Czynności przeszłe_2

 0    25 fiche    michalnowak1
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Zjadłem dużo mięsa
commencer à apprendre
I ate a lot of meat
Wypiłeś całą kawę
commencer à apprendre
You drank all the coffee
Przeczytaliśy tę informację
commencer à apprendre
We red the information
Napisała do mnie wiadomość
commencer à apprendre
She wrote a message to me
Pojechaliśmy na zawody
commencer à apprendre
We went to a competition.
Dobrze spałem
commencer à apprendre
I slept well
Przyjechali trenerzy z Krakowa
commencer à apprendre
Coaches came from Krakow
Chcieli dowiedzieć się gdzie jest szatnia
commencer à apprendre
They wanted to know where is the changing room.
Mieli trochę problemów po drodze
commencer à apprendre
They had a few problems on the way.
Kupiliśmy im mapę
commencer à apprendre
We bought them a map.
Spotkali się w centrum
commencer à apprendre
They met in the center.
Wzięłyśmy dużo jedzenia
commencer à apprendre
We took a lot of food.
W przeszłości ludzie mieszkali w jaskiniach
commencer à apprendre
In the past people lived in caves.
Daliśmy Kubie kieszonkowe
commencer à apprendre
We gave Kuba some pocket money
Otworzyły się drzwi
commencer à apprendre
The door opened
Zamknąłeś okno
commencer à apprendre
You closed the window.
Dzieci wsiadły do autobusu
commencer à apprendre
Children got in the bus.
Wyszli z pokoju
commencer à apprendre
They got out of the room
Widziałem ten mecz
commencer à apprendre
I saw that match
Wyglądaliście na lepszych
commencer à apprendre
You looked better
Grały z nami w siatkówkę
commencer à apprendre
They played volleyball with us.
Wyjechaliśmy rano
commencer à apprendre
We left in the morning
Porozmawiałem z trenerem o jego postępie
commencer à apprendre
I talked to the coach about his progress.
Powiedział mi że wszystko jest na dobrej drodze
commencer à apprendre
He told me that all is on a good way.
Kuba ciężko na to pracował
commencer à apprendre
Kuba worked hard for this

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.