at a restaurant

 0    21 fiche    drozdka
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
wspaniale spędziłam czas wczoraj
commencer à apprendre
I had a great time yesterday
co wczoraj robiłaś?
commencer à apprendre
what did you do yesterday?
właściwe nic/ tak naprawdę to nic
commencer à apprendre
nothing really
czy mogę to zobaczyć?
commencer à apprendre
can I see it?
poczekaj chwilę
commencer à apprendre
wait a moment/ hang on a sec
nie mogę teraz rozmawiać
commencer à apprendre
I can't talk right now
chciałabym cię zaprosić na kawę
commencer à apprendre
I'd like to invite you for a coffee
mamy dużo do przegadania
commencer à apprendre
we have a lot to talk about
stolik dla dwóch osób
commencer à apprendre
a table for two
czy macie rezerwację?
commencer à apprendre
do you have a reservation
czy jesteście gotowi zamówić
commencer à apprendre
are you ready to order
chciałabym sałatkę z mozzarellą
commencer à apprendre
I'd like a mozzarella salad
woda gazowana
commencer à apprendre
sparkling water
woda niegazowana
commencer à apprendre
still water
proszę rachunek
commencer à apprendre
bill please
napiwek
commencer à apprendre
a tip
czy obsługa jest wliczona w cenę?
commencer à apprendre
is the service included in the price?
przyznać się do czegoś
commencer à apprendre
admit to something
już
commencer à apprendre
already
kilka razy
commencer à apprendre
a few times
husteczka do nosa
commencer à apprendre
hanky

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.