czasowniki czas przeszły

 0    28 fiche    renataadamska1
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
to be, was were have been
commencer à apprendre
zijn was waren (zijn) geweest
have, had, had have had
commencer à apprendre
hebben, had, hadden (hebben) gehad
go went (have) gone
commencer à apprendre
gaan ging gingen (zijn) gegaan
must must must
commencer à apprendre
moeten, moest moesten (hebben) gemoeten
could could could could have
commencer à apprendre
kunnen kon konden gekund
lay lay lay
commencer à apprendre
liggen lag lagen hebben gelegen
take took / took
commencer à apprendre
nemen nam/namen hebben genomen
do did did done
commencer à apprendre
doen deed deden gedaan
start started started started
commencer à apprendre
beginnen begon begonnen begonnen
see saw saw seen
commencer à apprendre
zien, zag zagen gezien
know knew known
commencer à apprendre
weten wist wisten hebben geweten
give, gave
commencer à apprendre
geven, gaf gaven gegeven
read read read read
commencer à apprendre
lezen las lazen gelezen
want wanted
commencer à apprendre
willen wilde wilden gewild
buy bought / bought bought
commencer à apprendre
kopen kocht/kochten gekocht
come came came come
commencer à apprendre
komen kwam kwamen gekomen
eat ate / ate eaten
commencer à apprendre
eten at/aten gegeten
drink / drank / drank / have drunk
commencer à apprendre
drinken / dronk/dronken / hebben gedronken
stayed stayed stayed stayed
commencer à apprendre
blijven bleef bleven gebleven
bring brought brought brought
commencer à apprendre
brengen bracht brachten gebracht
help - helped - helped helped
commencer à apprendre
helpen – hielp – hielpen geholpen
look looked / looked looked at
commencer à apprendre
kijken keek/keken gekeken
got
commencer à apprendre
krijgen kreeg kregen gekregen
drive drove drove drove
commencer à apprendre
rijden reed reden gereden
write / wrote / wrote / have written
commencer à apprendre
schrijven / schreef/schreven / hebben geschreven
my enthusiasm for work is amazing
commencer à apprendre
mijn enthousiasme voor werk is geweldig
the reason for his enormous anger
commencer à apprendre
de reden voor zijn enorme woede
the problems seem confusing and difficult to solve
commencer à apprendre
de problemen lijken verwarrend en moeilijk oplosbaar

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.