Szwedzki w 1 dzień
język polskiSvenska
100%
GRATUIT


Szwedzki w 1 dzień
Szybko i przyjemnie naucz się podstaw szwedzkiego.

W jeden dzień zrobisz tyle, co normalnie przez semstr, naprawdę!
Tylko potrzebne słowa i zwroty
Przykłady, nagrania, objaśnienia, sztuczki mnemotechniczne
Inscrivez-vous gratuitement

Ce cours est 100% gratuit . Nous vous le donnons afin que vous puissiez voir par vous-même comment efficace et agréable, vous pouvez apprendre avec nous :)
10 słów w 60 sekund - 10 ord i 60 sekunder  
10 fiche
To już znasz:) - Det känner du redan:)  
10 fiche
Pytania - Frågor  
11 fiche
Zwroty grzecznościowe - Hövlighet  
18 fiche
Osoby - Personer  
28 fiche
Czynności - Handlingar  
31 fiche
Nieprzetłumaczalne - Oöversättliga ord  
20 fichefiche