DZIAŁ I / KLASA VII / Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

 0    51 fiche    zakrecona2
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Jak się nazywasz?
commencer à apprendre
Wie heißt du?
Nazywam się...
commencer à apprendre
Ich heiße...
Gdzie mieszkasz?
commencer à apprendre
Wo wohnst du?
Mieszkam w...
commencer à apprendre
Ich wohne in...
Skąd pochodzisz?
commencer à apprendre
Woher kommst du?
Pochodzę z...
commencer à apprendre
Ich komme aus...
Ile masz lat?
commencer à apprendre
Wie alt bist du?
Mam ... lat.
commencer à apprendre
Ich bin ... Jahre alt.
Powitanie do osoby starszej (do 11:00-12:00)
commencer à apprendre
Guten Morgen
Powitanie do osoby starszej (po 12:00)
commencer à apprendre
Guten Tag
Powitanie do osoby starszej (na wieczór)
commencer à apprendre
Guten Abend
Powitanie do osoby starszej (w nocy)
commencer à apprendre
Guten Acht
Pożegnanie do osób starszych
commencer à apprendre
Aufwidersehen
Pożegnanie ze znajomymi
commencer à apprendre
Tschüss
Powitania ze znajomymi (o każdej porze)
commencer à apprendre
Hi/Hallo/Servus
Jakie masz hobby?
commencer à apprendre
Was sind deine Hobbies?
Moim hobby jest...
commencer à apprendre
Mein Hobby ist...
ten
commencer à apprendre
der
ta
commencer à apprendre
die
to
commencer à apprendre
das
te/ci
commencer à apprendre
die
ja
Do czasownika w zdaniu w os. 1/ l. poj dodajemy końcówkę "e"
commencer à apprendre
ich
ty
Do czasownika w zdaniu w os. 2/ l. poj dodajemy końcówkę "st"
commencer à apprendre
du
ona
Do czasownika w zdaniu w os. 3/ l. poj dodajemy końcówkę "t"
commencer à apprendre
sie
on
Do czasownika w zdaniu w os. 3/ l. poj dodajemy końcówkę "t"
commencer à apprendre
er
ono
Do czasownika w zdaniu w os. 3/ l. poj dodajemy końcówkę "t"
commencer à apprendre
es
1 jeden
commencer à apprendre
eins
2 dwa
commencer à apprendre
zwei
3 trzy
commencer à apprendre
drei
4 cztery
commencer à apprendre
vier
5 pięć
commencer à apprendre
fünf
6 sześć
commencer à apprendre
sechs
7 siedem
commencer à apprendre
sieben
8 osiem
commencer à apprendre
acht
9 dziewięć
commencer à apprendre
neun
10 dziesięć
commencer à apprendre
zehn
11 jedenaście
commencer à apprendre
elf
12 dwanaście
commencer à apprendre
zwölf
13 trzynaście
commencer à apprendre
dreizehn
14 czternaście
commencer à apprendre
vierzehn
15 piętnaście
commencer à apprendre
fünfzehn
16 szesnaście
commencer à apprendre
sechzehn
17 siedemnaście
commencer à apprendre
siebzehn
18 osiemnaście
commencer à apprendre
achtzehn
19 dziewiętnaście
commencer à apprendre
neunzehn
20 dwadzieścia
commencer à apprendre
zwanzig
(+) plus
commencer à apprendre
(+) plus
(-) minus
commencer à apprendre
- minus
(x) razy
commencer à apprendre
(x) mal
(:) podzielić
commencer à apprendre
(:) durch
(=) równa się
commencer à apprendre
(=) ist/gleich

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.