Biotechnologia I

 0    133 fiche    guest2150399
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
odporność nabyta
commencer à apprendre
acquired immunity
choroba wycieńczająca
commencer à apprendre
debilitating disease
wymywanie/elucja
commencer à apprendre
elution / elution
wymywać/ eluować
commencer à apprendre
to elute
płyn wymywający
commencer à apprendre
eluent
wyciek
commencer à apprendre
effluent
osłabiony
commencer à apprendre
attenuated
rozbieżne/ niejednoznaczne wyniki
commencer à apprendre
inconsistent results
czynnik rakotwórczy
commencer à apprendre
carcinogen
zapalenie jelit
commencer à apprendre
enteritis
wspólnie prowadzone badania
commencer à apprendre
collaborative studies
obligatoryjny
commencer à apprendre
obligate
spożycie, przyjęcie (z pokarmem)
commencer à apprendre
ingestion (with food)
minąć (samoistnie) ustąpić
commencer à apprendre
to resolve (of symptoms)
wyciąć
commencer à apprendre
to excise
zwinąć się/ rozwinąć się
commencer à apprendre
to fold / to unfold
odporność adaptacyjna
commencer à apprendre
adaptive immunity
choroba zakaźna
commencer à apprendre
communicable disease
wąglik
commencer à apprendre
anthrax
nawrót choroby
commencer à apprendre
disease recurrence
wydzielać
commencer à apprendre
to secrete
szlak
commencer à apprendre
metabolic pathway
substrat reakcji
commencer à apprendre
reactant
powinowactwo
commencer à apprendre
affinity
maść
commencer à apprendre
ointment
osad
commencer à apprendre
precipitate
płyn mózgowo-rdzeniowy
commencer à apprendre
cerebro-spinal fluid
leczyć
commencer à apprendre
to treat
zastrzyk
commencer à apprendre
an injection
pierwotna komórka płciowa
commencer à apprendre
primordial germ cell
nić opóźniona -
commencer à apprendre
lagging strand
grypa
commencer à apprendre
1. flu 2. influenza
odporność wrodzona
commencer à apprendre
innate immunity
typ dziki
commencer à apprendre
wild type
rozwinąć się
commencer à apprendre
to unwind
bezkomórkowy
commencer à apprendre
acellular
nieprawidłowy, niewydolny, niewystarczający
commencer à apprendre
deficient
cechy pożądane
commencer à apprendre
desirable traits
jelitowy
commencer à apprendre
enteric (pathogen)
napromieniowanie
commencer à apprendre
irradiation
czynny immunologicznie, immunokompetentny
commencer à apprendre
immunocompetent
być nareprezentowanym
commencer à apprendre
to be overrepresented
nabycie
commencer à apprendre
acquisition
skutecznie
commencer à apprendre
efficiently
być niedostatecznie reprezentowanym
commencer à apprendre
be under-represented
wycięcie
commencer à apprendre
excision
miejsce wiązania
commencer à apprendre
binding site
o obniżonej odporności
commencer à apprendre
immunocompromised
spirala, skręt
commencer à apprendre
coil
superskręcenie DNA
commencer à apprendre
DNA supercoiling
wzrost
commencer à apprendre
spike
wzrosnąć
commencer à apprendre
to spike
komórka tuczna
commencer à apprendre
mast cell
surowica odpornościowa
commencer à apprendre
antiserum pl. antisera
zakończyć
commencer à apprendre
to terminate
zakończenie (aborcja)
commencer à apprendre
termination (of pregnancy)
nić wiodą
commencer à apprendre
leading strand
podobno, rzekomo, jak mówią
commencer à apprendre
repordetly
długość życia/ długowieczność
commencer à apprendre
lonGevity
spadek
commencer à apprendre
inheritance
szybko
commencer à apprendre
quickly
choroba zaraźliwa
commencer à apprendre
contagious disease
nośnik
commencer à apprendre
carrier
nośnik zakażenia
commencer à apprendre
fomites
dostępne w handlu
commencer à apprendre
commercially avaliable
tężec
commencer à apprendre
tetenus
odra
commencer à apprendre
measles
zapalenie wątroby
commencer à apprendre
hepatitis
nosiciel
commencer à apprendre
carrier
kleszcz
commencer à apprendre
tick
zapalenie opon mózgowych
commencer à apprendre
meningitis
Borelioza
commencer à apprendre
lyme disease
zaraźliwy
commencer à apprendre
transmissible
roznoszony droga kropelkowa
commencer à apprendre
air-borne
nośnik zakażenia
commencer à apprendre
fomites
siedlisko
commencer à apprendre
harbor
stawonogi
commencer à apprendre
arthropod
cukrzyca
commencer à apprendre
diabetes
biegunka
commencer à apprendre
diarrhoea
świnka
commencer à apprendre
mumps
wydzielina niefizjologiczna
commencer à apprendre
discharge
droga przenoszenia
commencer à apprendre
route
analiza
commencer à apprendre
assay
zestaw
commencer à apprendre
kit
krztusiec
commencer à apprendre
whooping cough
zgodny, spójny, jednoznaczny
commencer à apprendre
consistent
zebrać razem
commencer à apprendre
to pool
rozmnażać się
commencer à apprendre
to propagate
wada
commencer à apprendre
drawback
opłacalny
commencer à apprendre
cost-effective
skalować w górę
commencer à apprendre
to scale up
skala laboratoryjna
commencer à apprendre
bench scale
paraliż dziecięcy
commencer à apprendre
polio
gruźlica
commencer à apprendre
tuberculosis
szczep
commencer à apprendre
strain
próby na zwierzętach
commencer à apprendre
animal trials
efekty uboczne
commencer à apprendre
side effects
wzmocnić odpowiedź immunologiczna
commencer à apprendre
enhance the immune response
pęcherzyk żółciowy
commencer à apprendre
vesicle
łańcuch chłodniczy
commencer à apprendre
cold chain
utrzymać
commencer à apprendre
maintain
szczepienie ochronne/ zaszczepienie
commencer à apprendre
inoculation
ekstrakcja antygenu
commencer à apprendre
antigen extraction
magazyn antygenu
commencer à apprendre
antigen storage
inkubacja
commencer à apprendre
incubation
sformułowanie/receptura
commencer à apprendre
formulation
napełnianie fiolek i strzykawek
commencer à apprendre
filling of vials and syringes
kontrola jakości
commencer à apprendre
quality control
zwolnienie/ udzielenie zgody przez służby zdrowia
commencer à apprendre
release by health authorities
wskazania lekarskie
commencer à apprendre
medical indications
przeciwskazania
commencer à apprendre
contraindications
zastrzyk
commencer à apprendre
an injection
zaszczepić
commencer à apprendre
to vaccinate
bezkregowce
commencer à apprendre
invertebrates
w dużych ilościach, hurtowo
commencer à apprendre
in bulk
zbiorczo
commencer à apprendre
in bulk
sila dzialania
commencer à apprendre
potency
jednorazowy
commencer à apprendre
disposable
wykorzystac cos
commencer à apprendre
to utilize sth
usuwanie odpadów/ utylizacja odpadow
commencer à apprendre
waste diaposal
pozbyć się czegoś/ utylizować
commencer à apprendre
to dispose of sth
jednorazowego użytku
commencer à apprendre
single-use
QTL - loci cech ilościowych
commencer à apprendre
QTL- quantitative trait loci
CDC - Centra Kontroli Chorób
commencer à apprendre
CDC- Centers for Disease Control
CVV- kandydat na szczepionkę virua
commencer à apprendre
CVV- candidate vaccine virua
LAIV - żywa atenuowana szczepionka przeciw grypie
commencer à apprendre
LAIV- live attenuated influenza vaccine
HA - hemaglutynina
commencer à apprendre
HA- hemaglutinin
przeoczenie, nadzór
commencer à apprendre
oversight
badania prowokacyjne
commencer à apprendre
challenge studies
podlegać czemuś
commencer à apprendre
to be subject to sth
próba bez zaślepienia/ znaja szczególy badan
commencer à apprendre
non-blinded trial
badania z podwójnie ślepą próbą
commencer à apprendre
double-blind studies
stronniczość
commencer à apprendre
bias

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.