dodatek_Łacińskie paremie prawnicze 2019/2020 UŁ (łacina)

 0    12 fiche    mjereminm
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question język polski réponse język polski
Actori incumbit probatio.
commencer à apprendre
Dowód obciąża powoda (M)
ad hoc
commencer à apprendre
dosłownie: do tego (M) /doraźnie
condicio sine qua non
commencer à apprendre
dosłownie: warunek, bez którego nie (M) /warunek konieczny
contra legem / praeter legem / secundum legem
commencer à apprendre
przeciw (wbrew) prawu / obok prawa / według prawa (M)
Dura lex, sed lex
commencer à apprendre
Twarde prawo, ale prawo. (M)
Fraus est fraudem celare.
commencer à apprendre
Oszustwem jest ukrywać oszustwo. (M)
In pari causa melior est condicio possidentis.
commencer à apprendre
W równej sytuacji lepsze jest położenie posiadającego. (M)
Lex retro non agit
commencer à apprendre
Prawo nie działa wstecz. (M)
Lex specialis derogat legi generali.
commencer à apprendre
Lex specialis derogat legi generali.(M)
Manifestum non eget probatione.
commencer à apprendre
To, co wyraźne, nie wymaga udowodnienia. (M)
Nullum crimen sine lege / Nulla poena sine lege [est].
commencer à apprendre
Nie ma żadnego przestępstwa bez prawa./ Nie ma żadnej kary bez prawa. (M)
Res iudicata pro veritate accipitur.
commencer à apprendre
Wyrok (dosł. rzecz osądzona) przyjmuje się za prawdę. (M)

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.