Easy Turkish Readers: Altın Makas – Bölüm 1 – Özel Bir Çift

 0    15 fiche    teachertom
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Easy Turkish Readers: Altın Makas – Bölüm 1 – Özel Bir Çift
commencer à apprendre
Easy Turkish Readers: Golden Scissors - Part 1 - A Special Couple
Semra Hanım ve Adil Bey tam 40 yıldır evliler.
commencer à apprendre
Semra Hanım and Adil Bey have been married for 40 years.
Mahallede yaşayan herkesin yaşamlarını ve sırlarını çok iyi biliyorlar: bütün aşkları, bütün ihanetleri ve bütün kaçamakları!
commencer à apprendre
They know very well the lives and secrets of everyone living in the neighborhood: all their loves, all their betrayals and all their escapades!
Bu çiftin hafızaları çok güçlü ve aşk hikayelerine karşı özel bir ilgileri var.
commencer à apprendre
This couple has a strong memory and a special interest in love stories.
Ama mahalledeki herkesin bütün sırlarını nasıl öğreniyorlar?
commencer à apprendre
But how do they learn all the secrets of everyone in the neighborhood?
Kim kiminle ne yaptı, hiçbir zaman yanılmadan nasıl biliyorlar?
commencer à apprendre
Who did what with whom, how do they know without ever being mistaken?
Bir sebep var, onlar diğer yaşlı çiftler gibi değil.
commencer à apprendre
There is a reason, they are not like other older couples.
mahalle
commencer à apprendre
neighborhood
sır
commencer à apprendre
secret
ihanet
commencer à apprendre
betrayal
kaçamak
commencer à apprendre
evasion
çift
commencer à apprendre
double
hafıza
commencer à apprendre
memory
sebep
commencer à apprendre
reason
yanılmak
commencer à apprendre
be wrong

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.