business book unit 8: products, brands & customers

 0    69 fiche    cookievtps4
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
paragon
commencer à apprendre
a receipt
dowód zakupu
commencer à apprendre
a proof of purchase
towary
commencer à apprendre
goods
ilość
commencer à apprendre
quantity
marka
commencer à apprendre
brand
popularność marki
commencer à apprendre
brand awareness
rozpoznawalność marki
commencer à apprendre
brand identification / recognition
przywiązanie do marki
commencer à apprendre
brand loyalty
lokowanie produktu
commencer à apprendre
product placement
data ważności, termin ważności
commencer à apprendre
expiry date, sell by date
gwarancja
commencer à apprendre
a warranty, a guarantee
hurt
commencer à apprendre
wholesale
hurtownik
commencer à apprendre
a wholesaler
detal
commencer à apprendre
retail
detalista
commencer à apprendre
a retailer
opakowanie
commencer à apprendre
packaging
kanał dystrybucji
commencer à apprendre
distribution channel
produkty (rolne, spożywcze)
commencer à apprendre
produce (agricultural, food)
ulepszanie
commencer à apprendre
improvement
dostawa
commencer à apprendre
delivery
cecha
commencer à apprendre
a feature
grupa docelowa
commencer à apprendre
target group / audience
towar, zapas
commencer à apprendre
stock
być wyczerpanym, niedostępnym
o towarze
commencer à apprendre
to be out of stock
pozostać bez, wyczerpać się
commencer à apprendre
to run out of
wprowadzać na rynek
Powinniśmy byli wprowadzić ten produkt na rynek wcześniej niż nasi konkurenci.
commencer à apprendre
to launch
zwracać
commencer à apprendre
to take back
pojawiać się (na rynku)
commencer à apprendre
to come out
spożywać
commencer à apprendre
to consume
odróżniać
commencer à apprendre
to differentiate
odpowiadać (np. standardom), zaspokajać potrzeby
commencer à apprendre
meet (e.g. standards, needs)
zdobywać
commencer à apprendre
to gain
liczyć sobie za
commencer à apprendre
to charge for
rozprowadzać
commencer à apprendre
to distribute
wolny od dopłat
commencer à apprendre
free of charge
rozpoznawalny
commencer à apprendre
recognizable
produkt końcowy
commencer à apprendre
end product
asortyment
commencer à apprendre
product range
menedżer produktu
commencer à apprendre
product manager
cykl życia produktu
commencer à apprendre
product life cycle
gotowy wyrób
commencer à apprendre
finished product
półfabrykaty, półwyroby
commencer à apprendre
semi-finished products
portfel produktów
commencer à apprendre
product portfolio
produkt bez nazwy
commencer à apprendre
no-name product
poszukiwany produkt
commencer à apprendre
sought-after product
wizerunek marki
commencer à apprendre
brand image
własna marka
commencer à apprendre
own brand / private label
wiodąca/silna marka
commencer à apprendre
leading / potent brand
nazwa firmowa
commencer à apprendre
brand name
portfel marek
commencer à apprendre
brand portfolio
zmiana marki
commencer à apprendre
rebranding
dopasować markę
commencer à apprendre
to tailor a brand
wymyślić markę
commencer à apprendre
to devise a brand
przerzucić się na nową markę
commencer à apprendre
to switch to a new brand
zupełnie nowy
commencer à apprendre
brand new
na gwarancji
commencer à apprendre
under guarantee
dożywotnia gwarancja
commencer à apprendre
lifetime warranty
rozszerzona gwarancja
commencer à apprendre
extended warranty
zaspokajać popyt
commencer à apprendre
to meet demand
zaspokajać potrzeby
commencer à apprendre
to meet needs
sprostać wymaganiom
commencer à apprendre
to meet requierements
spełniać oczekiwania
commencer à apprendre
to meet expectations
zrobić coś na czas, zdążyć przed terminem
commencer à apprendre
to meet a deadline
odpowiadać standardom
commencer à apprendre
to meet standards
stały klient
commencer à apprendre
a regular customer
potencjalny klient
commencer à apprendre
a potential client
trudny klient
commencer à apprendre
a difficult client
zadowolony klient
commencer à apprendre
a satisfied customer
klient instytucjonalny
commencer à apprendre
a corporate customer

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.