angielski zdania II

 0    15 fiche    nataliamichniowska
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Gdzie mogę to przymierzyć?
commencer à apprendre
Where can I try it on?
Czy może mi Pani zapakować to na prezent?
commencer à apprendre
Could you gift - wrap it for me?
Czy ta bluzka pasuję na mnie, czy jest za ciasna?
commencer à apprendre
Does this blouse fit or is it too tight?
Na te spodnie było 50% rabatu. To była prawdziwa okazja!
commencer à apprendre
There was a fifty per cent discount on this pair of trousers. It was real bargain!
Czy akceptują państwo karty kredytowe? Nie mam w tej chwili gotówki.
commencer à apprendre
Do you accept credit cards? I'm out of cash at the moment.
Proszę wpisać PIN.
commencer à apprendre
Please enter your PIN.
Czy może mi Pani powiedzieć, jak działa kasa samoobsługowa?
commencer à apprendre
Could you please tell me how the self - service checkout works.
Gdzie są najlepsze ceny?
commencer à apprendre
Where do you get the best prices?
Kupiłam to biurko na wyprzedaży.
commencer à apprendre
I bought this desk in a sale.
Zastanawiam się, ile kosztują te buty.
commencer à apprendre
I wonder how much these shoes are.
Już minęła data ważności.
commencer à apprendre
It's past its sell-by date.
Chciałbym otworzyć konto bankowe.
commencer à apprendre
I would like to open a bank account.
Chciałbym złożyć zażalenie. Te dżinsy są tak złej jakości, że jestem prawie pewna, że to podróbka
commencer à apprendre
I would like to make a complaint. The quality of these Jeans is so poor that I'm almost sure they are fake.
Na rękawie jest plama i suwak jest zepsuty. Czy mogłaby mi Pani wymienić tę kurtkę na nową?
commencer à apprendre
There is a stain on one sleeve and the zipper is broken. Could you exchange this jacket for a different one?
Powiedzialam, że chce z powrotem moje pieniądze, ale sklep odmawia mi ich zwrotu.
commencer à apprendre
I said I want my money back, but the Shop is refusing to give me a refund.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.