business book unit 9: business

 0    33 fiche    cookievtps4
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
podaż
commencer à apprendre
supply
popyt
commencer à apprendre
demand
źródło dochodu
commencer à apprendre
source of income
cel
commencer à apprendre
a target, a goal
grupa docelowa
commencer à apprendre
target group / audience
przedsiebiorca
commencer à apprendre
an entrepreneur
firma rozpoczynająca działalność
commencer à apprendre
start-up company
koszty stałe, ogólne
commencer à apprendre
overheads
wydatki
commencer à apprendre
expenses, expenditure
wyniki (np. firmy, pracownika)
commencer à apprendre
performance (e.g. company, employee)
średnia
commencer à apprendre
average
baza klientów
commencer à apprendre
customer base
rachunek zysków i strat
commencer à apprendre
profit-and-loss account
wynik końcowy
commencer à apprendre
bottom line
obsługa klienta
commencer à apprendre
customer service
zlecenie
commencer à apprendre
an order
kierować, adresować (coś do kogoś)
commencer à apprendre
to target something at somebody
ryzykować, narażać się na
commencer à apprendre
to run a risk
prosperować
commencer à apprendre
to be up and running
rozkręcić coś
commencer à apprendre
to get something up and running
osiągnąć próg rentowności
commencer à apprendre
to break even
prowadzić firmę
commencer à apprendre
to run a company
równać się
commencer à apprendre
to equal
poprawiać
commencer à apprendre
to enhance
przynosić zysk / stratę
commencer à apprendre
to generate profit / loss
zgłaszać, składać sprawozdanie
commencer à apprendre
to report
wprowadzić, wdrożyć
commencer à apprendre
to implement
kwitnąć (o biznesie)
commencer à apprendre
to boom
przejmować
commencer à apprendre
to take over
krótkoterminowy
commencer à apprendre
short-term
długoterminowy
commencer à apprendre
long-term
niezbędny
commencer à apprendre
indispensable
początkowy (np. koszt)
commencer à apprendre
start-up (e.g. cost)

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.