dodatkowy angielski-modern society

 0    113 fiche    guest1621192
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
podpalenie
commencer à apprendre
arson
podpalacz
commencer à apprendre
arsonist
zostać aresztowanym
commencer à apprendre
be arrested
zostać oskarżonym o popełnienie przestępstwa
commencer à apprendre
be charged with a crime
zostac uznanym za winnego
commencer à apprendre
be found guilty
zostać uznanym za niewinnego
commencer à apprendre
be found not guilty
wypuszczonym na wolność
commencer à apprendre
be released
zostać skazanym
commencer à apprendre
be sentenced
włamywacz
commencer à apprendre
burglar
kradzież z włamaniem
commencer à apprendre
burglary
włamać się do domu i okraść go
commencer à apprendre
burgle a hause
dochodzenie w sprawie
commencer à apprendre
case
oskarżyć
commencer à apprendre
charge
zbierać dowody
commencer à apprendre
collect evidence
popełnić przestępstwo
commencer à apprendre
commit a crime
przestępca
commencer à apprendre
criminal
handlować narkotykami
commencer à apprendre
deal drugs
detektyw
commencer à apprendre
detective
handlarz narkotyków
commencer à apprendre
drug dealer
handel narkotykami
commencer à apprendre
drug dealing
wybory
commencer à apprendre
elections
dowód
commencer à apprendre
evidence
trafić do sądu
commencer à apprendre
go to court
rząd
commencer à apprendre
government
chef rządu
commencer à apprendre
head of government
niewinny
commencer à apprendre
innocent
przesłuchać ofiary/świadków
commencer à apprendre
interview victims / witnesses
prowadzić śledztwo w sprawie
commencer à apprendre
investigate
sędzia
commencer à apprendre
judge
zabić
commencer à apprendre
kill
napaść na kogoś
commencer à apprendre
mug
rabuś
commencer à apprendre
mugger
rozbój, napad
commencer à apprendre
mugging
morderstwo, zamordować
commencer à apprendre
murder
morderca
commencer à apprendre
murderer
piractwo
commencer à apprendre
piracy
pirat
commencer à apprendre
pirate
pirackie oprogramowanie
commencer à apprendre
pirate software
zgłosić przestępstwo
commencer à apprendre
report a crime
okraść kogoś /miejsce
commencer à apprendre
rob sb /a place
złodziej, rabuś
commencer à apprendre
robber
rabunek
commencer à apprendre
robbery
podpalić
commencer à apprendre
set fire to
kraść w sklepie
commencer à apprendre
shoplift
złodziej sklepowy
commencer à apprendre
shoplifter
kradzież w sklepie
commencer à apprendre
shoplifting
ukraść
commencer à apprendre
steal
podejrzany (o popełnienie przestępstwa)
commencer à apprendre
suspect
oskarżony
commencer à apprendre
the accused
proces
commencer à apprendre
trial
kradzież
commencer à apprendre
theft
złodziej
commencer à apprendre
thief
bezrobocie
commencer à apprendre
unemployment
wandal
commencer à apprendre
vandal
demolować
commencer à apprendre
vandalise
wandalizm, chuligaństwo
commencer à apprendre
vandalism
ofiara
commencer à apprendre
victim
świadek
commencer à apprendre
witness
zakazać, znieść
commencer à apprendre
abolish
próba ucieczki
commencer à apprendre
attempted escape
cela
commencer à apprendre
cell
władze
commencer à apprendre
authorities
kara śmierci
commencer à apprendre
death penalty
wykopać tunel
commencer à apprendre
dig a tunnel
utonąć
commencer à apprendre
drown
wybrać (w drodze wyborów)
commencer à apprendre
elect
uciec
commencer à apprendre
escape
próba ucieczki
commencer à apprendre
escape attempt
uwięzić
commencer à apprendre
imprison
średnio
commencer à apprendre
on average
więzień
commencer à apprendre
prisoner
promować, reklamować
commencer à apprendre
promote
przesłuchiwać
commencer à apprendre
question
upominać, besztać kogoś
commencer à apprendre
tell sb off
średni, przeciętny
commencer à apprendre
average
źle się zachowywać
commencer à apprendre
behave badly
złamać prawo
commencer à apprendre
break the law
obywatel
commencer à apprendre
citizen
uszkodzenie mienia
commencer à apprendre
criminal demage
wyrzucić ze szkoły
commencer à apprendre
exclude from school
być notowanym
commencer à apprendre
have a criminal record
zamknąć kogoś na klucz
commencer à apprendre
lock sb (up)
ukarać kogoś dla przykładu
commencer à apprendre
make an example of sb
zaostrzyć rygor (W więzieniu)
commencer à apprendre
make (prisons) harder
strażnik więzienny
commencer à apprendre
prison quard
surowo kogoś ukarać
commencer à apprendre
punish sb severely
zwolnić z więzienia
commencer à apprendre
release from prison
wyrok
commencer à apprendre
sentence
odsiadywać wyrok
commencer à apprendre
serve a sentence
przemoc
commencer à apprendre
violence
młodociany przestępca
commencer à apprendre
young offender
anonimowy
commencer à apprendre
anonymous
deceniany
commencer à apprendre
appreciated
nie chcieć nic w zamian
commencer à apprendre
ask for nothing in return
budzić nieufność
commencer à apprendre
be met with suspicion
korzyść
commencer à apprendre
benefit
banalny, tandetny
commencer à apprendre
cheesy
cyniczny
commencer à apprendre
cynical
nieufny
commencer à apprendre
distrustful
zrobić dobry uczynek
commencer à apprendre
do a good deed
datek, darowizna
commencer à apprendre
donation
kosz na śmieci
commencer à apprendre
dustbin
spełniony, zadowolony
commencer à apprendre
fulfilled
hojność, wielkoduszność
commencer à apprendre
generosity
dawać poczucie celu
commencer à apprendre
give a sense of purpose
bezdomny
commencer à apprendre
homeless
uczciwość
commencer à apprendre
honesty
cecha ludzka
commencer à apprendre
human trait
pod wrażeniem
commencer à apprendre
impressed by
życzliwość, dobroć
commencer à apprendre
kindness
przewrócić coś
commencer à apprendre
knock over
ważny, znaczny
commencer à apprendre
major
wpłynąć pozytywnie
commencer à apprendre
make a difference

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.