BBC learning English - octomber 2019

 0    26 fiche    domciawisnia
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
zażenowany
commencer à apprendre
embarrassed
skarżyć się
commencer à apprendre
complain
prawie
commencer à apprendre
nearly
miedź
commencer à apprendre
copper
być odpowiedzialnym za
commencer à apprendre
to be responsible for
opiekować się
commencer à apprendre
look after
dostrzec, zauważyć (zobaczyć coś, co jest trudne do zauważenia)
commencer à apprendre
perceive
różnica
commencer à apprendre
disparity
chociaż
commencer à apprendre
although
szeroki
commencer à apprendre
wide
kilka
commencer à apprendre
a few
zawierać
commencer à apprendre
to contain
zamiast
commencer à apprendre
instead of
Energiczny spacer
commencer à apprendre
brisk walk
zbudować/wprowadzić coś (do dnia lub życia)
commencer à apprendre
build something in (to your day or your life)
dołączyć to od początku
commencer à apprendre
to include it from the beginning
spacerować wolno
commencer à apprendre
saunter
wymagać
commencer à apprendre
to demand
zapewniać
commencer à apprendre
to assure
ilość
commencer à apprendre
quantity
natychmiast
commencer à apprendre
straightaway
stopniowo rośnie
commencer à apprendre
gradually increasing in size
w rzeczy samej / rzeczywiście / faktycznir
commencer à apprendre
indeed
zamiast czegoś
commencer à apprendre
instead of sth
ilość
commencer à apprendre
amount
przedwczesny
commencer à apprendre
premature

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.