bioszka ego

 0    50 fiche    FiszerMD
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Nerka to miejsce syntezy
commencer à apprendre
reniny
Izohydria
commencer à apprendre
dązenie do utrzymania dobrego stęzenia jonów wodorowych
Erytropoetyna
commencer à apprendre
3
Hormonami pobudzajacymi cykazę adenylową są
commencer à apprendre
kalcytonina, glukagon, antydiuretyczny, parathormon
Szczawiooctan może powstac z 5
commencer à apprendre
ASP, ASN
Główne składniki azotowe moczu fizj
commencer à apprendre
mocznik, kwas moczowy
Cytochrom p450 katalizuje
commencer à apprendre
Faza I ksenobiotyki, R-H + o2 - R-OH
Synteza kreatynyq8
commencer à apprendre
wymaga SAM, w nerce i wątrobie, wymaga argininy i glicyny
Glutamina
commencer à apprendre
usuwa amoniak z mozgu
W wyniku poniższych enzymów fosf substratowa
commencer à apprendre
10
Fosf substratowa nie
commencer à apprendre
11
W przebiegu fenyloketonurii w moczu brak
commencer à apprendre
homogentyzynianu
fruktoza - fruktozo-6-fosforan charakterystyczna dla
commencer à apprendre
tkanki tłuszczowej
W chorobie leysha nyhana za pomocą allopurynolu można leczyć
commencer à apprendre
leczy sie obiawy hiperurykemii
SCID jest zespołem związanym z niedoborem
commencer à apprendre
deaminazy adenozynowej/adeninowej
U chorych na fawizm występuje
commencer à apprendre
niedobór dehdrgogenazy-6-fosforanowej, chroni przed malaria, hemoliza polekowa
Bezpośrednie substraty do produkcji NADPH
commencer à apprendre
glukozo 6-fosforan, 6-fosfoglukonian
Anionorodnik podtlenkowy jest substratem w reakji katalizowanej przez
commencer à apprendre
dysmutaze ponadtlenkowa
Zachamowanie fosforylacji bez hamowania utleniania zwiazek
commencer à apprendre
2,4 dinitrofenol
Cykt krebsa produkuje do biosyntez
commencer à apprendre
20
Cykl krebsa z wyjatkiem
commencer à apprendre
21
GLUT2 gdzie występuje
commencer à apprendre
b trzustki. watroba, jelito cienkie, mozg, nerki
Podczas syntezy mewalonianu z acetylo coa sa zuzywane2
commencer à apprendre
2NADPH
Nietypowa frakcja VLDL (b-VLDL) występuje w
commencer à apprendre
niedobór LCAT
Apolipoproteiny są syntezowane przez
commencer à apprendre
wątrobę i jelito
Do hormonów których są przekaznikiem wtórnym jony wapnia
commencer à apprendre
acetylocholina (receptor muskarynowy) angiotensyna II cholecytokinina płytkowy czynnik wzrostu (PDGF) gastryna gonadoliberyna katecholaminy α1-adrenergiczne oksytocyna substancja P tyreoglobulina (TRH) wazopresyna
Do hormonów których NIE są przekaznikiem wtórnym jony wapnia
commencer à apprendre
27
W syntezie kwasów tłuszczowych nie uczestniczy
commencer à apprendre
28
W syntezie kwasów tłuszczowych uczestniczy
commencer à apprendre
29
Do prekursorów syntezy hemu nalezy
commencer à apprendre
30
Do prekursorów syntezy hemu NIE nalezy
commencer à apprendre
31
Diagnostyczny wskaźnik B12 wydalany z moczem
commencer à apprendre
kw metylomalonowego
B- oksydacja kwasów tłuszczowych zahamowana w wyniku obecnosci w cytozolu d
commencer à apprendre
propionylo COA
Do hiperbilirubinemii sprzezonych naleza
commencer à apprendre
niedroznosc przew zolciowych, zesp Dubina Johnsona, zesp Rotora
Watroba jest miejscem syntezy
commencer à apprendre
35
ATP liaza cytrynianowa katalizuje reakcje w wyniku ktorej powstaje
commencer à apprendre
acetylo coa
Dług tlenowy to zjawisko
commencer à apprendre
37
Wpływ insuliny na przemiane tłuszczową
commencer à apprendre
stymuluje lipaze lipoproteinowa,
Głównym celem detoksykacji ksenobiotyków w wątrobie jest
commencer à apprendre
umozliwienie efektywnego wydalania z moczem lub zolcia, może zmniejszenie rozpuczalnosci
Paracetamol w hepatocytach tworzy sprzeżona połączenia z
commencer à apprendre
UDP glukorunianem + może paps
Tkanki z największą zawartością glikogenu to
commencer à apprendre
wątroba i mięśnie
Brak bilirubiny, wysoki urobilinogen, podwyzszona bili posrednia i w normie bezp
commencer à apprendre
zapalenie wątroby, wzwC?
Porfiryna jest degradowana w komorkach ukladu siateczkowatego
commencer à apprendre
wątroby, sledziony, szpiku kostnego
Neuroprzekaznik hamujacy produkt Glu
commencer à apprendre
GABA
Aminokwas w biosyntezie koenzymu A
commencer à apprendre
Cys Cysteina
Fosfolipid powstajacy z fosfatydyloglicerolu występujący w mitochondriach to
commencer à apprendre
kardiolipina
Kinaza choliny katalizuje reakcje przemiany
commencer à apprendre
47
Do prawidlowego funkcjonowania karboksylazy CoA potrzebne jest
commencer à apprendre
48
Synteza de novo kwasow tluszczowych zachodzi w
commencer à apprendre
49
Związek na rysunku powstaje w wyniku
commencer à apprendre
sprzęgania z PAPS

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.