Tiếng Tây Ban Nha trong 1 ngày
Tiếng Việtespañol
100%
GRATUIT


Tiếng Tây Ban Nha trong 1 ngày
Học tiếng Tây Ban Nha cơ bản thật dễ dàng

Bạn chuẩn bị đi du lịch Tây Ban Nha? Còn chần chừ gì nữa, hãy tham gia khóa học của chúng tôi ngay!
Bắt đầu giao tiếp như người bản xứ cùng chúng tôi
Làm quen với ngôn ngữ của Shakira và Pablo Picasso nhé
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn phát âm tiếng Tây Ban Nha thật chuẩn xác
Inscrivez-vous gratuitement

Ce cours est 100% gratuit . Nous vous le donnons afin que vous puissiez voir par vous-même comment efficace et agréable, vous pouvez apprendre avec nous :)
10 từ trong 10 giây - 10 palabras en 10 segundos10 từ trong 10 giây - 10 palabras en 10 segundos  
10 fiche
Các từ đã học - Lo que ya conoces:)Các từ đã học - Lo que ya conoces:)  
11 fiche
Câu hỏi - PreguntasCâu hỏi - Preguntas  
14 fiche
Câu giao tiếp thông dụng - Expresiones de cortesíaCâu giao tiếp thông dụng - Expresiones de cortesía  
18 fiche
Đại từ - PersonasĐại từ - Personas  
44 fiche
Câu từ hữu ích - Expresiones útilesCâu từ hữu ích - Expresiones útiles  
25 fiche
Động từ - AccionesĐộng từ - Acciones  
30 fiche
Số - NúmerosSố - Números  
37 fichefiche