Economy and social issues

 0    14 fiche    KateHop
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
musieć się z czymś zmierzyć, stawać wobec czegoś
commencer à apprendre
come up against something
kampania crafdfundingowa
commencer à apprendre
crafdfunding campaign
niedostatek możliwości zatrudnienia
commencer à apprendre
dearth of employment opportunities
współgrać z czymś
commencer à apprendre
doveteil with something
poprawiać warunki związane ze środowiskiem życia
commencer à apprendre
enhance the physical environment
ubrania z drugiej ręki
commencer à apprendre
hand-me-downs
zbawienie, ratunek
commencer à apprendre
literally a lifeline
znaczący wzrost
commencer à apprendre
marked upsurge
gratulować samemu sobie, chełpić się czymś
commencer à apprendre
pat oneself on the back
palący problem
commencer à apprendre
pressing issue
problem z samooceną
commencer à apprendre
self-esteem issue
podejście do problemu z trzech stron
commencer à apprendre
three-pronged approach
niewyobrażalne przeszkody
commencer à apprendre
unimaginable challenges
rentowne przedsiębiorstwo
commencer à apprendre
viable business

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.