Αγγλικά σε 1 μέρα
ελληνικάEnglish
100%
GRATUIT


Αγγλικά σε 1 μέρα
Μάθε αγγλικά σε χρόνο μηδέν!

Μάθε τις βασικές λέξεις του Αγγλικού λεξιλογίου
Άρχισε να μαθαίνεις την πιο δημοφιλή γλώσσα στον κόσμο!
Τα παραδείγματα θα σε βοηθήσουν να επιταχύνεις την εκμάθησή σου
Μάθε εύκολα με λίγη προσπάθεια
Inscrivez-vous gratuitement

Ce cours est 100% gratuit . Nous vous le donnons afin que vous puissiez voir par vous-même comment efficace et agréable, vous pouvez apprendre avec nous :)
10 λέξεις σε 60 δευτερόλεπτα - 10 words in 60 seconds10 λέξεις σε 60 δευτερόλεπτα - 10 words in 60 seconds  
10 fiche
Τα γνωρίζεις ήδη:) - You already know that:)Τα γνωρίζεις ήδη:) - You already know that:)  
10 fiche
Ερωτήσεις - QuestionsΕρωτήσεις - Questions  
10 fiche
Φράσεις ευγενείας - Courtesy PhrasesΦράσεις ευγενείας - Courtesy Phrases  
17 fiche
Άνθρωποι - PeopleΆνθρωποι - People  
28 fiche
Δραστηριότητες - ActivitiesΔραστηριότητες - Activities  
17 fichefiche