business communication skills

 0    39 fiche    agataluczak3
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
jeśli spojrzymy na fakty, zobaczymy
commencer à apprendre
if look at the facts, we will see
Spójrz ... Stoi tutaj czarno na białym.
commencer à apprendre
Look at... They are here in black and white.
faktem jest
commencer à apprendre
the fact is
rzecz w tym
commencer à apprendre
the thing is
przewaga
commencer à apprendre
the advantage
wadą jest
commencer à apprendre
the drawback is
jeśli ... to będzie znaczyć
commencer à apprendre
if we... it will mean
Nie sądzę, że powinniśmy...
commencer à apprendre
I don't think we should...
klasycznym przykładem jest
commencer à apprendre
a classic example is
jeśli mnie zapytasz, powinniśmy
commencer à apprendre
if you ask me, we should
taki jest mój pogląd
commencer à apprendre
that's my view
w mojej opinii
commencer à apprendre
in my opinion
o ile mi wiadomo
commencer à apprendre
as far as I am concerned
Myślę, że to byłoby szalone
commencer à apprendre
I think it would be crazy to
dokładnie
commencer à apprendre
exactly
absolutnie
commencer à apprendre
absolutely
masz rację
commencer à apprendre
you've right
on ma rację
commencer à apprendre
he is right
to, co mówi Ana, jest słuszne
commencer à apprendre
what Ana says is right
Nie jestem przekonany
commencer à apprendre
I'm not convinced
czy mógłbyś podać nam jakieś szczegóły?
commencer à apprendre
could you give us some detail, please
chodzi mi o to że
commencer à apprendre
what i mean is
więc do czego zmierzasz
commencer à apprendre
so what you are getting at is
innymi słowy
commencer à apprendre
in other words
dzisiaj chciałbym ustalić
commencer à apprendre
today, I'd like to establish
Ana może rozpocząć, proszę
commencer à apprendre
Ana could start us off, please
jakie jest Twoje stanowisko w tej sprawie?
commencer à apprendre
what is your position on this?
poczekaj, posłuchajmy, co ma do powiedzenia Ana
commencer à apprendre
hang on, let's hear what Ana has to say
Nie chcę spędzać zbyt dużo czasu w tym punkcie.
commencer à apprendre
I do not want to spend too long on this point.
czy możemy przejść do ...?
commencer à apprendre
can we move on to...?
przejdźmy do następnego elementu
commencer à apprendre
let's turn to the next item
przyjrzyjmy się temu ... i pomówmy o tym
commencer à apprendre
let's look into it... and duscuss it again at our next meeting
nakreślmy kilka punktów akcji...
commencer à apprendre
let's draw up some action points on...
z mojego punktu widzenia,
commencer à apprendre
from my point of view,
zakończmy to
commencer à apprendre
wrap it up
zwolnić / zwolnić
commencer à apprendre
lay off/dismiss
zapytanie ofertowe
commencer à apprendre
inquiry
zwolnione z podatku VAT
commencer à apprendre
exempt from VAT
zwrot kar
commencer à apprendre
reimbursement of penalties

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.