dictionnaire Français - Polonais

Français - język polski

denoncer le polonais:

1. ogłaszać


ogłaszać wyrok
Podobno na 20 minut przed odlotem będą ogłaszać, żeby wsiadać.

Polonais mot "denoncer"(ogłaszać) se produit dans des ensembles:

francuski 2011

2. ujawniać


Nie wolno nikomu ujawniać poufnych informacji.
Wcale mu się nie spieszy ujawniać jego koronnego argumentu.