czytanka l 3

 0    13 fiche    kaszlewiczigor
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
George: Spójrz na te zdjęcia mojej rodziny. To jest moja mama.
commencer à apprendre
George: Look at these photos of my family. This is my mum.
Emily: Wow! Czy twoja mama jest strażakiem?
commencer à apprendre
Emily: Wow! Is your mum a firefighter?
George: Tak, jest. Ona jeździ wozem strażackim!
commencer à apprendre
George: Yes, she is. She drives a fire engine!
To niebezpieczna praca, ale bardzo ważna. Strażacy pomagają ludziom.
commencer à apprendre
It's a dangerus job, but it's very inportant. Firefighters help people.
Emily: Czy to twój tata?
commencer à apprendre
Emily: Is this your dad?
George: Tak, zgadza się.
commencer à apprendre
George: Yes, is it.
Emily: Jaka jest jego praca?
commencer à apprendre
Emily: What's his job?
George: Jest listonoszem. Dostarcza listy i paczki.
commencer à apprendre
George: He's a postman. He delivers letters and parcels.
Kto to?
commencer à apprendre
Who's that?
George: To moja ciocia Lusy.
commencer à apprendre
George: That's my aunt Lusy.
Ona jest pilotem. Leta samolotami.
commencer à apprendre
She's a pilot. She flies planes.
To bardzo ekscytująca praca!
commencer à apprendre
It's a very exciting job!
Emily: Masz wspaniałą rodzinę!
commencer à apprendre
Emily: You've got a great family!

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.