Bad habits and how to save the Earth

 0    50 fiche    pocztamagdyj
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
chew gum
commencer à apprendre
żuć gumę
chew gum instead of
commencer à apprendre
żuć gumę zamiast
talk during films
commencer à apprendre
rozmawiać podczas filmów
bite nails
commencer à apprendre
gryźć paznokcie
be late for an appointment
commencer à apprendre
spóźnić się na spotkanie
have bad table manners
commencer à apprendre
mieć złe maniery przy stole
talk loudly on your mobile phone
commencer à apprendre
głośno rozmawiać przez telefon komórkowy
talk loudly when you are angry
commencer à apprendre
mów głośno, gdy jesteś zły
be bossy
commencer à apprendre
być apodyktycznym
have noisy neighbours
commencer à apprendre
mieć hałaśliwych sąsiadów
throw rubbish in the street
commencer à apprendre
wyrzucić śmieci na ulicę
save the planet
commencer à apprendre
ocalić planetę
Trees are important because...
commencer à apprendre
Drzewa są ważne, ponieważ...
We need plants to...
commencer à apprendre
Potrzebujemy roślin do...
Smoke from factories...
commencer à apprendre
Dym z fabryk...
We need to recycle or else...
commencer à apprendre
Musimy poddać się recyklingowi, albo w przeciwnym razie...
We need to produce more food because...
commencer à apprendre
Musimy produkować więcej żywności, ponieważ...
global population
commencer à apprendre
Globalnej populacji
be hungry for sensation
commencer à apprendre
głodni sensacji
to be hungry
commencer à apprendre
być głodnym
current rate
commencer à apprendre
Obecna stawka
become extinct
commencer à apprendre
wymierać
become exasperated
commencer à apprendre
ulec irytacji
become extinct, die out
commencer à apprendre
wymarły, wymierają
rise
commencer à apprendre
wzrost / zwiększenie
rapidly expanding
commencer à apprendre
dynamicznie rozwijającym się
rapidly, quickly
commencer à apprendre
szybko, szybko
rapidly growing
commencer à apprendre
szybko rośnie
habitat/habitats
commencer à apprendre
siedlisko / siedliska
rapidly melt
commencer à apprendre
szybko się topi
Rainforests provide us with timber
commencer à apprendre
Lasy deszczowe dostarczają nam drewna
danger of extinction
commencer à apprendre
zagrożonych wyginięciem
sorting rubbish
commencer à apprendre
sortowanie śmieci
local landfill sites
commencer à apprendre
lokalne składowiska odpadów
to supply sb with sth / to provide sb with sth
commencer à apprendre
dostarczyć kogoś z czegoś / kogoś, aby zapewnić z czegoś
to advance to meet the needs of the world
commencer à apprendre
aby sprostać potrzebom świata
You won't belive this!
commencer à apprendre
Nie uwierzysz!
Did you know that...?
commencer à apprendre
Czy wiedziałeś, że...?
Is that true?, Is this true?, Is that right?
commencer à apprendre
Czy to prawda? Czy to prawda?
Are you serious? I'm serious!
commencer à apprendre
Poważnie? Mówię poważnie!
That's a pity!
commencer à apprendre
A szkoda!
That's shame.
commencer à apprendre
Szkoda.
Oh, how owful...
commencer à apprendre
Och, jakże okropnie...
Listen to this!
commencer à apprendre
Słuchaj tego!
deforestation (=destruction of the rainforest)
commencer à apprendre
wylesianie (= niszczenie lasów deszczowych)
acid rain
commencer à apprendre
kwaśny deszcz
landfill site, rubbish dump
commencer à apprendre
składowisko odpadów, wysypisko śmieci
under threat of something
commencer à apprendre
pod groźbą czegoś
throw away the rubbish
commencer à apprendre
wyrzucać śmieci
to help the enviroment
commencer à apprendre
pomóc środowisku

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.