Czasy - teraźniejszy, przeszły, przeszły nie regularny.

 0    61 fiche    danielljastrzebski
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Rozumiem, Rozumiałem -//-
commencer à apprendre
I understand, I understood, I understood.
Jestem, byłem, byliśmy, -//-
commencer à apprendre
I am, I was, we were, been
Stać się, stałem się -//-
commencer à apprendre
Become, I became, became
Złamać, złamałem, złamali
commencer à apprendre
Break, broke, broken
Kupić, kupiłem, kupił
commencer à apprendre
Buy, bought, bought
Mogę, mogłem, mogli
commencer à apprendre
Can, could, been able
Przyjść, przyszedłem, przyszli
commencer à apprendre
Come, came, come
Robić, robiłem, robili
commencer à apprendre
Do, did, done
Pić, piłem, pili
commencer à apprendre
Drink, drank, drunk
kierować, kierowałem, kierowali.
commencer à apprendre
Drive, drove, driven
Jeść, jadłem, jedli
commencer à apprendre
Eat, ate, eaten
spadać, spadałem, spadali
commencer à apprendre
fall, fell, fallen
Czuć, czułem, czuli
commencer à apprendre
Feel, felt, felt
Walczyć, walczyłem, walczyli.
commencer à apprendre
Fight, fought, they fought.
Znaleźć, znalazłem, znaleźli.
commencer à apprendre
Find, found, they found.
Latać, latałem, latali.
commencer à apprendre
Fly, flew, flown.
Zapomnieć, zapomniałem, zapomnieli.
commencer à apprendre
Forget, forgot, forgotten.
Dostać, dostałem, dostali
commencer à apprendre
get, got, got
Dać, dałem, dali.
commencer à apprendre
Give, gave, given.
iść, szedłem, szli.
commencer à apprendre
go, went, gone / been
Mieć, miałem, mieli.
commencer à apprendre
have, had, had.
Słyszeć, słyszałem, słyszeli.
commencer à apprendre
Hear, heard, heard.
Uderzać, uderzałem, uderzali.
commencer à apprendre
hit, hit, hit.
Wiedzieć, wiedziałem, wiedzieli.
commencer à apprendre
Know, knew, known
Uczyć się, uczyłem się, uczyli się.
commencer à apprendre
Learn, learnt / learned, learnt / learned
Opuszczać, opuściłem, opuścili.
commencer à apprendre
Leave, left, left.
Zgubić się, zgubiłem, zgubili.
commencer à apprendre
lose, lost, lost.
spotkać, spotkałem, spotkali.
commencer à apprendre
meet, I met, met.
Płacić, płaciłem, płacili.
commencer à apprendre
Pay, I paid, paid.
Umieścić, umieściłem, umieścili.
commencer à apprendre
Put, put, put.
Czytać, czytałem, czytali.
commencer à apprendre
Read, red, read.
Biegać, biegałem, biegali.
commencer à apprendre
Run, ran, ran.
Widzieć, widziałem, widzieli.
commencer à apprendre
See saw seen.
Sprzedać, sprzedałem, sprzedali.
commencer à apprendre
Sell, sold, sold.
Wysyłać, wysłałem, wysłali.
commencer à apprendre
Send, sent, sent.
Domknąć, domknąłem, domknęli.
commencer à apprendre
Shut, shut, shut.
Śpiewać, śpiewałem, śpiewali
commencer à apprendre
Sing, sang, sund
Siadać, siedziałem, siedzieli
commencer à apprendre
Sit, sat, sat
Spać, spałem, spali
commencer à apprendre
Sleep, slept, slept
Mówić, mówiłem, mówili
commencer à apprendre
Speak, spoke, spoken
Wydawać, wydawałem, wydawali
commencer à apprendre
spend, spent, spent
wstać, wstałem, wstali
commencer à apprendre
Stand, stood, stood
Kraść, kradłem, kradli
commencer à apprendre
steal, stole, stolen
Pływać, pływałem, pływali
commencer à apprendre
Swim, swam, swum
Wziąść, wziąłem, wzieli
commencer à apprendre
Take, took, taken
powiedzieć, powiedziałem, powiedzieli
commencer à apprendre
tell, told, told
Myśleć, myślałem, myśleli,
commencer à apprendre
Think, thought, thought
Budzić się, obudziłem się, obudzili się
commencer à apprendre
Wake up, woke up, woken up
Nosić ubranie, nosiłem ubranie, nosili ubranie
commencer à apprendre
Wear, wore, worn
Wygrywać, wygrałem, wygrali
commencer à apprendre
Win, won, won
Pisać, pisałem, pisali.
commencer à apprendre
Write, wrote, written
Trzymać, trzymałem, trzymali.
commencer à apprendre
Keep, kept, kept.
Rosnąć, rosłem, rośli.
commencer à apprendre
Grow, grew, grown
Ciąć, ciołem, cieli
commencer à apprendre
Cut, cut, cut.
Kosztować, kosztowało,
commencer à apprendre
Cost, cost,
Wybierać, wybrałem, wybrali
commencer à apprendre
Choose, chose, chosen
Złapać, złapałem, złapali.
commencer à apprendre
Catch, caught, caught.
Budować, budowałem, budowali.
commencer à apprendre
Build, built, built.
Przynieść, przyniosłem, przynieśli
commencer à apprendre
Bring, brought, brought
Zaczynać, zaczołem, zaczeli
commencer à apprendre
Begin, began, begun
Dzwonić, dzwoniłem, dzwonili.
commencer à apprendre
Ring, rang, rang.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.