business book unit 2: the office & stationery

 0    59 fiche    cookievtps4
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
faktura
Wszystkie faktury trzymamy w segregatorach.
commencer à apprendre
an invoice
We keep all invoices in binders.
segregator
commencer à apprendre
a binder
teczki, akta, pliki
commencer à apprendre
files
spinacz
commencer à apprendre
a paper clip
zszywacz
commencer à apprendre
a stapler
dziurkacz
Zszywacz i dziurkacz znajdziesz w szufladzie.
commencer à apprendre
a holepunch
You can find the stapler and the hole punch in the drawer.
spinacz
commencer à apprendre
a paper clip
taśma klejąca
commencer à apprendre
sticky tape
linijka
Czy możesz mi podać linijkę, nożyczki i taśmę klejącą? Muszę wysłać paczkę do klienta.
commencer à apprendre
a ruler
Can you pass me the ruler, scissors and the sticky tape? I have to send a parcel to a client.
półka na listy /sprawy bieżące
Wszystkie oczekujące dokumenty, które musimy wprowadzić do systemu są na półce na bieżące sprawy lub w teczkach.
commencer à apprendre
in-tray / pending tray
All the pending documents that we need to enter into the system are in the in-tray or in files.
automat z napojami / słodyczami etc.
Jest automat, gdzie można dostać kawę i jakieś przekąski.
commencer à apprendre
a vending machine
There's a vending machine where we can get coffee and some snacks.
udogodnienie
W naszym biurze brakuje pewnych podstawowych udogodnień.
commencer à apprendre
a facility
Our office lacks some basic facilities.
formularz zgłoszeniowy
Jeśli chcesz wziąć udział musisz wypełnić formularz zgłoszeniowy.
commencer à apprendre
an application form
If you want to take part, you have to fill in the application form.
tablica ogloszeń
Czy widziałeś coś nowego na tablicy ogłoszeń?
commencer à apprendre
a notice board
Have you seen anything new on the notice board?
wizytówka
Wizytówki zamawiamy w drukarni a rzeczy takie jak spinacze, karteczki samoprzylepne czy koszulki kupujemy przez internet.
commencer à apprendre
a business card
We order business cards in printing house amd we buy things like paper clips, post-it notes or plastic sleeves online.
gniazdko
Za twoim biurkiem jest gniazdko, do którego możesz podłączyć swój laptop.
commencer à apprendre
a socket
There's a socket behind your desk where you can plug in your laptop.
terminarz
Gdybym zanotował spotkanie w moim terminarzu nie zapomniałbym o nim.
commencer à apprendre
a diary
If I had made a note of the meeting in my diary I wouldn't have forgotten about it.
paczka
commencer à apprendre
a parcel
pieczątka
commencer à apprendre
a stamp
przybić pieczątkę
commencer à apprendre
to stamp
koszulka na dokumenty
commencer à apprendre
a plastic sleeve
szafka na dokumenty
Wszystkie akta są poukładane w koszulkach w szafkach na dokumenty, żeby było łatwo je znaleźć.
commencer à apprendre
a filling cabinet
All the files are sorted in plastic sleeves in filling cabinets in order to make it easy to find them.
szuflada
commencer à apprendre
a drawer
przypomnienie
commencer à apprendre
a reminder
urzędnik
commencer à apprendre
a clerk
godziny urzędowe
commencer à apprendre
office hours
zmiana dzienna/nocna
commencer à apprendre
day / night shift
karteczki do przyklejania
commencer à apprendre
post-it notes
wprowadzać dane
commencer à apprendre
to enter data
brakować
commencer à apprendre
to lack, to be short of
podłączyć prąd
commencer à apprendre
to plug in
nie być w pracy z powodu choroby
commencer à apprendre
to be off sick
zapisać, zanotować
commencer à apprendre
write down
załatwiać, zajmować się
commencer à apprendre
to handle, to deal with
zawiadamiać
commencer à apprendre
to notify
układać
commencer à apprendre
to sort
zalogować się po przyjściu/przy wyjściu z pracy
Proszę zawiadomić personel, że za każdym razem kiedy wchodzą lub wychodzą z biura, muszą się zalogować i wylogować.
commencer à apprendre
to clock in / to clock out
Please notify staff that everytime time they enter or leave the office, they have to clock in and clock out.
niszczarka
commencer à apprendre
a shredder
wystawić fakturę
commencer à apprendre
to issue an invoice
oryginał faktury
commencer à apprendre
original invoice
kopia faktury
commencer à apprendre
duplicate invoice
faktura pro forma
commencer à apprendre
proforma invoice
zafakturować
commencer à apprendre
to invoice
uregulować fakturę
commencer à apprendre
to settle the invoice
zszywać
commencer à apprendre
to staple
dziurkować
commencer à apprendre
to punch, to perforate
zszywka
commencer à apprendre
a staple
miejsce do parkowania
commencer à apprendre
parking facilities
udogodnienia dla niepełnosprawnych
commencer à apprendre
disabled facilities
aneks / sprzęt kuchenny
commencer à apprendre
cooking facilities
obiekty sportowe
commencer à apprendre
sports facilities
urządzenia badawcze
commencer à apprendre
research facilities
skaner
commencer à apprendre
a scanner
kserokopiarka
commencer à apprendre
a photocopier, a copy machine
gilotyna do papieru
commencer à apprendre
a paper cutter, a guillotyne
bindownica
commencer à apprendre
a binder, a binding machine
wyświetlacz, ekran
commencer à apprendre
a display
rzutnik
commencer à apprendre
OHP (overhead projector)
materiały biurowe
Gdzie kupujecie materiały biurowe?
commencer à apprendre
stationary
Where do you buy stationary?

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.