czasowniki frazowe

 0    221 fiche    domagala0
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
mieć zamiar, mieć zaraz coś zrobić
commencer à apprendre
be about to
ścigać
commencer à apprendre
be after
zgadzać się
commencer à apprendre
be for
być nieobecnym
commencer à apprendre
be off
być (obecnie) w telewizji
commencer à apprendre
be on
zgasnąć, być poza domem, wyjść z mody
commencer à apprendre
be out
zajmować się (czymś)
commencer à apprendre
be up to
napotkać, spotkać, natknąć się
commencer à apprendre
come across
stać się, zdarzyć się
commencer à apprendre
come about
obniżać się, spadać
commencer à apprendre
come down
odziedziczyć, otrzymać
commencer à apprendre
come into
powieść się
commencer à apprendre
come off
wyjść, wyjść na jaw, zadebiutować
commencer à apprendre
come out
dojść do siebie
commencer à apprendre
come round
dojść do siebie
commencer à apprendre
come to
pojawić się (np. o kwestii w dyskusji)
commencer à apprendre
come up
równać się
commencer à apprendre
come up to
rozlecieć się
commencer à apprendre
fall apart
wrócić, zawrócić
commencer à apprendre
fall back
uciec się do
commencer à apprendre
fall back on
odstawać, obsuwać się
commencer à apprendre
fall behind
zmniejszać się, spaść
commencer à apprendre
fall down
zakochać się, dać się nabrać
commencer à apprendre
fall for
odpaść
commencer à apprendre
fall off
kłócić się z
commencer à apprendre
fall out with
nie udać się
commencer à apprendre
fall through
zdradzić kogoś (np. blizna na twarzy zdradziła jego tożsamość)
commencer à apprendre
give somebody away
oddać, zwrócić
commencer à apprendre
give back
poddać się
commencer à apprendre
give in
wydzielać coś, ogłosić coś
commencer à apprendre
give off
prowadzić do
commencer à apprendre
give on to
skończyć się, wydawać
commencer à apprendre
give out
współpracować
commencer à apprendre
get along
unikać
commencer à apprendre
get around
dorwać się, sugerować
commencer à apprendre
get at
gnębić kogoś
commencer à apprendre
get somebody down
zabrać się do
commencer à apprendre
get down to
robić progres, zgadzać się, prawie
commencer à apprendre
get on
dojść do siebie, mieć dość
commencer à apprendre
get over
unikać
commencer à apprendre
get round
przetrwać, ukończyć
commencer à apprendre
get through
okrążyć, obiec
commencer à apprendre
go around
wrócić
commencer à apprendre
go back
zostać przyjętym/odebranym (np. o przemowie)
commencer à apprendre
go down
wziąć udział
commencer à apprendre
go in
badać, przyglądać się czemuś
commencer à apprendre
go into
wybuchnąć, odejść
commencer à apprendre
go off
kontynuować
commencer à apprendre
go on
sprawdzić
commencer à apprendre
go over
podjąć trud, udać się do
commencer à apprendre
go to
wzrastać, być stawianym (np. o budynku)
commencer à apprendre
go up
patrzeć z pogardą na
commencer à apprendre
look down on
oczekiwać, szukać
commencer à apprendre
look for
odwiedzić
commencer à apprendre
look in
badać, analizować
commencer à apprendre
look into
rozważać, patrzeć się na
commencer à apprendre
look on
oglądać
commencer à apprendre
look over
czytać, przejrzeć
commencer à apprendre
look through
szukać słowa w słowniku, prosperować
commencer à apprendre
look up
odwiedzić kogoś
commencer à apprendre
look somebody up
podziwiać, darzyć szacunkiem
commencer à apprendre
look up to
udać się w kierunku
commencer à apprendre
make for
sądzić (o czymś)
commencer à apprendre
make of
uciec
commencer à apprendre
make off
zdołać dostrzec/usłyszeć
commencer à apprendre
make out
zdecydować się
commencer à apprendre
make up one's mind
wymyślić, pogodzić się
commencer à apprendre
make up
nadrobić, odrobić, zrekompensować
commencer à apprendre
make up for
wyprzedzić
commencer à apprendre
pull ahead
odsunąć od siebie (np. ludzi), rozdzielać
commencer à apprendre
pull apart
oddalić się
commencer à apprendre
pull away
wycofać się
commencer à apprendre
pull back
zburzyć
commencer à apprendre
pull down
wspierać, kibicować
commencer à apprendre
pull for
zatrzymać się, przyciągać
commencer à apprendre
pull in
udać się, usunąć
commencer à apprendre
pull off
założyć ubranie, wycofać się (np. z zawodów)
commencer à apprendre
pull on
zatrzymać pojazd na poboczu
commencer à apprendre
pull over
odłożyć (np. pieniądze)
commencer à apprendre
put aside
odłożyć (np. pieniądze), odłożyć coś z powrotem
commencer à apprendre
put away
odłożyć (np. pieniądze)
commencer à apprendre
put by
tłumić, przypisywać, usypiać
commencer à apprendre
put down
wytoczyć, wysunąć, przedłożyć
commencer à apprendre
put forward
pracować, włożyć, zainstalować
commencer à apprendre
put in
odłożyć, przełożyć
commencer à apprendre
put off
założyć, ubrać się
commencer à apprendre
put on
ugasić ogień
commencer à apprendre
put out
udostępnić komuś łóżko na noc
commencer à apprendre
put somebody up
budować, wznosić
commencer à apprendre
put up
tolerować, znosić
commencer à apprendre
put up with
stać nic nie robiąc
commencer à apprendre
stand about
odsunąć się na bok, nie brać udziału
commencer à apprendre
stand aside
odsunąć się
commencer à apprendre
stand back
dotrzymać (np. obietnicy), być w stanie gotowości
commencer à apprendre
stand by
ustępować
commencer à apprendre
stand down
oznaczać, tolerować, przejąć czyjąś rolę, podtrzymywać swoje żądania
commencer à apprendre
stand for
być w zastępstwie
commencer à apprendre
stand in
wyróżniać się
commencer à apprendre
stand out
przeciwstawiać się, bronić się
commencer à apprendre
stand up to
unikać, trzymać się z dala
commencer à apprendre
stay away
zostać
commencer à apprendre
stay behind
zostać w domu
commencer à apprendre
stay in
pozostać w szkole/pracy dłużej niż zwykle
commencer à apprendre
stay on
zostać, być poza domem
commencer à apprendre
stay out
zostać na noc
commencer à apprendre
stay over
nie kłaść się spać
commencer à apprendre
stay up
przypominać, wyglądać podobnie do
commencer à apprendre
take after
wycofać, cofać (np. słowa)
commencer à apprendre
take back
pisać, zapisać
commencer à apprendre
take down
nabrać (kogoś), przyjmować
commencer à apprendre
take in
obniżyć (np. cenę), zdjąć ubranie, oderwać się od ziemi (samolot)
commencer à apprendre
take off
zatrudniać, prowadzić rekrutację, podjąć
commencer à apprendre
take on
przejąć kontrolę
commencer à apprendre
take over
lubić
commencer à apprendre
take to
rozpocząć naukę czegoś, zajmować, akceptować
commencer à apprendre
take up
odmówić (np. wstępu)
commencer à apprendre
turn away
odmówić, obniżyć
commencer à apprendre
turn down
pójść spać
commencer à apprendre
turn in
atakować
commencer à apprendre
turn on
okazać się, wyrzucić, opróżnić (np. kieszenie)
commencer à apprendre
turn out
wywrócić dnem do góry
commencer à apprendre
turn over
zwiększyć, pojawić się, zjawić się
commencer à apprendre
turn up
przeciwdziałać, utrudniać
commencer à apprendre
work against
pracować nad czymś długo
commencer à apprendre
work away at
znaleźć sposób na uniknięcie problemów
commencer à apprendre
work around
zrzucać, pozbywać się
commencer à apprendre
work off
pracować nad
commencer à apprendre
worn on
znaleźć, ustalić, trenować
commencer à apprendre
work out
denerwować, irytować
commencer à apprendre
work up
źle się zachowywać
commencer à apprendre
act up
sumować
commencer à apprendre
add up
dążyć do
commencer à apprendre
aim at
pytać się o kogoś
commencer à apprendre
ask after somebody
poprosić kogoś o potwierdzenie prawdziwości tego, co się mówi
commencer à apprendre
bear somebody out on something
zakończyć, zerwać
commencer à apprendre
break up
zepsuć się
commencer à apprendre
break down
zamilczeć
commencer à apprendre
break off
odzyskać przytomność
commencer à apprendre
bring to
zajmować się dziećmi, poruszyć temat
commencer à apprendre
bring up
oddzwonić
commencer à apprendre
call back
opiekować się
commencer à apprendre
care for
nadrobić zaległości
commencer à apprendre
catch up
odwołać
commencer à apprendre
call off
ograniczyć
commencer à apprendre
cut down on
mieć do czynienia
commencer à apprendre
deal with
zapiąć, zawiązać
commencer à apprendre
do up
sporządzić
commencer à apprendre
draw up
wypić do dna
commencer à apprendre
drink up
odwiedzić
commencer à apprendre
drop by
pochłaniać, niszczyć powoli
commencer à apprendre
eat away
kończyć się czymś
commencer à apprendre
end in
skończyć (gdzieś, w jakiejś sytuacji)
commencer à apprendre
end up
wrócić, zawrócić
commencer à apprendre
fall back
spaść
commencer à apprendre
fall down
kłócić się z kimś
commencer à apprendre
fall out with somebody
nie udać się, wziąć w łeb
commencer à apprendre
fall through
złożyć
commencer à apprendre
fold up
oddalać się od siebie
commencer à apprendre
grow apart
zrobić coś (w końcu)
commencer à apprendre
grow to
dorastać
commencer à apprendre
grow up
przekazać, wręczyć
commencer à apprendre
hand in
rozdać
commencer à apprendre
hand out
rozłączyć się, odłożyć słuchawkę
commencer à apprendre
hang up
czekać, zaczekać
commencer à apprendre
hold on
okraść kogoś grożąc bronią, opóźniać
commencer à apprendre
hold up
rozwiązać problem
commencer à apprendre
iron out
zawracać komuś głowę
commencer à apprendre
jack somebody around
podnieść cenę
commencer à apprendre
jack up
wtrącić się do rozmowy
commencer à apprendre
jump in
trzymać się z daleka
commencer à apprendre
keep away from
zatrzymać w domu, powstrzymać
commencer à apprendre
keep in
unikać
commencer à apprendre
keep off
kontynuować
commencer à apprendre
keep on
wykopać, pozbyć się
commencer à apprendre
kick out
zwolnić (pracowników)
commencer à apprendre
lay off
zostawić na zewnątrz/wierzchu
commencer à apprendre
leave out
wypuścić kogoś
commencer à apprendre
let somebody off
pozwolić wyjść
commencer à apprendre
let out
obniżyć cenę
commencer à apprendre
mark down
podnieść cenę
commencer à apprendre
mark up
ustalić
commencer à apprendre
nail down
zabić gwoździami (np. okno)
commencer à apprendre
nail up
przysnąć
commencer à apprendre
nod off
przyjść do głowy
commencer à apprendre
occur to
otworzyć się
commencer à apprendre
open out
zdecydować się na coś
commencer à apprendre
opt for something
zdecydować się na zrobienie czegoś
commencer à apprendre
opt to do something
potoczyć się
commencer à apprendre
pan out
umrzeć
commencer à apprendre
pass away
mdleć
commencer à apprendre
pass out
znaleźć kogoś (np. na fotografii)
commencer à apprendre
pick somebody out
podnieść
commencer à apprendre
pick up
wskazać
commencer à apprendre
point out
zdzierać (pieniądze)
commencer à apprendre
rip off
zebrać, zgromadzić
commencer à apprendre
round up
wykluczyć coś
commencer à apprendre
rule something out
uciec
commencer à apprendre
run away
najechać, przejechać
commencer à apprendre
run over
nastać
commencer à apprendre
set in
wyruszyć
commencer à apprendre
set off
wyruszyć
commencer à apprendre
set out
ustawić, zawiązać, założyć
commencer à apprendre
set up
pozbyć się czegoś
commencer à apprendre
shake something off
zwolnić
commencer à apprendre
slow down
przyspieszyć
commencer à apprendre
speed up
wydrzeć, oderwać
commencer à apprendre
tear out
odróżniać
commencer à apprendre
tell apart
przemyśleć
commencer à apprendre
think over
wylądować
commencer à apprendre
touch down
wypróbować
commencer à apprendre
try out
oczekiwać, obsługiwać
commencer à apprendre
wait on
przeczekać
commencer à apprendre
wait out
budzić
commencer à apprendre
wake up
znosić (np. buty)
commencer à apprendre
wear out
ubrać, podsumować
commencer à apprendre
wrap up
zapisać
commencer à apprendre
write down
odpłynąć (myślami)
commencer à apprendre
zone out
skupić uwagę na czymś
commencer à apprendre
zero in on something
zasunąć na zamek błyskawiczny
commencer à apprendre
zip up
przybliżyć
commencer à apprendre
zoom in
oddalić
commencer à apprendre
zoom out

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.