnych, pacjentów z niestabilnym przebiegiem choroby, po wprowadz. istotnych zmian w leczeniu
ostre powikłania cukrzycy
commencer à apprendre
cukrzycowa kwasica ketonowa (śmiertelność 5%) • nieketonowy hiperglikemiczny zespół hipermolalny (NHZH) (śmiertelność 15%) • kwasica mleczanowa (wg. danych historycznych- śmiertelność 50%)
oznaczanie ciał ketonowych
commencer à apprendre
w osoczu/krwi włośniczkowej oznaczamy enzymatycznie β-hydroksymaslan • test ilościowy – odczyt spektrofotometryczny/amperometryczny • bad. w celu rozpoznawania i monitorowania przebiegu cukrzycowej kwasicy (w moczu fałszywe wyniki)
przewlekłe powikłania cukrzycy
commencer à apprendre
40–60% po 15-20 latach – retinopatia–nie- lub proliferacyjna; zaćma; nerkowe: 20–30% po 15-20 latach; 30–50% po 15-20 latach – neuropatie autonomiczne i obwodowe, makroangiopatie, owrzodzenie stóp, zmiany skórne,↓odporności
produkcja nielotnych kwasów u ludzi
commencer à apprendre
Produkcja H+ – Dorosły - ok. 1 mmol H+/ kg masy ciała/ dobę – Dziecko – ok. 2 mmol H+/ kg masy ciała/ dobę • Produkowane kwasy: – Siarkowy – Fosforowy – Mlekowy – - hydroksymasłowy – Acetooctowy
utrzymywanie stałego stęż. H+ jest możliwe dzięki
commencer à apprendre
układom buforowych – krwi, płynu śródmiąższowego, komórek • Dostosowaniu wydalania CO2do jego produkcji – regulacja oddechowa RKZ • Dostos. wydalania H+ z moczem do jego produkcji – regulacja metaboliczna
bufor to
commencer à apprendre
roztwór słabego kwasu i sprzężonej z nim zasady
czas odpowiedzi na zaburzenia RKZ
commencer à apprendre
układ oddechowy potrzebuje minut do kompensacji zaburzeń metabolicznych, nerki potrzebują 2-3 dni do kompensacji zaburzeń oddechowych
przyczyny kwasic metabolicznych z podwyższoną luką anionową
commencer à apprendre
Podaż /nadmierne wytwarzanie kwasów:  kwasica ketonowa cukrzycowa, mleczanowa, kwasica spowodowana podażą prekursorów kwasów (alkohole i ich metabolity) 2. Upośledzenie regeneracji wodorowęglanów przez nerki lub upośledzenie wydalania H+
przyczyny kwasic metabolicznych z normalną luką anionową (hiperchloremiczne)
commencer à apprendre
Utrata zasad:  przez nerki- kwasica cewkowa bliższa  przez przewód pokarmowy - biegunka, przetoki zewnętrzne żółciowe, trzustkowe lub jelitowe (żółć, sok trzustkowy i soki jelitowe - zawierają duże stężenia wodorowęglanów!)
przyczyny zasadowic metabolicznych
commencer à apprendre
hipokaliemia, nadmierna utrata H+/Cl-, nadmierna podaż zasad/potencjalnych zasad, zasadowice post-hiperkapniczne
przyczyny kwasic oddechowych
commencer à apprendre
uszkodzenie funkcji ośrodka oddechhowego(zahamowanie przez znieczulenie, choroby neurologiczne), uszkodzenie funkcji oddechowych (mechaniczne-choroby, deformacje, urazy klatki i płuc, wysięki)
niektóre przyczyny zasadowic oddechowych
commencer à apprendre
hiperwentylacja zamierzona, odruchowa(obniż. podatnośc tk płucnej, choroby scian klatki), pobudzenia o. oddechowego (korowe-ból, gorączka, emocje, histeria; urazy, nowotwory; leki, toksyny, hipoksemia, faza wychodzenia z kwasicy metabol.
inne badania niezbędne do oceny przyczyn zaburzeń RKZ
commencer à apprendre
Elektrolity - Na, K, Cl • Aniony zalegające • Glukoza • Mocznik, kreatynina • Kwas mlekowy • Fosforany • Testy czynnościowe - np. respirometria
płyn pozakomórkowy - 20% CWC
commencer à apprendre
 Wewnątrznaczyniowa: Osocze -Około ¼ płynu pozakomórkowego- 5% CWC  Limfa  Płyn międzykomórkowy -ok. ¾ płynu pozakomórkowego.  Woda transcelularna ok. 1-2 l.(CSF, osierdziE, opłucna, PP, komora oka, płyn surowiczy, otrzewnowy, mocz)
osmolarność osocza
commencer à apprendre
całkowita: 2xNa+glukoza+mocznik; efektywna: 2x Na + Glukoza
najczęstsze przyczyny wzrostu luki osmotycznej (luka=osmolalność mierzona-wyliczona)
commencer à apprendre
Etanol  Metanol  Alkohol izopropylowy  Glikol polietylenowy  Mannitol
ruch wody między osoczem a płynem międzykomórkowym zależy od
commencer à apprendre
Stanu naczyń włosowatych  Ciśnienia onkotycznego  Ciśnienia hydrostatycznego w naczyniu i płynie międzykomórkowym  Krążenia
przyczyny powstawania obrzęków
commencer à apprendre
↑p hydrostatycznego Znaczna przewaga ciśnienia filtracyjnego ↓ p. onkotycznego ↑ przepuszczalności naczyń włosowatych->zwiększony ruch wody, elektrolitów i białek osocza do przestrzeni pozakom. Oparzenia, stany zapalne Utrudniony odpływ limfy
odwodnienie izotoniczne- przyczyny
commencer à apprendre
Utrata płynów przewodu pokarmowego (wymioty, biegunka, przetoki) Krwotok Utrata sodu z moczem (diuretyki, poliuria po ostrej niedomodze nerek) Zwiększenie przestrzeni trzeciej Oparzenia
odwodnienie izotoniczne - wyniki laboratoryjne
commencer à apprendre
Na prawidłowy, Hb, hematokryt i białko podwyższone
odwodnienie hipotoniczne- przyczyny
commencer à apprendre
Uzupełnianie niedoborów wody przy odwodnieniu izo- bądź hipertonicznym płynami bezelektrolitowymi  Utrata sodu przez nerki (diuretyki, hipoaldosteronizm)  Nadmierna utrata sodu przez przewód pokarmowy, nerki, skórę
odwodnienie hipotoniczne- wyniki badań
commencer à apprendre
Na ↓, białko, hematokryt, Hb, RBC ↑
odwodnienie hipertoniczne - przyczyny
commencer à apprendre
Obfite poty Gorączka Wysoka temp. Zewnętrzna Hiperwntylacja Moczówka prosta Diureza osmotyczna Osłabienie lub brak odruchu pragnienia Brak dostępu wody Niedostateczne uzupełnianie strat wody
odwodnienie hipertoniczne- wyniki badan
commencer à apprendre
Na, hematokryt, Hb, białko, RBC↑
przewodnienie izotoniczne- przyczyny
commencer à apprendre
Hiperaldosteronizm pierwotny lub wtórny Nadmierna podaż izotonicznego NaCl u chorych z upośledzona czynnością wydalniczą nerek Niewydolność krążenia Marskość wątroby Obrzęki -pochodzenia nerkowego lub włośniczkowego
przewodnienie izotoniczne -wyniki badań
commencer à apprendre
Na w normie, hematokryt, RB, Hb, białko ↓
przewodnienie hipertoniczne- przyczyny
commencer à apprendre
Nadmierna podaż płynów izotonicznych lub hipertonicznych u chorych z upośledzona czynnością nerek lub nadprodukcją aldosteronu Rozbitkowie pijący wodę morską Dzieci karmione silnie solnymi pokarmami
przewodnienie hipertoniczne - wyniki badań
commencer à apprendre
Na ↑, Hb, hematokryt, RBC, białko ↓
przewodnienie hipotoniczne- przyczyny
commencer à apprendre
Przyczyny nerkowe – niewydolność nerek, zespół nerczycowy Przyczyny pozanerkowe – zastoinowa niewydolność serca, zwłóknienie wątroby SIADH
przewodnienie hipotoniczne - wyniki badań
commencer à apprendre
Na, Hb, hematokryt, RBC, białka ↓
nawadnianie pacjenta - jakie płyny podajemy?
commencer à apprendre
5% glukozę(jeżeli duża utrata, z przestrzeni wewnatrzkom) 0.9 % NaCl (utrata z osocza, płynu miedzykom) osocze, krew, płyny osoczozastępcze (utrata h20 z osocza)
przyczyny pseudohiponatremii
commencer à apprendre
hiperlipoproteinemia, hiperproteinemia
dystrybucja wapnia w organizmie
commencer à apprendre
1kg (25 – 30 000 mmol) 99% hydroksyapatyty 1% tkanki miękkie+ PPK
stężenie Ca w osoczu
commencer à apprendre
2.25-2.75 mmol/L (9-11 mg/dl) [46%wolny, 44% związ. z białkami, 10% HCO3, H2PO4, cytrynian mleczan]
rola wit. D3
commencer à apprendre
• Jelito - synteza kalbindyny • Kość – mineralizacja osteoidu – przy wyższych stężeniach stymuluje resorpcje kości obrót kostny  • Nerka – Hamowanie wydalania wapnia i fosforu
niedobory wit. D3
commencer à apprendre
↓ podaż -dieta,z. złego wchłaniania - ↓ synteza w skórze (słonce min. 10 min 3x w tyg) • Wzmożony klirens - utrata nerkowa – w zespole nerczycowym • Szybszy katabolizm - np. wątrobowy pod wpływem barbituranów
NIEDOBORY 1,25(OH)2D3
commencer à apprendre
deficyt enzymu występującego w kanalikach nerkowych 25(OH)D 1- hydroksylazy – wrodzony niedobór kalcitrolu, nabyty niedobór 1,25(OH)2D3 – w kwasicy kanalikowej, w niedomodze nerek
CZYNNIK WZROSTU FIBROBLASTÓW (FGF23)
commencer à apprendre
•Hamuje aktywność 1α-hydroxylazy w nerkach i aktywuje 24-hydroxylazę co prowadzi do hipofosfatemii •Kofaktorem FGF23 jest białko Klotho
wapń we krwi <6 mg/dl
commencer à apprendre
tężyczka, • skurcze dłoni i stóp, • drgawki, splątanie, • otępienie, halucynacje, • obniżona kurczliwość mięśnia sercowego, • spadek ciśnienia krwi
wapń we krwi >13 mg/dl
commencer à apprendre
osłabienie, • zmiana psychiki, • poliuria, polidypsja, • jadłowstręt, • kamica nerkowa, • zwapnienie rogówki i ściany naczyń
BADANIA LABORATORYJNE W OCENIE ZABURZEŃ GOSPODARKI WAPNIOWEJ
commencer à apprendre
Stężenie Ca całkowitego+zjonizowanego • Stężenie fosforanu nieorg, Mg, albuminy i białka całk, PTH • Wydalanie Ca i fosforanów z moczem, stos. wydalania Ca/kreatyniny w moczu, • Klirens kreatyniny
hiperkalcemia
commencer à apprendre
70% - towarzysząca nowotworom, 20%-pierwotna nadczynność przytarczyc, 10% - inne: przedawkowanie wit. D3, - leczenie solami litu – pobudzenie wydziel PTH, - mutacje genu rec. wapniowego – hiperkalcemia rodzinna przebiegająca z hipokalcjurią.
wskazania do operacyjnego leczenia pierwotnej nadczynności przytarczyc
commencer à apprendre
 stężenie surowiczego Ca o 1,0-1,6 mg% powyżej górnej granicy normy,  obniżenie klirensu kreatyniny o 30%,  dobowe wydalanie Ca > 400 mg/d,  obecność kamicy nerkowej,  w BMD wskaźnik Z < 2SD,  wiek < 60 lat.
wtórna nadczynność przytarczyc
commencer à apprendre
↑stężenia wapnia zjonizowanego przy którym wydzielanie PTH ulega zahamowaniu➨ przerost przytarczyc; przyczyny: -przewlekła niedomoga nerek, -niedobór witaminy D3, -zespół złego wchłaniania
hipokalcemia- przycyzny
commencer à apprendre
niedoczynność przytarczyc, rzekoma niedoczynność przytarczyc,  oporność na PTH  niedobór wit D3, zaburz metabol wit D3 (leki p/padaczkowe)  hiperfosfatemia, PNN – wtórna nadczynność przytarczyc,  hypoalbuminemia
mechanizmy prowadzące do hipokalcemii
commencer à apprendre
↓ podaży Ca/zaburz. wchłaniania, ↓Mg, PTH, metabolitów wit. D lub ↑ fosforanów i pH
niedoczynność przytarczyc
commencer à apprendre
10% - pooperacyjne, • po radioterapii, • podłoże autoimmunologiczne, endokrynopatie, • hypomagnezemia, • aktywująca mutacja genu receptora wapniowego (napływ wapnia do komórek przytarczyc i hamowanie sekrecji PTH)
hipofosfatemia (N:0.9-1.6 mmol/L (2.8-5.0 mg/dl)
commencer à apprendre
↓ podaż (alkoholicy, z. złego wchłaniania)  Przemieszczanie fosforanów do komórek (normalizacja glikemii u chorych z kwasicą ketonową)  Utrata przez nerki (nadczynność przytarczyc, fosfaturia-etanol!)  2% pacjentów hospitalizowanych
skutki hipofosfatemii
commencer à apprendre
mięśnie(zaburz glikolizy) - osłabienie– przy <1 mg/dl możliwa rabdomioliza; deficyt 2,3 DPG - ↑powinowactwa hb do o2 – lokalne niedotlenienie tkanek, <0,5 mg/dl – możliwa hemoliza, nerwowy – hiperwentylacja, drgawki, śpiączka
hiperfosfatemia - przyczyny
commencer à apprendre
 Nadmierna podaż w diecie (niemowlęta karmione krowim mlekiem)  Wzmożone uwalnianie z komórek (chemioterapia)  Zmniejszone wydalanie z moczem (niedomoga nerek, niedobór PTH)
skutki hiperfosfatemii
commencer à apprendre
W niedomodze nerek – odkładanie się soli wapnia w spojówkach, skórze, naczyniach krwionośnych, sercu  U niemowląt karmionych mlekiem – drgawki tężyczkowe
norma Mg w surowicy
commencer à apprendre
0.65-1.2 mmol/L
magnez -dobowe zapotrzebowanie
commencer à apprendre
Dobowe zapotrzebowanie: 300-250 mg, 400-700 mg młodzież, kobiety w ciąży
objawy hipomagnezemii
commencer à apprendre
tężyczka, depresja, stany lękowe, zawroty głowy, brak łaknienia, osłabienie.
objawy hipermagnezemii
commencer à apprendre
kliniczne: podobne do zatrucia kurarą (porażenie mięśni szkieletowych i mięśnia sercowego) - wymioty, - osłabienie siły mięśniowej, - niemożność oddania moczu, - hipotensja, - tachykardia
dobowa objętość moczu
commencer à apprendre
prawidłowo 600-2500 ml [<500 skąpomocz, <100 bezmocz]
ostra przednerkowa niewydolność nerek
commencer à apprendre
hipowolemia - krwotoki, biegunki, oparzenia (odwodnienie),  porażenie mięśni gładkich,  V minutowej serca,  diureza osmotyczna u cukrzyków
ostra nerkowa niewydolność nerk
commencer à apprendre
zmiany zapalne nerek,  martwica (niedokrwienie, toksyny)
ostra pozanerkowa niewydolność nerek
commencer à apprendre
niedrożność moczowodów  niedrożność cewki moczowej
zapach moczu
commencer à apprendre
Amoniak - zakażenie bakteryjne Karmelowy -choroba syropu klonowego Mysi - fenyloketonuria; spoconych stóp – kw. izowalerianowy i glutarowy kapusty - hipermetioninemia  zepsutej ryby – trimetyloaminemia  zjełczałego masła - tyrozynemia
wydalanie albuminy z moczem norma <20 mg/dobę 
commencer à apprendre
mikroalbuminuria 30-300 mg/dobę - czynnik ryzyka nefropatii cukrzycowej i nadciśnieniowej - wskaźnik uogólnionego uszk nabłonka i selektywności białkomoczu kłębuszkowego
zespół nerczycowy
commencer à apprendre
proteinuria>3g/24h/ albuminuria > 1,5 g/24h  hipoalbuminemia  obrzęki (albumina w osoczu, hipowolemia - aktywuje oś RAA - spadek wydalania wody i sodu Na+ w PPK )  hypercholesterolemia
gęstość właściwa moczu
commencer à apprendre
1,003 – 1,035 g/ml
pH moczu (4.5 –8.3)
commencer à apprendre
alkaliczny – zasadowice metabol, kwasice kanalikowe dystalne, hiperkaliemia, jarosze, nadczynność przytarczyc, PNN, bakterie  kwaśny- kwasice (poza cewkowymi), hipokaliemia, odwodnienie, gorączka, dieta wysokobiałk, vit, konserwant- kw borowy
kwasice kanalikowe -spadek HCO3 we krwi
commencer à apprendre
Hiperchloremia • Prawidłowa luka anionowa • Kwasica metaboliczna • Wydalanie jonu wodorowego lub wodorowęglanowego nieodpowiednie do pH krwi • GFR - norma/nieznacznie obniżone • Brak retencji Pi i siarczanów
kreatynina w moczu /surowicy
commencer à apprendre
Wskaźnik >40 oznacza zwrotne wchłanianie 97,5% filtrowanej wody  Wskaźnik <20 oznacza zwrotne wchłanianie <90% filtrowanej wody
cystatyna C
commencer à apprendre
Nieglikozylowane białko zasadowe (13,3 kDa), syntetyzowane przez wszystkie kom ze stałą szybkością, niezal od płci, wieku i masy mięśniowej, łatwo filtrowane w kłębuszkach i całk katabol w cewkach – stęż we krwi zależy jedynie od GFR
objawy biochemiczne PNN
commencer à apprendre
↑ kreatyniny (>1,0 mg/dl) i mocznika w surowicy ↓ Hb(<10g/dl)  ↓ Ca w surowicy (<2 mmol/l)  ↑ P w surowicy (>2 mmol/l)  ↓ ciężar właśc. moczu (<1,010)
ostra niewydolność nerek
commencer à apprendre
Zespół kliniczny związany z gwałtownym, następującym w ciągu godzin lub dni, upośledzeniem czynności nerek, przebiegającym ze skąpomoczem (50% chorych) lub bez skąpomoczu
etiologia ONN
commencer à apprendre
Niewydolność nerek w przebiegu uszkodzeń wielonarządowych i posocznicy  Po zabiegach kardiochirurgicznych  AIDS  U pacjentów po przeszczepach wątroby, serca, szpiku (chemioterapia)
MARKERY uszkodzenia nerek
commencer à apprendre
GFR, zmiany stężeń kreatyniny  Cystatyna C: czuły marker filtracji kłębkowej  KIM-1 – glikoproteina wydalana do moczu w przypadku uszkodzenia cewek (nie wzrasta w przednerkowej ONN)
RKZ w ONN
commencer à apprendre
Kwasica metaboliczna  HCO3-<15-18 mmol/l – przetaczanie wodorowęglanów, ograniczenie podaży białka  HCO3-<12 mmol/l i pH<7,2 – leczenie nerkozastępcze
zapalna ONN
commencer à apprendre
Upośledzenie zdolności do zagęszczania moczu – osmolalność ↓, przy V moczu ↓, Utrata zdolności do konserwacji sodu, Utrata zdolności do wydal prod azotowej przemiany materii – mocznik w moczu ↓
wtórne glomerulopatie
commencer à apprendre
Zajęcie nerek przez układowe zapalenia naczyń  P-ciała ANCA (znaczenie w patogenezie) – badanie poziomu w surowicy krwi  Badania histopatologiczne  Badania moczu - krwinkomocz, białkomocz
przyczyny niskiego MCV <Średnia objętość erytrocyta (80-100 fL)>
commencer à apprendre
niedobór żelaza  choroby przewlekłe  talasemia α i β  atransferynemia  wadliwy metabolizm żelaza (wrodzony)  niedożywienie kaloryczno – białkowe  zatrucie ołowiem  niedobór
przyczyny podwyższonego MCV
commencer à apprendre
w niedoborze witaminy B12 i kwasu foliowego (często)  u zdrowych noworodków  w niedoczynności tarczycy  w zaburzeniach funkcji wątroby  w stanach po splenektomii  w zespole Downa
R – względna liczba retykulocytów –
commencer à apprendre
liczba retykulocytów przypadająca na 100 erytrocytów Norma: 0.5-1.5%
zwiększona retikulocytoza
commencer à apprendre
niedokrwistości hemolit.  ostre niedokrwistości pokrwotoczne okres leczenia śr. krwiotwórczymi (B12, Fe, kw foliowy)  po splenektomii  w gruźlicy prosówkowej  w meta do kości białaczkach
zmniejszona retikulocytoza
commencer à apprendre
niedokrwistość aplastyczna  w przełomach aplastycznych niedokrwistości hemolitycznej
SRETC – skorygowana bezwzględna liczba retykulocytów
commencer à apprendre
liczba retykulocytów w jednostce objętości krwi skorygowana w oparciu o współczynnik korekcyjny (WK) zależny od hematokrytu os badanej
Czynniki niezbędne do prawidłowej erytropoezy:
commencer à apprendre
erytropoetyna (EPO)  żelazo, miedź, kobalt  kwas foliowy, witaminy B12, B1, B6, C, E  aminokwasy  androgeny, somatotropina, tyroksyna, glikokortykoidy
niedokrwistość makrocytowa
commencer à apprendre
RBC ↓HGB, HCT ↓ lub N; ↑MCV, MCH, RDW, HDW duże, owalne makrocyty i megalocyty o prawidłowym stopniu hemoglobinizacji, anizocytoza, poikilocytoza z owalocytami, ciałka Howella-Jolly, go, pierścienie Cabota
niedokrwistość makrocytowa z niedoboru wit. B12
commencer à apprendre
 obniżony poziom witaminy B12 w surowicy (<150 pmol/L)  podwyższony poziom kwasu metylomalonowego we krwi i moczu  podwyższony poziom homocysteiny we krwi
niedokrwistość makrocytarna - choroba Addisona- Biermera
commencer à apprendre
test Schilinga +, brak wchłaniania radioaktywnej B12, prawidł wchłanianie w obecności IF  badania immunologiczne: p/ciała przeciwko k. okładzinowym, p/ciała przeciw IF
niedokrwistość makrocytarna - niedobór kw. foliowego
commencer à apprendre
↓ poziom kw foliowego w surowicy (<3 ng/mL) i erytrocytach (<150 ng/mL)  ↑ poziom kw formiminoglutaminowego (FIGLU) we krwi i moczu, ↑ po obciążeniu histydyną ↑ Hcy we krwi i moczu
przyczyny neutrofilii> 7.5 x G/L
commencer à apprendre
bakteria/ grzyb/pierwotniak/ pasożyt, wirus(półpasiec)  nowotwory  po splenektomii  sterydoterapia, sole litu  przewlekła mieloproliferacja  urazy, ch. metabol (mocznica, kwasica)  III trymestr
przyczyny neutropenii <1.5 x G.L
commencer à apprendre
Wrodzone/nabyte choroby kom. pnia, toksyny, cytostatyki, zwiększone niszczenie, procesy immunolog.
przyczyny monocytozy > 1g/l
commencer à apprendre
inf. bakteryjne, grzybicze, pasożytnicze, wirusowe  gruźlica, kiła  podostre zap. wsierdzia  regeneracja leukocytozy po neutropenii  nowotwory  przewlekłe procesy mieloproliferacyjne  kolagenozy
przyczyny monopenii <0.1 g/l
commencer à apprendre
 glikokortykoidy  infekcje powodujące neutropenię
eozynofilia >0.5 g/l
commencer à apprendre
pasożyty  ch. alergiczne (astma oskrzelowa, katar sienny)  choroby nowotworowe (ziarnica złośliwa)  przewlekłe procesy mieloproliferacyjne  kolagenozy (RZS, guzkowe zapal tętnic)
eozynopenia <0.1 g/l
commencer à apprendre
choroby endokrynologiczne (nadmierne wydzielanie GKS)  sterydoterapia  ostre infekcje bakteryjne  nadczynność tarczycy  marskość wątroby
bazofilia >0.2 g/l
commencer à apprendre
 natychmiastowe reakcje nadwrażliwości  niedoczynność tarczycy  stany zapalne (wrzodziejące zapalenie jelit)  zespoły mieloproliferacyjne (przewlekła białaczka szpikowa)  nowotwory RZS
BAZOPENIA < 0.05 G/L
commencer à apprendre
 ostre infekcje  stres  nadczynność tarczycy  anafilaksja  wiek starczy
LIMFOCYTOZA > 4.5 x G/L
commencer à apprendre
 przewlekłe zespoły limfoproliferacyjne  choroby zakaźne (mononukleoza zakaźna, CMV, WZW)
limfopenia < 1.0 x G/L
commencer à apprendre
wrodzone i nabyte zespoły zaburzeń odporności  napromieniane  cytostatyki  sterydoterapia  wstrząs  zespół Cushinga  sarkoidoza, kolagenozy
wpływ wysilku na badanie czynników krzepnięcia
commencer à apprendre
↑vWF oraz cz. VIII - 2,5 do 3x, kompleks TAT, FPA, F1+2, DD, aktywacja fibrynolizy... PLT: aktywacja - agregacja, uwalnianie βTG i serotoniny
wpływ ostrego stresu na badanie cz. krzepnięcia
commencer à apprendre
↑ vWF, czynnik VIII, fibrynogen, t-PA, ↓ czynniki V, VIII, IX
wpływ czynników hormonalnych na badanie układu krzepnięcia
commencer à apprendre
Ciąża – ↑ VII, X, Fib x, vWF 3x, PAI 1 i 2, DD, TAT, F1+2, ↓ białka S o 30%, APC-R  Menopauza –↑ Fib i VIII  A/koncepcja i HRT: zal. od estro, wieku, dawki, podania – ↑ F1+2, FPA,↓ APC-R i białka S  miesiączka: Fibr itp - najpierw↓ f. lutealna↑
liczba płytek a objawy skazy krwotocznej(N: 150 - 400 G/L)
commencer à apprendre
50 -150 G/L Sporadyczne krwawienia, związane z zaburzeniami funkcji płytek 10 - 50 G/L Krwawienia pourazowe, okołozabiegowe, po ekstrakcji zęba... <10 G/L Krwawienia spontaniczne
Zaburzenia adhezji (PLT -Ściana naczynia)
commencer à apprendre
- choroba von Willebranda - zespół Bernarda - Souliera
Zaburzenia agregacji (PLT -PLT)
commencer à apprendre
- afibrynogenemia - trombastenia Glanzmanna (GP IIb/IIIa)
3. Zaburzenia sekrecji płytkowej i mechanizmów transdukcji sygnałów
commencer à apprendre
- nieprawidł. spichrzanie w ziarnistościach - zaburz transdukcji sygnału (interakcji PLT- agonista, receptorowe, akt białka G, fosforylacji, mobilizacji Ca) - zab. przmian kw arachidonowego i syntezy TXA2 - zab. regul. cytoszkieletu
mutacja Leiden
commencer à apprendre
Oporność na białko C (APC-R) -przyczyna nadkrzepliwości wrodzonej, 5% ludności, 20 -25% pacjentów
Metody przyspieszania eliminacji trucizn z ustroju
commencer à apprendre
intens diureza z alkalizacją• hemodializa • powtarzane dawki C aktywowanego • hemoperfuzja przez kolumny adsorpcyjne • plasmofereza • MARS (dializa albuminowa) +alkalizacja moczu
wskazania do hemodializy
commencer à apprendre
metanolem  ciężkie zatrucie salicylanami (stężenie powyżej 100mg/dl)  glikolem etylenowym  litem  mannitolem  teofiliną
wskazania do hemoperfuzji
commencer à apprendre
Leczenie ostrych zatruć:  antydepresanty trójcykliczne  benzodwuazepiny  teofilina  grzyby
wskazania do plazmaferezy
commencer à apprendre
digoksyna,  muchomor sromotnikowy
interakcje alkoholu
commencer à apprendre
z salicylanami: po podaniu 1g aspiryny stężenie alkoholu wzrasta o 39% • z benzodwuazepinami: wpływ addycyjny depresyjny na OUN • z cefalosporynami: blokowanie metabolizmu aldehydu octowego

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.