DOMOWNICZEK Państwo i społeczeństwo

 0    258 fiche    domkapro
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
yesterday
commencer à apprendre
wczoraj
shadow
commencer à apprendre
cień
sudden
commencer à apprendre
nagły
hide
commencer à apprendre
chować się
game
commencer à apprendre
dziczyzna
easy
commencer à apprendre
łatwy
hang
commencer à apprendre
powiesić
though
commencer à apprendre
chociaż
trouble
commencer à apprendre
kłopot
half
commencer à apprendre
połowa
such
commencer à apprendre
taki
believe
commencer à apprendre
wierzyć
play
commencer à apprendre
sztuka teatralna
wrong
commencer à apprendre
niewłaściwe, złe
seem
commencer à apprendre
wydają
she
commencer à apprendre
ona
place
commencer à apprendre
miejsce
away
commencer à apprendre
od
long
commencer à apprendre
długi
mieć prawo do głosowania
commencer à apprendre
be eligible to vote
gabnet/urząd
commencer à apprendre
cabinet
prowadzić kampanię wyboraczą
commencer à apprendre
compaign
gospodarka kapitalistyczna
commencer à apprendre
capitalist/capitalistic economy
oddać głos
commencer à apprendre
cast a vote
izba(parlamentu)
commencer à apprendre
chamber
wprowadzić nową politykę
commencer à apprendre
come up with a policy
reżim komunistyczny
commencer à apprendre
communist regime
prawa konstytucyjne
commencer à apprendre
constitutional rights
debatować
commencer à apprendre
debate
państwo demokratyczne
commencer à apprendre
democratic country
federacja
commencer à apprendre
federation
stworzyć koalicję
commencer à apprendre
form a coalition
wybory powszechne
commencer à apprendre
general election
dojść do władzy
commencer à apprendre
get into power
zorganizować konferencję prasową
commencer à apprendre
give a press conference
rządzić krajem
commencer à apprendre
govern the country
głowa państwa
commencer à apprendre
head of state
Izba Gmin(izba niższa bryt
commencer à apprendre
House of Commons
parlamentu)
Izba Lordów(izba wyższa bryt. parlamentu)
commencer à apprendre
House of Lords
Izba Reprezentantów(izba nizsza kongresu USA)
commencer à apprendre
House of Representatives
Izby kongresu
commencer à apprendre
Houses of Congress
król
commencer à apprendre
king
królowa
commencer à apprendre
queen
poseł/posłanka do parlamentu
commencer à apprendre
member of parliament
parlament
commencer à apprendre
parliament
demokracja parlamentarna
commencer à apprendre
paliamentary democracy
ustanowić prawo
commencer à apprendre
pass a law
partia polityczna
commencer à apprendre
political party
skandal polityczny
commencer à apprendre
political scandal
polityk
commencer à apprendre
politician
lokal wyborczy
commencer à apprendre
polling station
prezydent
commencer à apprendre
president
wybory prezydenckie
commencer à apprendre
presidential election
premier
commencer à apprendre
prime minister
ponownie kogoś wybrać
commencer à apprendre
re-elect sb
senat (Izba wyższa Kongresu USA)
commencer à apprendre
Senate
pelnić czteroletnią kadencję
commencer à apprendre
serve a four-year term
poglądy socjalistyczne
commencer à apprendre
socialist views
kandydować w wyborach
commencer à apprendre
stand for an election
demokraci (partia polityczna)
commencer à apprendre
the Democrats
republikanie (partia polityczna)
commencer à apprendre
the Republicans
głosowac na kogoś
commencer à apprendre
vote for sb
wygrać wybory
commencer à apprendre
win an election
urzędnik państwowy
commencer à apprendre
civil servant
okręg wyborczy
commencer à apprendre
constituency
elektorat
commencer à apprendre
electorate
burmistrz/prezydent miasta
commencer à apprendre
mayor
ubiegać się o urząd
commencer à apprendre
run for office
rzecznik prasowy partii/specjalista od piaru
commencer à apprendre
spin doctor
ubiegać się o urząd/pozycję w wyborach
commencer à apprendre
stand for an election
unia europejska
commencer à apprendre
the European Union
NATO/Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego
commencer à apprendre
the North Atlantic Treaty Organisation
czerwony krzyż
commencer à apprendre
the Red Cross
Organizacja Narodów Zjednoczonych ONZ
commencer à apprendre
the United Nations
światowa organizacja zdrowia
commencer à apprendre
the World Health Organisation
Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty Nauki i Kultury
commencer à apprendre
United Nations Educational Scientific and Cultural Organisation (UNESCO)
choroba zakaźna
commencer à apprendre
communicable disease
znacząco
commencer à apprendre
considerably
wzrost gospodarczy
commencer à apprendre
economic growth
stabilnośc finansowa
commencer à apprendre
financial stability
powstanie
commencer à apprendre
formation
główna siedziba
commencer à apprendre
headquarters
organizacja
commencer à apprendre
organisation
wywodzić się z czegoś
commencer à apprendre
originate from sth
program szczepień
commencer à apprendre
vaccination programme
akt terroryzmu
commencer à apprendre
act of terrorism
wybuchnąć
commencer à apprendre
blow up/explode
bomba
commencer à apprendre
bomb
granica
commencer à apprendre
border
wybuchąć(o wojnie)
commencer à apprendre
break out
przeprowadzić atak
commencer à apprendre
carry out an attack
wojna domowa
commencer à apprendre
civil war
cywil
commencer à apprendre
civilian
obowiązkowa służba wojskowa
commencer à apprendre
compulsory military service
konflikt o terytorium
commencer à apprendre
dispute over territory
nasilać się
commencer à apprendre
ascalate
walki
commencer à apprendre
fighting
konflikt międzynarodowy
commencer à apprendre
international conflict
interwencja wojskowa
commencer à apprendre
military intervention
oddziały pokojowe
commencer à apprendre
peacekeeping troops
marsz protestancyjny
commencer à apprendre
prostest march
bunt/rebelia
commencer à apprendre
rebellion
zamieszki/rozruch
commencer à apprendre
rion
żołnierz
commencer à apprendre
soldier
podejrzewać kogoś o coś
commencer à apprendre
suspect sb of sth
terrorysta
commencer à apprendre
terrorist
strefa działań wojennych
commencer à apprendre
war zone
siły zbrojne
commencer à apprendre
armed forces
wejść w życie
commencer à apprendre
come into force
ogłosić zawieszenie broni
commencer à apprendre
declare ceasefire
protestować przeciwko niesprawiedliwości
commencer à apprendre
demonstrate against injustice
rozproszyć tłum
commencer à apprendre
disperse the crowd
nałożyć sankcje
commencer à apprendre
impose sanctions
Minister spraw zagranicznych
commencer à apprendre
Minister of Foreign Affairs
negocjacje
commencer à apprendre
negotiations
rozmowy pokojowe
commencer à apprendre
peace talks
utrzymywać pokój
commencer à apprendre
preserve peace
znaleźć się w martwym punkcie
commencer à apprendre
reach deadlock
uciekać się do czegoś
commencer à apprendre
resort to sth
podpisać traktat
commencer à apprendre
sign a treaty
broń masowego rażenia
commencer à apprendre
weapons of mass destruction
wycofać wojska
commencer à apprendre
withdraw the troops
pochwalać coś
commencer à apprendre
approve of sth
aresztować kogoś za coś
commencer à apprendre
arrest sb for sth
podpalać
commencer à apprendre
arson
podpalacz
commencer à apprendre
arsonist
napad na bank
commencer à apprendre
bank robbery
coś jest niezgodne z prawem
commencer à apprendre
be against the law
włamywacz
commencer à apprendre
burglar
włamanie
commencer à apprendre
burglary
kara śmierci
commencer à apprendre
capital punishment
oskarżać kogoś o coś
commencer à apprendre
charge sb for sth
wymyślić alibi
commencer à apprendre
come up with an alibi
przestępca
commencer à apprendre
criminal
adwokat
commencer à apprendre
defence lawyer
handlarz nakotykami
commencer à apprendre
drug dealer
handel narkotykami
commencer à apprendre
drug dealing
świadek
commencer à apprendre
eyewitness
uznać kogoś za winnego czegoś
commencer à apprendre
find sb guilty of sth
karać kogoś kara grzywny za coś
commencer à apprendre
fine sb for sth
być sądzonym
commencer à apprendre
go on trial
pójść do więzienia
commencer à apprendre
go to prison
haker
commencer à apprendre
hacker
hakerstwo
commencer à apprendre
hacking
sędzia
commencer à apprendre
judge
ława przysięgłych
commencer à apprendre
jury
napastnik bandyta
commencer à apprendre
mugger
napaść na ulicy
commencer à apprendre
mugging
morderstwo
commencer à apprendre
murder
morderca
commencer à apprendre
murderer
sprawca
commencer à apprendre
offender
kieszonkowiec
commencer à apprendre
pickpocket
kradzież kieszonkowa
commencer à apprendre
pickpocketing
oskarżyciel/prokurator
commencer à apprendre
prosecutor
gwałciciel
commencer à apprendre
rapist
zgłaszać coś na policję
commencer à apprendre
raport sth to the police
okraść kogoś z czegoś
commencer à apprendre
rob sb of sth
złodziej
commencer à apprendre
robber
skazać kogoś na coś
commencer à apprendre
sentence sb to sth
kradnący towar w sklepie
commencer à apprendre
shoplifter
kradzież w sklepie
commencer à apprendre
shoplifting
ukraść coś z czyjejś kieszeni
commencer à apprendre
steal sth from sb's pocket
pozwać kogoś
commencer à apprendre
take sb to court
zabrać kogoś na komisariat policji
commencer à apprendre
take sb to police station
wandal
commencer à apprendre
vandal
wandalizm
commencer à apprendre
vandalism
być sądzonym za napad
commencer à apprendre
be tried for assault
list z pogróżkami
commencer à apprendre
blackmailing letter
przekupstwo/łapówkarstwo
commencer à apprendre
bribery
żądać okupu
commencer à apprendre
demand a ransom
prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu
commencer à apprendre
drink-driving
handel narkotykami
commencer à apprendre
drug-pushing
wyjawić coś
commencer à apprendre
expose sth
zbierać dowody
commencer à apprendre
gather evidence
dostać dożywocie
commencer à apprendre
get a life sentence
handlarz ludzmi
commencer à apprendre
human trafficker
handel ludźmi
commencer à apprendre
human trafficking
trzymać w areszcie
commencer à apprendre
keep in custody
wszczynać śledztwo
commencer à apprendre
launch an investigation
nieumyślne spowodowanie śmierci
commencer à apprendre
manslaughter
pranie pieniędzy
commencer à apprendre
money laundering
nie przyznawać się do winy
commencer à apprendre
plead not guilty
zabójstwo na tle politycznym
commencer à apprendre
palitical assassination
przesladować kogoś
commencer à apprendre
stalk sb
spisać zeznania
commencer à apprendre
take a statement
brać zakładników
commencer à apprendre
take hostages
unikanie płacenia podatków
commencer à apprendre
tax evasion
zeznawać w sądzie
commencer à apprendre
testify in court
alkoholizm
commencer à apprendre
alcohol abuse
pogwałcenie praw człowieka
commencer à apprendre
breach of human rights
zastraszanie
commencer à apprendre
bullying
przemoc domowa
commencer à apprendre
domestic violence
zażywanie narkotyków
commencer à apprendre
drug abuse
dyskryminacja ze względu na płeć
commencer à apprendre
gender descrimination
nienawiść
commencer à apprendre
hate
bezdomność
commencer à apprendre
homelessness
nielegalna imigracja
commencer à apprendre
illegal immigration
ubóstwo
commencer à apprendre
poverty
rasizm
commencer à apprendre
racism
społeczne wykluczenie osób niepełnosprawnych
commencer à apprendre
social exclusion of the disabled
bezrobocie
commencer à apprendre
unemployment
być na zasiłku
commencer à apprendre
be on the dole
być maltretowanym
commencer à apprendre
get battered
ujść na sucho
commencer à apprendre
go unpunished
żyć poniżej granicy ubóstwa
commencer à apprendre
live below the breadline
nierównośc płac
commencer à apprendre
pay inequality
obóz dla uchodźców
commencer à apprendre
refugee camp
spać na ulicy
commencer à apprendre
sleep rough
sytuacja ekonomiczna
commencer à apprendre
economic situaton
sytuacja finasowa
commencer à apprendre
financial situation
gospodarka wolnorynkowa
commencer à apprendre
free market economy
zbankrutować
commencer à apprendre
go bankrupt
dochód
commencer à apprendre
income
mieć ograniczony budżet
commencer à apprendre
live on a budget
dług publiczny
commencer à apprendre
national debt
wziąć pożyczkę z banku
commencer à apprendre
take out a bank loan
waluta
commencer à apprendre
currency
spadek koniunktury
commencer à apprendre
downturn in the economy
spadek wartości
commencer à apprendre
drop in value
kurs wymiany
commencer à apprendre
exchange rate
rynki finansowe
commencer à apprendre
financial markets
pogrążyć się w recesji
commencer à apprendre
go into recession
inflacja
commencer à apprendre
inflation
stopa procentowa
commencer à apprendre
interest rate
grać na giełdzie
commencer à apprendre
invest in the stock market
perspektywy na coś
commencer à apprendre
outlook for sth
krach giełdowy
commencer à apprendre
stock marker crash
wystąpić o ubezpieczenie
commencer à apprendre
claim on the insurance
popędzić do wejścia
commencer à apprendre
dash in
iść zgodnie z planem
commencer à apprendre
go ahead
wyburzyć coś
commencer à apprendre
pull down sth
ubiegać się o kolejną kadencję
commencer à apprendre
stand for re-electiion
stać się drugą naturą
commencer à apprendre
become second nature
załatwić sprawę/wystarczyć
commencer à apprendre
do the job
wrócić do gry
commencer à apprendre
get back on track
mieć w czymś zaległości
commencer à apprendre
get behind with sth
słusznie pochwalić
commencer à apprendre
give praise where it's due
stworzyć lepszą społeczność
commencer à apprendre
build/create a better community
zwalczać obojętność społeczną
commencer à apprendre
fight social indifference
skoczyć komuś na ratunek
commencer à apprendre
jump to sb's rescue
być skrytym
commencer à apprendre
keep oneself to oneself
podać komuś pomocną dłoń
commencer à apprendre
lend a hend to sb
być częścia zżytego sąsiedztwa
commencer à apprendre
live in community-minded neighbourhoods
spotykać ludzi o podobnych poglądach
commencer à apprendre
meet like-minded people
szerzyć wartości i szczytne cele
commencer à apprendre
propagate values and worthy causes
zapewniać coś komuś
commencer à apprendre
provide sth to sb
świętować
commencer à apprendre
celebrate
upamiętniać
commencer à apprendre
commemorate
rząd
commencer à apprendre
government
obywatelski
commencer à apprendre
grassroots
radzić sobie z konfliktem
commencer à apprendre
handle a conflict
zamiar
commencer à apprendre
intention
cel
commencer à apprendre
objective
uczestniczyć
commencer à apprendre
participate
rozwiązać konflikt
commencer à apprendre
resolve a conflict
szukać czegoś
commencer à apprendre
search for sth
zadowolić się czymś
commencer à apprendre
settle for sth
wykazywać zainteresowanie czymś
commencer à apprendre
show concern

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.