Cathy, Cat && Coffee

 0    192 fiche    magdatrzcinska
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
all in all
commencer à apprendre
ogólnie rzecz biorąc / ostatecznie
pleasant
It was a pleasant Friday evening. = enjoyable
commencer à apprendre
przyjemny
To był przyjemny piątkowy wieczór.
couch
Cathy was lying on the couch.
commencer à apprendre
kanapa
Cathy leżała na kanapie.
rug
commencer à apprendre
dywanik
cover
A warm rug covered her feet and a glass of wine was waiting nearby.
commencer à apprendre
nakrycie
Ciepły dywanik przykrył jej stopy, a obok czekał kieliszek wina.
nearby
commencer à apprendre
pobliski
company
Her only company was Coffee.
commencer à apprendre
towarzystwo
Jej jedynym towarzystwem była Kawa.
purr
commencer à apprendre
mruczeć
fur
commencer à apprendre
futro
jumper
commencer à apprendre
sweter
blanket
commencer à apprendre
koc
knit
Cathy was good at knitting.
commencer à apprendre
robić na drutach
Cathy była dobra w robieniu na drutach.
sew
commencer à apprendre
szyć
connected
commencer à apprendre
połączony
job description
Stress was a part of her job description.
commencer à apprendre
opis stanowiska pracy
Stres był wpisany w jej zakres obowiązków.
frown
The woman frowned, turned the page in her book and drank a little wine.
commencer à apprendre
marszczyć brwi
Kobieta zmarszczyła brwi, przewróciła stronę w swojej książce i wypiła odrobinę wina.
design
commencer à apprendre
projekt
sketchbook
commencer à apprendre
szkicownik
keep close
She always kept them close.
commencer à apprendre
trzymać blisko
Zawsze trzymała je blisko siebie.
right mood
commencer à apprendre
odpowiedni nastrój
recently
Recently, it was mainly baby clothes.
commencer à apprendre
ostatnio
Ostatnio były to głównie ubranka dla niemowląt.
mainly
commencer à apprendre
głównie
tick
Well, maybe my biological clock is ticking
commencer à apprendre
tykać
Cóż, może mój zegar biologiczny tyka
bastard
commencer à apprendre
drań
expect
but we're not expecting any babies in this house.
commencer à apprendre
oczekiwać
ale nie spodziewamy się żadnych dzieci w tym domu.
affronted look
commencer à apprendre
obrażona mina
fart
commencer à apprendre
pierdnięcie
yawn
commencer à apprendre
ziewać
stretch
commencer à apprendre
rozciągać
pick up
commencer à apprendre
podnosić
work
commencer à apprendre
zadziałać, udać się
straight out of
commencer à apprendre
prosto z
the hell
because why the hell not?
commencer à apprendre
piekło
bo dlaczego, do cholery, nie?
in a hurry
Wy did everything had to be made in a hurry?
commencer à apprendre
w pośpiechu
Czy wszystko musiało być robione w pośpiechu?
unique
Everybody want to be unique.
commencer à apprendre
wyjątkowy
Każdy chce być wyjątkowy.
sigh
commencer à apprendre
westchnienie
pick up the phone
commencer à apprendre
Odbierać telefon
voice
commencer à apprendre
głos
barely
she could barely understand the words. = hardly
commencer à apprendre
ledwo
ledwo mogła zrozumieć słowa.
throw up
commencer à apprendre
wymiotować
midnight
commencer à apprendre
północ (pora dnia)
to tell you the truth
to tell you the truth, I'm not sure where I am
commencer à apprendre
powiedzieć ci prawdę
Prawdę mówiąc, nie jestem pewien, gdzie jestem.
get sb
commencer à apprendre
odebrać kogoś
is that it?
commencer à apprendre
czy to to?
on the other end
commencer à apprendre
na drugim końcu
appear
A thin smile appeared on Cathy's face.
commencer à apprendre
zjawić się
Na twarzy Cathy pojawił się cienki uśmiech.
flatmate
commencer à apprendre
współlokator
how on Earth
commencer à apprendre
jak u licha
survive
Cathy had survived to be thirty-nine.
commencer à apprendre
przetrwać
Cathy dożyła trzydziestu dziewięciu lat.
embankment
commencer à apprendre
nadbrzeże
owner
commencer à apprendre
właściciel
memorial
commencer à apprendre
pomnik
recognise
commencer à apprendre
rozpoznać
look
But Cat did not look drunk at all.
commencer à apprendre
wyglądać
Ale Cat wcale nie wyglądała na pijaną.
helpless
commencer à apprendre
bezradny
related
Many people thought that they were related.
commencer à apprendre
spokrewniony
Wiele osób uważało, że są spokrewnieni.
switch
commencer à apprendre
zmienić
notice
Guys at university and later at work never noticed her.
commencer à apprendre
zawiadomienie, zauważać
Chłopaki na studiach, a później w pracy nigdy nie zwracali na nią uwagi.
even though
commencer à apprendre
chociaż
get in
commencer à apprendre
przyjeżdżać, wejść
hazard lights
commencer à apprendre
światła awaryjne
mean
commencer à apprendre
perfidny, wredny
arsehole
commencer à apprendre
dupek (wulgarny)
love at first sight
commencer à apprendre
miłość od pierwszego wejrzenia
rotten
That's why I got so rotten drunk
commencer à apprendre
masakrycznie
To dlatego tak się upiłem.
awesome
commencer à apprendre
super, niesamowity
remind sb
It only reminds me that the train leaves so rotten early tomorrow.
commencer à apprendre
przypomnieć komuś
Przypomina mi to tylko, że jutro pociąg odjeżdża tak strasznie wcześnie.
besides
commencer à apprendre
poza tym
sound
commencer à apprendre
dźwięk, brzmieć
all over the World
commencer à apprendre
na całym świecie
soulmate
commencer à apprendre
bratnia dusza
require
Love require time
commencer à apprendre
wymagać
Miłość wymaga czasu
excuse
commencer à apprendre
usprawiedliwienie, wymówka
coward
commencer à apprendre
tchórz
be stuck
That's why you're stuck in a job you hate
commencer à apprendre
tkwić
To dlatego utknąłeś w pracy, której nie znosisz.
bite one's tongue
But she bit her tongue before saying anything
commencer à apprendre
ugryźć się w język
Ale ugryzła się w język zanim cokolwiek powiedziała
be no longer
Cat was no longer drunk
commencer à apprendre
nie być dłużej
Cat nie była już pijana
be hungover
commencer à apprendre
mieć kaca
ashamed
commencer à apprendre
zawstydzony
previous
commencer à apprendre
poprzedni
clearly
She clearly did not remember much about the party.
commencer à apprendre
oczywiście, wyraźnie
Wyraźnie nie pamiętała zbyt wiele z imprezy.
as if
commencer à apprendre
jak gdyby
regret
commencer à apprendre
żałować
instantly
commencer à apprendre
natychmiast
compartment
commencer à apprendre
przedział
lean out
commencer à apprendre
wychylać się
squeeze
commencer à apprendre
ściskać
give a hug
commencer à apprendre
przytulić
back
Cathy drove back to the flat she shared with Cat
commencer à apprendre
z powrotem
Cathy pojechała z powrotem do mieszkania, które dzieliła z Cat
pass
commencer à apprendre
mijać
on the way
commencer à apprendre
po drodze
turn red
commencer à apprendre
czerwienić się
greet
commencer à apprendre
powitać
you what?
commencer à apprendre
co takiego?
look for
commencer à apprendre
szukać
bump into
commencer à apprendre
wpadać na coś, kogoś przypadkiem
downstairs
commencer à apprendre
na dole
flash
commencer à apprendre
błysnąć
that's a shame
commencer à apprendre
Jaka szkoda
recipe
commencer à apprendre
przepis
on top of everything
commencer à apprendre
na dodatek
stick
But the thought of coffee stuck in Cathy's mind
commencer à apprendre
utkwić/ przykleić się
Ale myśl o kawie utkwiła Cathy w głowie.
on one's way to
commencer à apprendre
w drodze do
ad
commencer à apprendre
reklama
and so on
commencer à apprendre
i tak dalej
move to
commencer à apprendre
zająć się czymś nowym
accountant
commencer à apprendre
księgowy
expenses
The list of necessary expenses in her sketchbook grew to a horrible size.
commencer à apprendre
wydatki
Lista niezbędnych wydatków w jej szkicowniku urosła do przerażających rozmiarów.
put away
It was hard to put away so much money
commencer à apprendre
odłożyć
Ciężko było odłożyć tyle pieniędzy
rent
commencer à apprendre
czynsz
pay off
commencer à apprendre
spłacać
loan
commencer à apprendre
pożyczka
savings
commencer à apprendre
oszczędności
retirement
commencer à apprendre
przejście na emeryturę
run one's own business
commencer à apprendre
prowadzić własny biznes
quit
commencer à apprendre
porzucić
grit one's teeth
commencer à apprendre
zaciskać zęby
reasonble
commencer à apprendre
rozsądny
end up somewhere
commencer à apprendre
skończyć gdzieś
in fact
In fact, being a project manager in a multinational corporation was quite horrible.
commencer à apprendre
w rzeczywistości
W rzeczywistości, bycie kierownikiem projektu w międzynarodowej korporacji było dość straszne.
Human Resources services
commencer à apprendre
Usługi w zakresie zasobów ludzkich
employee
commencer à apprendre
zatrudniony (osoba zatrudniona)
recruitment
commencer à apprendre
rekrutacja
right now
commencer à apprendre
właśnie teraz
gain
They were hoping t gain a group of big new clients from.
commencer à apprendre
zdobyć
Mieli nadzieję, że zdobędą grupę nowych, dużych klientów.
coach
commencer à apprendre
trener
log into
Cathy had already logged into the virtual conference room.
commencer à apprendre
logować się
Cathy zalogowała się już do wirtualnej sali konferencyjnej.
goat-powered
commencer à apprendre
napędzane kozami
racist
commencer à apprendre
rasistowski
remark
commencer à apprendre
uwaga
oversee
She was there to oversee everything.
commencer à apprendre
nadzorować
Była tam, aby wszystko nadzorować.
waiting room
commencer à apprendre
poczekalnia
receive
Are you sure that received them?
commencer à apprendre
otrzymać
Jesteś pewna, że je otrzymałaś?
sweat
commencer à apprendre
pot
run down
commencer à apprendre
cieknąć
spine
commencer à apprendre
kręgosłup
take part
But you're not taking part in the conference.
commencer à apprendre
wziąć udział
Ale nie bierzesz udziału w konferencji.
access
commencer à apprendre
dostęp
wipe
commencer à apprendre
wycierać
forehead
commencer à apprendre
czoło
purr
commencer à apprendre
mruczeć
give a sigh of relief
commencer à apprendre
westchnij z ulgą
be supposed to
There were supposed to be six.
commencer à apprendre
mieć (coś zrobić)
forbid
commencer à apprendre
zabraniać
groan
commencer à apprendre
jęczeć
connection
commencer à apprendre
połączenie
reply
commencer à apprendre
odpowiedź
click
commencer à apprendre
kliknięcie
a few
commencer à apprendre
kilka
conclude
commencer à apprendre
zakończyć
in the meantime
commencer à apprendre
w międzyczasie
tap
commencer à apprendre
stukać palcami
frantically
commencer à apprendre
gwałtownie
missing
commencer à apprendre
zaginiony / zaginiona
turn off
commencer à apprendre
wyłączyć
beg
commencer à apprendre
błagać
beat
commencer à apprendre
bić, uderzać
fault
it's not your fault.
commencer à apprendre
wina
to nie twoja wina.
cuteness
commencer à apprendre
bystrość, słodkość
bow
commencer à apprendre
dziób, kokarda
no one
commencer à apprendre
nikt
provider
commencer à apprendre
dostawca
malfunction
commencer à apprendre
awaria, usterka
relay station
commencer à apprendre
stacja przekaźnikowa
irritating habit
Mrs Carlton-Brown had an irritating habit of accentuating certain works when she spoke.
commencer à apprendre
irytujący nawyk
Pani Carlton-Brown miała irytujący zwyczaj akcentowania niektórych prac, kiedy mówiła.
accentuate
commencer à apprendre
akcentować
certain
commencer à apprendre
pewny
wave
commencer à apprendre
fala, machać
underline
commencer à apprendre
podkreślać
invisible
commencer à apprendre
niewidzialny
uncomfortable
commencer à apprendre
niewygodne
employee
commencer à apprendre
zatrudniony (osoba zatrudniona)
make sb's face look
commencer à apprendre
nadać komuś wygląd
point of view
commencer à apprendre
punkt widzenia
matter
commencer à apprendre
mieć znaczenie
result
commencer à apprendre
wynik
care
commencer à apprendre
opieka / uwaga
shiver
commencer à apprendre
dreszcz
personally
commencer à apprendre
osobiście
redundancy
commencer à apprendre
zwolnienie (z pracy)
avoid
commencer à apprendre
uniknąć
awkward
commencer à apprendre
niezgrabny, niezdarny, niezręczny
rely on
commencer à apprendre
polegać na
throw up
commencer à apprendre
wyrzucić do gó®y
gesture
commencer à apprendre
gest
wrinkle
commencer à apprendre
zmarszczka
disaster
commencer à apprendre
kataklizm, katastrofa
upset
commencer à apprendre
zdenerwowany
workstation
commencer à apprendre
stacja robocza
questionnaire
commencer à apprendre
Ankieta
improve
commencer à apprendre
ulepszać
customer
commencer à apprendre
klient

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.